menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTA DS. PODATKOWYCH - CIT, PIT, VAT, PCC (kod zawodu 241105), podatki, prawo podatkowe, kurs podatkowy, szkolenie z podatków

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE! -Jeśli pracujesz w dziale podatkowym lub finansowo-księgowym firm, kancelarii prawnej,biurze podatkowym lub rachunkowym -Chciałbyś zdobyć obszerną wiedzę w zakresie Ordynacji Podatkowej i materialnego prawa podatkowego -Ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw lub posiadasz podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów oraz chcesz podjąć pracę w obszarze księgowości i podatków Jesteś kandydatem na doradcę podatkowego i chcesz poznać praktyczne rozliczenia podatkowe w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC (Kurs nie przygotowuje do egzaminu na doradcę podatkowego,ale praktycznie ukazuje te zagadnienia) Rozumiesz istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie
Wymagania wstępne
Ukończone 18 lat, minimum średnie wykształcenie
Program

W 2018 r. według autentycznych ocen Uczestników Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowychzostał oceniony na: 5,84 /6

POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU- WSZYSTKIE MODUŁY UWZGLĘDNIAJĄ NAJNOWSZE ZMIANY

 

I. Ordynacja podatkowa i podatek dochodowy od osób prawnych CIT - 16 godzin dydaktycznych-ORDYNACJA PODATKOWA
 • -Dlaczego rozpoczynamy od ordynacji podatkowej?
 • -Skutki zmian ordynacji podatkowej.
 • -Organy podatkowe i ich właściwość.
 • -Interpretacje przepisów prawa podatkowego.
 • -Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.
 • -Powstawanie zobowiązania podatkowego.
 • -Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe.
 • -Terminy płatności podatku.
 • -Zaległość podatkowa.
 • -Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
 • -Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.
 • -Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.
 • -Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
 • -Podpisywanie składanych deklaracji.
 • -Informacje podatkowe.
 • -Odpowiedzialność solidarna.
 • -Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.
 • -Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania.
 • -Pełnomocnictwo ogólne, szczególne i inne np. do doręczeń.
 • -Sposoby doręczenia pism przez organy podatkowe.
 • -Kontrola podatkowa.
 • -PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT
 • -Opodatkowanie dochodów - zakres i regulacje.
 • -Przychody uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • -Zwolnienia od podatku.
 • -Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dokumentacja cen transferowych.
 • -Leasing operacyjny i finansowy w podatku dochodowym od osób prawnych.
 • -Koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączenia.
 • -Istotne informacje związane z amortyzacją środków trwałych, mające wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób prawnych.
 • -Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
 • -Ustalenie zaliczek na podatek dochodowy oraz wysokość podatku za okres rozliczeniowy.
 • -Rodzaje składanych deklaracji, zeznań.
 • -Najnowsze zmiany w ustawie o CIT.
II. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT - 8 godzin dydaktycznych
 • -Opodatkowanie dochodów pracowników, przedsiębiorców, opodatkowanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, dochody z nieujawnionych źródeł.
 • -Opodatkowanie dochodów osiąganych w kraju i zagranicą, miejsce pobytu - certyfikat rezydencji – znaczenie certyfikatu, termin ważności.
 • -Moment uzyskania przychodu czyli ogólne i szczegółowe regulacje oraz moment powstania obowiązku podatkowego.
 • -Zasada nieograniczonego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego, unikanie podwójnego opodatkowania.
 • -Zwolnienia.
 • -Rodzaje przychodów, stawki podatkowe, rozliczenia.
 • -Koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą.
 • -Deklaracje i zeznania podatkowe, różne w zależności od występującej sytuacji.
 • -Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
III. Podatek od towarów i usług VAT - 16 godzin dydaktycznych
 • -Omówienie podstawy prawnej – ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenia wydane do ustawy i przepisy unijne.
 • -Zakres opodatkowania.
 • -Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WDT.
 • -Import, eksport towarów.
 • -Import, eksport usług.
 • -Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną.
 • -Powstanie obowiązku podatkowego.
 • -Miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług.
 • -Wysokość opodatkowania i odpowiednie stawki podatku.
 • -Zwolnienia od podatku.
 • -Wyłączenie stosowania obniżenia podatku.
 • -Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego.
 • -Informacje podsumowujące w obrocie krajowym i na obszarze Unii Europejskiej.
 • -Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach.
 • -Składanie deklaracji i informacji, rodzaje ,terminy.
 • -Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług.
IV. Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC - 8 godzin dydaktycznych
 • -Opodatkowanie umowy sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości, opodatkowanie umowy pożyczki, opodatkowanie umowy spółki oraz zmiany umowy spółki.
 • -Podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy.
 • -Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku

SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA NASZYCH TRENERÓW

WYBIERZ PRAKTYCZNE ZAJĘCIA

 I ZYSKAJ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI

 

 

Prowadzący
Zajęcia poprowadzi dla Ciebie trener- praktyk: doradca podatkowy oraz prawnik.
Forma
Zajęcia mają formę WYKŁADOWO-WARSZTATOWĄ. Podczas wykładów poznasz najważniejsze podatki, przepisy i pojęcia. Przez min. 50% będziesz natomiast pracował w grupach, brał udział w dyskusjach i wykonywał wszystkie ćwiczenia, analizy oraz case study. Będziesz samodzielnie wyszukiwał przepisy, naliczał podatki i tworzył rozwiązania dla AUTENTYCZNYCH KAZUSÓW PRAWNO-PODATKOWYCH. Trener cały czas będzie do Twojej dyspozycji. Będzie monitorował Twoją pracę i nadzorował postępy.
Czas trwania
48 godzin dydaktycznych
Termin / Lokalizacja
 1. 14.03.2020 / Sale szkoleniowe w centrum Krakowa
Cena
1498
Zgłoszenie
CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTA DS. PODATKOWYCH - CIT, PIT, VAT, PCC (kod zawodu 241105), podatki, prawo podatkowe, kurs podatkowy, szkolenie z podatków
W cenę wliczono
certyfikat specjalisty ds. rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105), zaświadczenie men, 30 dni opieki poszkoleniowej, autorskie materiały szkoleniowe, atrakcyjne zniżki i rabaty
Zdobyta wiedza
Dzięki zajęciom z doradcami podatkowymi zdobędziesz umiejętności potrzebne do poruszania się w obrębie prawa podatkowego. Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu Ordynacji Podatkowej, dzięki czemu będziesz potrafił reprezentować swoją firmę przed organami podatkowymi.
Certyfikaty
Dzięki zajęciom z doradcami podatkowymi zdobędziesz umiejętności potrzebne do poruszania się w obrębie prawa podatkowego. Twoje przygotowanie potwierdzi zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium i zdobycie CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ z kodem zawodu 241105 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Egzamin ma formę praktycznych zadań, z czego najważniejsze dotyczą prawidłowego obliczenia podatku PIT,CIT, VAT, PCC. Aby uzyskać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Co ważne, egzamin nie jest on obowiązkowy, nie pobieramy również za niego żadnych dodatkowych opłat (nawet jeśli podejdziesz do niego dwa razy). Możesz także z niego zrezygnować. W takim przypadku otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Specjalisty ds. Podatkowych zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Jeśli jednak zdasz egzamin, otrzymasz zarówno ZAŚWIADCZENIE MEN, jak i CERTYFIKAT.
Organizator
Tax Consilium - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.