menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Budowanie długotrwałych relacji biznesowych

Kategoria
ROZWÓJ OSOBISTY
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracownicy Działu Zakupu,pracownicy Działu Handlowego, menedżerowie średniego i wysokiego szczebla.
Program

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Opis szkolenia i cel
Trening jest dwudniowym spotkaniem dydaktycznym przeprowadzonym w formie aktywizującej i przeżyciowej. W programie wykorzystane są konwencje psychologicznego wpływu negocjacyjnego na poziomie paleopsychicznym (wpływ podświadomy) oraz techniki wpływu na poziomie świadomym psychiki partnera w m.in. w celu budowania dobrych relacji.
Dodatkowym wzmocnieniem efektu stanowić będzie rozszerzony program z komunikacji interpersonalnej, który dodatkowo wzmocni efekt adaptacji wiedzy o procesach negocjacyjnych.
Celem tego szkolenia jest zaprezentowanie najskuteczniejszej wiedzy z zakresu Psychologii Poznawczej oraz Psychologii Komunikacji Międzyludzkiej. Przedstawione zostaną techniki wykorzystywane przez najskuteczniejszych negocjatorów, sprzedawców, handlowców oraz menedżerów, służące uzyskiwaniu celów biznesowych. W trakcie szkolenia uczestnicy wezmą udział w warsztatach i ćwiczeniach z zakresu komunikacji, bazujących na prezentowanej wiedzy.

Korzyści dla uczestników
UCZESTNICY SZKOLENIA:

•  Poszerzą wiedzę na temat istoty konfliktów i będą potrafili omówić sposoby ich rozwiązywania.
•  Wyróżnią różne metody negocjacji i wymienią niezbędne warunki do zaistnienia procesu negocjacyjnego.
•  W zainscenizowanych sytuacjach wykażą się praktyczną umiejętnością pokonywania typowych barier współpracy.
•  Wykażą się znajomością struktury procesu negocjacji. Potrafią omówić kolejne etapy i ich znaczenia dla negocjacji.
•  Nauczą się aktywnie słuchać. W ćwiczeniach zademonstrują umiejętność posługiwania się parafrazą, pytaniami precyzującymi, dopasowaniem werbalnym i pozawerbalnym.
•  Będą potrafili w zainscenizowanych dialogach wykorzystać wzorce werbalne języka wpływu, perswazji, pokonywania obiekcji.
•  Zademonstrują w przygotowanych scenkach sposoby wykorzystania metod negocjacji oraz technik perswazji.

Program szkolenia
Dzień I – w trakcie dnia pierwszego skupimy się na powtórzeniu wiedzy i umiejętności zdobytej podczas odbytych szkoleń a następnie skupimy się na opanowaniu umiejętności Słuchania Odzwierciedlającego, niezbędnego do skutecznej komunikacji oraz zapoznaniu się z najczęściej występującymi „Przeszkodami komunikacyjnymi”, które wpływają na powstawianie sytuacji „trudnych” w kontakcie z klientem w kontekście budowania relacji z klientami w perspektywie długofalowej.

1.Budowanie długotrwałych relacji. Myślenie strategicznie, czyli … 3 lata później:
•  życie toczy się rundami. Tydzień później, miesiąc później, kwartał później… siedem lat później…,
•  budowanie relacji B2B,
•  reguły wywierania wpływu wg Prof. Roberta Cialdiniego.

2.Wzmacnianie partnerskich relacji z klientami wewnętrznymi oraz zarządzanie relacjami w kluczowym klientem. Co już wiemy i potrafimy, czyli jak postrzegamy kontakt z klientem na dzień dzisiejszy. Techniki zarządzania relacją z Klientem:
•  techniki i narzędzia do przeprowadzenia pełnego procesu obsługi Klienta - od nawiązania kontaktu, poprzez badanie potrzeb, do "dziękuję" ze strony Klienta,
•  właściwe proporce w procesie komunikacji z klientem: słuchanie, pytanie, odpowiadanie,
•  model 4P, czyli w 4 słowach - czego Klient od nas oczekuje,
•  jak budować relację sprzyjającą satysfakcji Klienta? Komunikacja jawna i niejawna,
•  co każdy Klient chciałby usłyszeć – słowa klucze do budowania długofalowych relacji,
•  język korzyści – czyli jak etycznie skierować Klienta ku optymalnemu rozwiązaniu.

3.Jak precyzyjnie zadawać pytania, czyli najskuteczniejsze narzędzia w postaci pytań, służące do dochodzenia przyczyn sytuacji konfliktowych i problematycznych w trakcie kontaktu z drugim człowiekiem. Zapoznanie z tzw. Meta Modelem.

4.Ćwiczenie ” Doradcy pozytywni i negatywni”. Czas trwania: 60 minut.

5.Satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi, wymagają byśmy mieli wyczucie dla niewypowiedzianych myśli partnera oraz sami uświadomili sobie to, że mamy w głowie mnóstwo myśli, których nie wszystkich jesteśmy świadomi. To ćwiczenie komunikacji uwrażliwia uczestników i stwarza im możliwość zajmowania się niewypowiedzianymi myślami, które zawsze są w tle, gdy rozmawiamy z drugim człowiekiem.

6.Błędy w komunikacji prowadzące najczęściej do sytuacji konfliktowych i sposoby radzenia sobie z nimi. Wykorzystanie tzw. Modelu Miltona, czyli narzędzia służące do prowokowania sytuacji konfliktowych i problematycznych.

7.Długotrwałe relacje i myślenie strategiczne w biznesie. Patrzenie na biznes z szerokiej i długofalowej perspektywy w oparciu o koncepcję Poziomów Logicznych, wg Georga Batesona:
•  prezentacja Koncepcji Poziomów Logicznych, czyli wszystkie płaszczyzny na jakich postrzegany jest biznes i korporacje,
•  wpływ poszczególnych poziomów na siebie i na system oraz analiza charakterystycznych i specyficznych problemów na styku poszczególnych poziomów,
•  poziom Pierwszy: Środowisko. Przegląd i analiza dostępnych zasobów i możliwości ich wykorzystania do realizacji celów biznesowych firmy, czyli najbliżsi współpracownicy, klienci wewnętrzni zi zewnętrzni, przełożeni,
•  poziom Drugi: Obserwowalne zachowania w konkretnym środowisku. Analiza własnych zachowań, czyli w jaki sposób ja sam najczęściej się zachowuje w stosunku do moich klientów i współpracowników i jakie najczęściej osiągam rezultaty i czy w pełni jestem z nich zadowolony,
•  poziom Trzeci: Umiejętności. Przegląd kompetencji i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania zajmowanej funkcji,
•  poziom Czwarty: Przekonania/Wartości promowanych przez firmę. Wpływ przekonań na realizacje celów biznesowych i na funkcjonowaniu ludzi w organizacji,
•  poziom Piąty: Tożsamość. Charakterystyka i zdefiniowanie roli, zachowań, przekonań, sposobów działania, czyli co tak naprawdę oznacza dla mnie: „Być pracownikiem firmy?”,
•  poziom Szósty: Misja, Wizja, Strategia firmy.

Dzień II - ta część szkolenia będzie poświęcona ćwiczeniu zaawansowanych umiejętności niezbędnych w skutecznej komunikacji w budowaniu relacji długofalowych. Dodatkowo ta część szkolenia będzie poświęcona rozwijaniu umiejętności z zakresu negocjacji i wywierania wpływu  oraz uświadomieniu sobie własnych wzorców reagowania na, konkretne zachowania drugiego człowieka.

1.Jak budować dobre i długofalowe relacje, czyli poznanie koncepcji Rapportu:
•  dopasowanie (rapport) na poziomie zachowania i słownictwa,
•  dopasowanie vs małpowanie zachowania? Jak nie popełniać podstawowych błędów w sztuce dopasowywania się.

2.Na czym polega myślenie i planowanie strategiczne?:
•  zagrożenia wynikające z orientacji tylko na jeden kierunek myślenia,
•  myślenie analityczne i całościowe w kontekście zajmowanego stanowiska i realizowanych zadań.

3.Techniki i narzędzia ukierunkowane na myślenie i planowanie strategiczne:
•  rangowanie elementów, określanie priorytetów i tworzenie hierarchii działań,
•  badanie współzależności procesów realizowanych działań,
•  istota i znaczenie analizy ABC,
•  problematyka badania spójności elementów (analiza spójności elementów cząstkowych względem celów/funkcji końcowych badanych zbiorowości).

4.Analityczne podejście do przyczyn problemu:
•  określenie przyczyn problemu i znajdowanie odpowiednich i skutecznych rozwiązań, znajdowanie powiązań pomiędzy przyczynami problemu.

5.Rozwiązywanie problemów w kontekście długofalowym:
•  identyfikacja, fazy rozwiązywania problemów (od rozpoznania poprzez analizę, generowanie możliwych rozwiązań i ich ocenę do wdrożenia wybranego rozwiązania),
•  identyfikacja i analiza przyczyn problemu,
•  analiza powiązań między przyczynami problemu,
•  generowanie wariantów rozwiązań problemu,
•  porównanie wariantów i wybór rozwiązania problemu (Analiza SWOT).

6.Style Poznawcze i ich wpływ na myślenie i ocenianie innych ludzi i sytuacji:
•  styl poznawczy Globalny – Szczegółowy, warunkujący między innymi podejście do myślenia o otaczającej rzeczywistości,
•  globalny – Szczegółowy styl poznawczy a różnice w komunikacji i sposobie myślenia,
•  styl poznawczy Podobieństwa – Różnice, odpowiedzialny za dostrzeganie unikalnych, kreatywnych rozwiązań,
•  sposób komunikacji i techniki rozwoju Stylu poznawczego Podobieństwa - Różnice.

7.Techniki analityczne i syntetyczne w praktyce:
•  rozwiązanie problemu metodą analityczną oraz syntetyczną,
•  przykład problemu rozwiązanego metodą analityczną (twardą),
•  przykład problemu rozwiązanego metodą syntetyczną,
•  myślenie analityczne i koncepcyjne: pokazanie zalet, wad, możliwości i ograniczeń obu sposobów myślenia.

8.Ćwiczenie ” Budować relacje? Czyli czy z „wroga”, można uczynić „przyjaciela?. Czas trwania: 30 minut.

9.Wymiana doświadczeń uczestników szkolenia – studia przypadków: Skuteczne i nieskuteczne metody i techniki osadzone w realnych sytuacjach uczestników szkolenia.
Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Lokalizacja
Cena
1390 zł netto
W cenę wliczono
udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.