menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


BEZPIECZNE ZARZĄDZANI BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2019 R. – ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Zapraszamy: właścicieli firm, członków wspólnot mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych, osób na stanowiskach administratora nieruchomości, zarządcy nieruchomości, administratorów w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków komunalnych, pracowników nieruchomości publicznych i instytucjonalnych.
Wymagania wstępne
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem.
Program

1. Wprowadzenie – obowiązujące normy prawne dotyczące tematu szkolenia

2. Ostatnie nowelizacje Prawa  budowlanego

3. Obowiązkowe kontrole stanu technicznego budynków:

·         przeglądy i kontrole ,,półroczne”

·         kontrole co najmniej raz w roku

·         kontrole 5 – letnie

·         obowiązkowe kontrole kotłów, instalacji  i urządzeń grzewczych oraz chłodniczych

·         kontrole nadzwyczajne

4. Kto może dokonywać kontroli okresowych obiektów budowlanych i jakie powinien posiadać uprawnienia.

5. Przygotowanie właściciela, zarządcy – administratora do kontroli okresowej.

6. Co koniecznie powinny zawierać protokoły z przeprowadzonych kontroli obiektu budowlanego – wzory protokołów.

7. Jakie załączniki powinny być załączone do protokołów kontroli.

8. Zasady prowadzenia ,,Książki obiektu budowlanego” ( dalej KOB):

·         co zawiera KOB

·         kto musi prowadzić KOB i kogo może upoważnić do jej prowadzenia

·         w jakiej formie powinno być upoważnienie

·         kiedy  założyć i jak przepisowo prowadzić  KOB

·         jak prawidłowo dokonywać regularnych zapisów

·         rejestracja poszczególnych zapisów m.in. z okresowych kontroli i remontów oraz innych robót budowlanych

·          jak się zachować i czego dokonać gdy dotychczas nie była prowadzona KOB (lub zaniechano prowadzenia).

9. Jaka obowiązkowa dokumentacja powinna być dołączona do KOB.

10. Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu KOB.

11. Co inspektorzy nadzoru budowlanego w Polsce kontroluję wg. aktualnych przepisów i wytycznych  - Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

12. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania i porady.

 

Prowadzący
Trener mgr inż. Wiesław Bocheńczyk
Forma
Szkolenie
Lokalizacja
Cena
380 zł netto
Zgłoszenie
BEZPIECZNE ZARZĄDZANI BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2019 R. – ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO
W cenę wliczono
materiały szkoleniowe serwis kawowy, lunch imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika ankieta oceniająca szkolenie test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Zdobyta wiedza
Głównym celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy oraz umiejętności nt. zmian legislacyjnych wprowadzonych w do ustawy Prawo budowlane, oraz wypracowanie odpowiednich postaw społecznych. Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem: Wiedzy: Zdobycie znowelizowanej wiedzy z zakresu obowiązków dotyczących wykonywania przez właścicieli i zarządców zadań z zakresu z zakresu zarządzania / administrowania nieruchomościami. Umiejętności: Nabycie umiejętności w zakresie poprawnego wykonywania zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego zarządzania budynkami i zasadami postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zapoznanie uczestników z kolejnymi zmianami przepisów oraz projektami ustaw. Postaw społecznych:Uczestnik po szkoleniu w sposób pewny i kompetentny będzie wykorzystywał nabytą wiedzę na swoim stanowisku w pracy.
Certyfikaty
Imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Organizator
FUNDACJA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.