menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Negocjacje zakupowe w praktyce - czyli jak skutecznie krok po kroku budować właściwe relacje z dostawcami. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.

Kategoria
NEGOCJACJE
Typ szkolenia
otwarte
Program

 
Grupa docelowa:

Warsztat szkoleniowy przeznaczony jest przede wszystkim dla: 

-specjalistów i kierowników działów zakupów
-pracowników odpowiedzialnych za uzgadnianie warunków handlowych z kontrahentami
-kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla
-osób podejmujących ważne decyzje szczególnie w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, negocjowania z dostawcami, współpracy handlowej oraz obniżania kosztów w organizacji. 

 

Cel szkolenia: 

Współczesne wymagania stawiane menedżerom i pracownikom działów zakupów mają kluczowe znaczenie dla każdej nowoczesnej organizacji w której efektywność i optymalizacja poziomu zapasów ma zasadniczy wpływ na poziom zaalokowanych kosztów operacyjnych i czas dostarczania produktów bądź usług na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Opracowaliśmy dla Państwa profesjonalny warsztat, którego celem jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy poprzez ćwiczenia praktyczne dotyczące umiejętności wykorzystania różnych taktyk i strategii negocjacyjnych. Dzięki odwołaniu się do różnych miar wydajności operacyjnej oraz czynników, od których zależą koszty i jakość w zarządzaniu dostawami zostaną wypracowane różne opcje biznesowe mające krytyczne znaczenie podczas negocjacji z Państwa kontrahentami. Przeanalizujemy krok po kroku wyczerpujące studia przypadków, tak aby zakończyć negocjacje z sukcesem. 

 

Korzyści dla uczestników: 

Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom:
- Skutecznie przygotować się do rozmów negocjacyjnych z kontrahentami.
- Zdobyć praktyczne umiejętności wypracowywania rozwiązań korzystnych dla obu stron.
- Uniknąć najczęściej popełnianych błędów.
- Budować partnerskie relacje z kooperantami oraz wzmocnić umiejętności szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności rynkowe.
- Aktywnie wykorzystywać szereg technik do osiągnięcia pożądanego rezultatu. 

 

Metodologia: 

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

SZKOLENIE REALIZOWANE PRZY UŻYCIU KAMERY VIDEO

Szczególnie ciekawe i pozwalające spojrzeć na siebie z innej perspektywy będą zajęcia z użyciem kamery, podczas których każdy z uczestników szkolenia będzie mógł zostać poddany konstruktywnej ocenie. 

 

Trener

Specjalizacja trenerska:

 

Doświadczony trener zarządzania i biznesu, coach i ceniony konsultant z zakresu negocjacji i mediacji. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie dla menedżerów, negocjatorów oraz w coachingu. Pracuje metodami autorskimi, warsztatowymi, w atmosferze partnerstwa. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, a najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada ponad kilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami. Od kilku lat prowadzi szkolenia, treningi umiejętności dla kadry zarządzającej, doradców zespołów pracy oraz mediatorów. Jako prelegent wykorzystuje aktywne metody pracy z uczestnikami szkoleń, przekazując im praktyczną wiedzę i umiejętności. Autor cyklu szkoleniowego „Profesjonalne negocjacje w praktyce z elementami autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej”, który Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER nieprzerwanie realizuje od roku 2009r. Specjalizuje się w realizacji autorskich gier strategicznych podczas szkoleń i warsztatów. Skuteczność gier polega na wykorzystaniu unikalnych mechanizmów (narracja, natychmiastowa informacja zwrotna, element rywalizacji), które prowadzą do maksymalnego zaangażowania graczy w działanie. Dzięki temu czas nauki w porównaniu do innych metod ulega znacznemu skróceniu, a realizowane w tej formie projekty są bardziej efektywne. 

 

Program szkolenia:

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|

1.    WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.  

§  Zdefiniowanie celów ogólnych szkolenia i określenie  oczekiwań przez uczestników warsztatów.

§  Podstawowe zasady w negocjacjach biznesowych.

§  Siła argumentacji i znaczenie poszczególnych etapów procesu negocjacyjnego.  

2.   TEORIA PODEJMOWANIA DECYZJI BIZNESOWYCH I ICH ZNACZENIE W NEGOCJACJACH. 

§  Racjonalność decyzji z punktu widzenia celów przedsiębiorstwa i funkcji działów zakupów.

§  Realizacja strategii organizacji i jej znaczenie podczas negocjacji.

§  Metody opracowywania scenariuszy do opracowania optymalnych wariantów decyzyjnych w ramach negocjacji biznesowych.    

3.    WARSZTAT NEGOCJATORA – OD TEORII DO PRAKTYKI. 

§  Argumenty i kontrargumenty w konstruktywnej dyskusji.

§  Typowe błędy w argumentacji i sposoby ich eliminacji.

§  Nieuczciwe chwyty w dyskusji i czynniki psychologiczne – czyli jak nie dać się zaskoczyć.

§  Znaczenie i sens negocjacji – co łączy a co dzieli partnerów.  

§  Zawodowe i osobiste aspekty kontaktów w biznesie – reguły wzajemności.    

4.    WYWIERANIE WPŁYWU - SZTUKA ARGUMENTACJI I PRZEKONYWANIA DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW ZAKUPÓW.  

§  Prezentowanie własnego stanowiska i otwarcie się na argumenty i ograniczenia partnerów handlowych.

§  Rodzaje argumentacji i ich dobór w zależności od wypracowanych opcji działania.

§  Budowanie partnerstwa z kooperantami i   wzmacnianie umiejętności szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności rynkowe.

§  Strategie budowania listy kwalifikowanych dostawców i jej znaczenie w negocjacjach. 

§  Siła przetargowa jednego dostawcy – możliwe opcje oddziaływania naszych firm.  

5.    PRAKTYKA EFEKTYWNEJ PERSWAZJI W NEGOCJACJACH.   

§  Wywieranie wpływu na partnerów – krok po kroku do osiągnięcia zakładanych celów.

§  Analiza wypowiedzi - technika uzasadniania zajmowanych stanowisk i wizualizacji negocjowanych opcji.

§  Techniki perswazji – czyli jak osiągać porozumienie zgodnie z zakładanymi celami. 

§  Typy osobowości i ich reakcje emocjonalne w trudnych i konfliktowych sytuacjach.

§  Przydatne umiejętności społeczne przez  negocjatorów.

§  Techniki werbalne w zmianie nastawienia rozmówcy.

§  Gry między negocjatorami – nie dać się zaskoczyć i osiągnąć pożądane porozumienie.  

6.    PROCES SKUTECZNYCH NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH. 

§  Określanie własnego stanowiska i obszaru negocjacyjnego przez działy zakupów.

§  Presja czasu i konsekwencje zwlekania z decyzjami biznesowymi – osłabianie pozycji negocjacyjnych.  

§  Przygotowanie stanowisk i możliwych opcji oddziaływania w negocjacjach zakupowych. 

§  Zebranie i dogłębna analiza informacji o partnerach handlowych.

§  Osłabianie pozycji partnerów handlowych – czyli jak nie zaczynać negocjacji.

§  Ustalenie własnych możliwości decyzyjnych.

§  Ustalenie kompetencji decyzyjnych partnera.

§  Aktywne wykorzystanie szeregu technik do osiągnięcia pożądanego rezultatu.   

7.    FAZY PRZYGOTOWANIA NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH. 

§  Przygotowanie merytoryczne – krok po kroku do wspólnego sukcesu.

§  Analiza przedmiotu negocjacji i ryzyka biznesowego.

§  Przygotowanie organizacyjne oraz rozpoczęcie właściwych negocjacji.

§  Debata i ustalenie stanowisk stron.    

§  Zamykanie negocjacji.   

8.    SYTUACJE KONFLIKTOWE I KRYZYSOWE PODCZAS NEGOCJACJI.   

§  Zerwanie negocjacji zakupowych.

§  Impas.

§  Taktyki negocjacyjne

§  Taktyki manipulacyjne.

§  Techniki sytuacyjne.   

9.    STYLE I STRATEGIE NEGOCJACYJNE.   

§  Rywalizacja.

§  Dostosowanie się.

§  Unikanie.

§  Kompromis.

§  Współpraca.  

10. BUDOWANIE WŁAŚCIWYCH RELACJI Z DOSTAWCAMI.  

§  Izolacja.

§  Rytuały.

§  Aktywność.

§  Bliskość.  

11. ZAAWANSOWANE TAKTYKI NEGOCJACYJNE.  

§  „Autodeprecjacja” – ćwiczenia. 

§  Autorytet– ćwiczenia.

§  Blokowanie– ćwiczenia.

§  Bolesna inicjacja– ćwiczenia.

§  Cenne ustępstwo– ćwiczenia.

§  Cennik– ćwiczenia.

§  Deprecjacja ustępstw– ćwiczenia.

§  Desperacja– ćwiczenia.

§  Dokładanie cegiełek– ćwiczenia.

§  „Dokręcanie śruby – imadło” – ćwiczenia.

§  „Drzwi w twarz” – ćwiczenia.

§  „Ekspert” – ćwiczenia.

§  „Gniew kontrolowany” – ćwiczenia.

§  „Gospodarz talk-show” – ćwiczenia.

§  „Kanalizowanie” – ćwiczenia.

§  „Łącze” – ćwiczenia.

§  „Manipulowanie czasem” – ćwiczenia.

§  „Manipulowanie faktami” – ćwiczenia.

§  „Masaż cenowy” – ćwiczenia.

§  „Maskowanie” – ćwiczenia.

§  „Mój problem twoim problemem” – ćwiczenia.

§  Optyk z Brooklynu– ćwiczenia.

§  Polityka czynów dokonanych – ćwiczenia

§  Metoda porucznika Columbo – ćwiczenia.

§  Wyolbrzymianie ustępstw– ćwiczenia.

§  Zmiana biegów– ćwiczenia. 

12. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH. 

  

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

·         szkolenie trwa 2 dni (16h)

·         zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia

·         ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób

·         w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia 

 

Inwestycja:

1340.00zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1700 zł netto (+23% Vat)
 

 

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a   następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).  

 

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji. 

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 3 070 303
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 820
tel. 508 393 926
tel. (61) 4 152 036
tel. (61) 4 152 810    

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.  

 

Uwagi:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

Czas trwania
2 dni - 16h
Lokalizacja
Cena
1340 zł netto
Zgłoszenie
Negocjacje zakupowe w praktyce - czyli jak skutecznie krok po kroku budować właściwe relacje z dostawcami. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.