menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zatrudniać cudzoziemców po zmianie przepisów w 2020 roku?

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: Pracodawców, Właścicieli Firm Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy Przedstawicieli Związków Zawodowych Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy
Wymagania wstępne
Brak.
Program
 1. Nielegalny pobyt na podstawie dokumentów wydanych przez inne państwa UE.
 2. Nielegalny pobyt w ramach ruchu bezwizowego.
 3. Liczenie terminów w ramach ruchu bezwizowego.
 4. Wizy nieuprawniające do pracy.
 5. Zezwolenia na pobyt wyłączające pracę.
 6. Pełny i niepełny dostęp do rynku w ramach zezwolenia na pobyt czasowy.
 7. Stampile a pobyt w Polsce.
 8. Stampile w paszporcie a kwestia pracy w tzw. „procedurze”.
 9. Mały Ruch Graniczny a legalna praca w Polsce.
 10. Kwestia nielegalnej pracy w ramach Karty Polaka.
 11. Stały pobyt/rezydentura WE a praca w Polsce.
 12. Nielegalna praca cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego.
 13. Nauka a legalna praca w Polsce.
 14. Szkolenia, staże, douczanie a legalna praca w Polsce.
 15. Błędy formalne w procedurze wpisu „oświadczenia”.
 16. Problem PKD a stanowisko pracy cudzoziemca.
 17. Niewłaściwe oznaczenie miejsca pracy cudzoziemca.
 18. Nieprawidłowości w zakresie okresów „oświadczenia”.
 19. Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne cudzoziemców w ramach „oświadczenia”.
 20. Zmiana wymiaru czasu pracy a nielegalna praca w ramach „oświadczenia”.
 21. Świadczenie z tytułu pracy a nielegalna praca.
 22. Poprawne przeprowadzenie procedury z „oświadczenia” na zezwolenie na pobyt/pracę.
 23. Niedopełnienie obowiązków a odmowa uzyskania „oświadczenia”.
 24. Błędy formalne w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę.
 25. Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury zarejestrowania „oświadczenia”.
 26. Brak możliwości zarejestrowania „oświadczenia”.
 27. Rodzaj pracy a brak wymogu „testu rynku”.
 28. Nieprawidłowości w „testach rynku”.
 29. Kalifikacje/wymagania w „testach rynku” i ich wpływ na wymogi określone we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 30. Faktyczne wykonywanie pracy a nielegalna praca.
 31. Zmiany w procesie zatrudnienia i ich wpływ na w treść zezwolenia na pracę.
 32. Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury wydania zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 33. Odmowa wydania i uchylenie zezwolenia na pracę.
 34. Niedopełnienie obowiązków w procesie przedłużenia zezwolenia na pracę.
 35. Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę.
 36. Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę.
 37. Czas ubezpieczenia zdrowotnego a uzyskanie zezwolenie na pobyt i pracę.
 38. Dochody cudzoziemca uniemożliwiające zalegalizowanie pracy.
 39. Kwestia zamieszkania cudzoziemca w procedurze uzyskania zezwolenia.
 40. Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt i pracę.
 41. Obowiązki informacyjne a ważność zezwolenia.
 42. Uchylenie i nieważnienie zezwolenia na pobyt i pracę.
 43. Powadzenie dokumentacji cudzoziemców a przepisy dotyczące RODO.
 44. Przesłanki zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem.
 45. Obowiązki przedsiębiorcy w ramach zawartej z cudzoziemcem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej.
 46. Trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu/pracy cudzoziemca.
 47. Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
 48. Regulaminy, akty wewnątrzzakładowe oraz inne dokumenty pracownicze w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 49. szkolenia oraz wymagania bhp w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 50. Uprawnienia i kwalifikacje cudzoziemców uznawane przez polskie organy i instytucje.
 51. Tłumaczenie dokumentów w trakcie legalizacji zatrudnienia, stosunku zatrudnienia, kontroli PIP i SG, postępowania wykroczeniowego oraz sądowego.
 52. Pesel, NIP cudzoziemca w Polsce.
 53. Zameldowanie a zamieszkanie cudzoziemca w Polsce.
 54. Praca tymczasowa cudzoziemców.
 55. Obowiązki agencji pracy tymczasowej w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 56. Obowiązki pracodawcy użytkownika po zatrudnieniu cudzoziemca.
 57. Przesłanki outsourcingu pracowniczego.
 58. Obowiązki usługodawcy w procesie outsourcingu pracowniczego.
 59. Obowiązki usługobiorcy w trackie zatrudnienia cudzoziemca w ramach outsourcingu pracowniczego.
 60. Legalna praca cudzoziemców w Polsce w ramach delegowania do 30 dni/3 miesięcy.
 61. Wymagania wobec cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce.
 62. Wymogi Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej w czasie kontroli legalności zatrudnienia.
 63. Nielegalne zatrudnienie a brak odpowiedzialności przedsiębiorcy.
 64. Przesłanki zwolnienia cudzoziemca z odpowiedzialności za nielegalną pracę.
 65. Nielegalna praca a anulowanie wizy, uchylenie zezwolenia na pobyt/pracę cudzoziemca.
 66. Nielegalna praca a „wydalenie” cudzoziemca oraz zakaz wjazdu do Polski.
 67. Nowa Polityka Migracyjnej Polski – zmiany przygotowywane dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców:
 • ograniczenie działania agencji pracy tymczasowych w zakresie pozyskiwania i zatrudniania cudzoziemców,
 • dodatkowe obowiązki dla cudzoziemców chcących uzyskać w Polsce zezwolenia na pobyt czasowy lub stały,
 • redukcja liczby wydawanych rocznie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców będących obywatelami wybranych państw,
 • bardziej dotkliwe sankcje za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców.
Prowadzący
Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych.
Forma
Metody szkolenia: Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa. Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.
Czas trwania
8 godzin dydaktycznych
Termin / Lokalizacja
 1. 19.06.2020 / Park Inn by Radisson Katowice ****, Katowice, ul. Bytkowska 1a
Cena
690 zł
Zgłoszenie
Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zatrudniać cudzoziemców po zmianie przepisów w 2020 roku?
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Parking i nocleg płatne dodatkowo.
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo. Omówione będą najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i naruszenia prawa oraz sposoby ich eliminacji.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.