menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Praktyczne aspekty ewidencji odpadów w BDO od 1 stycznia 2020 r.

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

PROGRAM SZKOLENIA

PRZEKAZYWANIE ODPADÓW W BDO

 • Jak przekazać odpad w BDO – omówienie krok po kroku procedury wystania KPO.
 • Jakie dane są niezbędne go założenia zlecenia KPO?
 • Czy przekazujący musi znać dokładną masę odpadu przed rozpoczęciem transportu?
 • Numer rejestracyjny pojazdu transportującego dla wszystkich odpadów.
 • Jaki jest czas na zrealizowanie transportu od momentu utworzenia KPO?
 • Omówienie statusów Planowana/Zatwierdzona/Potwierdzenie wygenerowane/Potwierdzenie przejęcia/Potwierdzenie transportu.
 • Data i godzina transportu, kto ją uzupełnia (przekazujący czy transportujący)?
 • Generowanie potwierdzenia dla transportującego odpad.
 • Potwierdzenie lub odrzucenie przyjęcia odpadu w systemie.
 • Wycofanie KPO – kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z wystawionej KPO.
 • Kiedy odbiorca uzyskuje dostęp do wygenerowanego KPO?
 • Transport od wytwórcy zwolnionego z ewidencji odpadów.
 • Przekazywanie odpadów osobom fizycznym, profesjonalnie i nieprofesjonalnie zbierającym odpady w BDO, w tym poza RP.
 • Przesuwanie odpadów do innego oddziału tej samej firmy wg nowych zasad.
 • Kto może wystawić kartę przekazania odpadu komunalnego (KPOK) i kiedy jest ona niezbędna?
 • KPOK w przypadku przekazywania odpadów po odbiorze od nieruchomości bezpośrednio do instalacji lub stacji przeładunkowej.

 

REJESTR BDO

 • Aktualizacja wpisu do rejestru BDO – kiedy i w jakich przypadkach jest wymagana?
 • Wniosek o wpis/aktualizację wpisu do rejestru BDO - składany wyłącznie elektronicznie.
 • Wprowadzenie obowiązku podawania w BDO rodzajów odpadów przetwarzanych i zbieranych (zgodnie z posiadanymi decyzjami).
 • Wnioski, sprawozdania i dokumenty ewidencyjne wprowadzane do BDO – bez podpisu.
 • Dokumenty typu DPO, DPR, zaświadczenia o ZSEiE - wystawiane tylko przez BDO.
 • Zniesienie obowiązku wystawiania dokumentów potwierdzających unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych – DPUOM i DPUOW.
 • Nowy obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO dla PSZOK prowadzonych przez gminy.
 • Obowiązek złożenia wniosku o wpis do BDO dla podmiotów uzyskujących wpis do rejestru
  w zakresie odbioru odpadów komunalnych (zastąpienie wpisu „z urzędu”).
 • Zwolnienie z wpisu do rejestru BDO „z urzędu” wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha.
 • Bezpośredni dostęp organów kontrolnych, w tym WIOŚ, do bieżącej ewidencji.
 • Sankcje karne związane z BDO.

 

EWIDENCJA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ W BDO

 • Podstawy ewidencji odpadów (źródła odpadów, zasady klasyfikacji odpadów).
 • Obsługa kart ewidencji odpadów (KEO) i kart ewidencji odpadów komunalnych (KEOK) w BDO.
 • Zniesienie KPO zbiorczych (miesięcznych).
 • Stany magazynowe na dzień 01.01.2020 r. przy zakładaniu KEO i KEOK.
 • Kto ma obowiązek prowadzenia karty ewidencji odpadów komunalnych?
 • Ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji i poza instalacją.
 • Powiązanie KPO i KEO - czy dane z wystawionej KPO trafią automatycznie do KEO?
 • Zbieranie odpadów i przyjmowanie do przetwarzania w nowych KEO.
 • Jak uzupełnić przetwarzanie odpadów w KEO (wytwarzanie innych odpadów, wskazanie instalacji, procesu przetwarzania).
 • Wiele wpisów w KEO – czy BDO umożliwi powiązanie przetwarzania odpadów z wytwarzaniem?
 • Ewidencja uproszczona w BDO oraz zwolnienia z ewidencji.
 • Porównanie ewidencji prowadzonej w BDO z ewidencją dotychczasową – czego nie uwzględniono w BDO (sucha masa odpadu, przetwarzanie odpadów w instalacjach, zbieranie ZSEiE)?
 • Czy ewidencja w bazie BDO uwzględni nowe decyzje na gospodarowanie odpadami (limity magazynowe, kody odpadów)?
 • Kontrola uprawnień podmiotu, któremu przekazujemy odpady.
 • Omówienie Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
 • Ewidencja w BDO, a sprawozdawczość – jakie dane spoza ewidencji BDO będą potrzebne?

 

EWIDENCJA ODPADÓW W SYSTEMIE ZEWNĘTRZNYM

 • Interfejs połączenia programów z BDO (API) – jakie dane będzie można wysyłać i pobierać z BDO?
 • Użytkownik główny i użytkownicy podrzędni w BDO – jakie będą mieli uprawnienia?
 • Uprawnienia w BDO, a uprawnienia w firmie – jak rozwiązać problem dostępu do danych dla poszczególnych osób.
 • Realizacja transportu w BDO z wykorzystaniem zewnętrznego systemu – jakie niesie korzyści?
 • Decyzje – pilnowanie zgodności z ewidencją (wytwarzanie, przetwarzanie, zbieranie).
 • Ewidencja odpadów w przypadku kilku magazynów w decyzji.
 • Stany magazynowe i statystyki - pilnowanie chwilowych i rocznych maksymalnych mas odpadów oraz największej masy odpadów.
 • Kontrola decyzji kontrahentów – – sprawdzanie uprawnień transportującego oraz decyzji na zbieranie (lub przetwarzanie) odpadów odbiorcy.
 • Przetwarzanie odpadów połączone z wytwarzaniem – jak nie stracić wiedzy o obiegu odpadów?
 • Ewidencja odpadów w BDO a zgodność z decyzją - jak zabezpieczyć się przed wysłaniem do BDO danych niezgodnych z decyzją?

 

Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem: 61-307-28-40.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej i do pobrania w wersji elektronicznej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Prowadzący
Artur Domaszewicz - Redaktor Serwisu odpady-help.pl. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik posiedzeń i autor opinii sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ukończył szkolenie pt. Weryfikator systemu EMAS w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Autor publikacji dotyczących zagadnień prawnych w ochronie środowiska. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów oraz emisji. Założyciel biura ochrony środowiska - Effeko sp. z o. o., zajmującego się m.in. obsługą podmiotów z branży gospodarki odpadami komunalnymi. Przeprowadził liczne audyty w firmach pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Maciej Korpik – właściciel firmy Eko-Soft. Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Analityk oraz programista m.in. systemów elektronicznego obiegu dokumentów. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów, opłat środowiskowych oraz ewidencji opakowań. Od 2009 roku zajmuje się praktyczną analizą prawa pod kątem wdrażania oprogramowania w zakładach zbierania i przetwarzania odpadów. Wieloletnia współpraca z firmami pozwoliła mu na poznanie wymagań i interpretacji WIOŚ dotyczących prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości. Przez lata poznał specyfikę pracy firm z branży gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów komunalnych.
Czas trwania
g. 10.00 – 15.00
Lokalizacja
Cena
599 zł netto + 23% VAT/osobę – dla zgłoszeń do 12.11.2019 r., 699 zł netto + 23% VAT/osobę dla zgłoszeń po 12.11.2019 r.
W cenę wliczono
Opłata obejmuje: materiały szkoleniowe, wyżywienie, imienny certyfikat oraz koszty organizacyjne.Cena szkolenia nie obejmuje dojazdu oraz noclegu
Certyfikaty
Imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Organizator
Effeko II sp. z o.o. sp. k. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.