menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


MOBBING I DYSKRYMINACJA W STOSUNKACH PRACY – jak przeciwdziałać tym zjawiskom, najnowsze zmiany od 7 września 2019

Kategoria
REKRUTACJA, KADRY I PŁACE
Typ szkolenia
otwarte
Program
WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH

 

MOBBING I DYSKRYMINACJA W STOSUNKACH PRACY – jak przeciwdziałać tym zjawiskom, najnowsze zmiany od 7 września 2019

 

Warszawa, 26.09.2019

 

Najnowsza nowelizacja kodeksu pracy wprowadza zmiany w przepisach dotyczących mobbingu oraz dyskryminacji w stosunkach pracy. Znowelizowane przepisy obowiązywać będą od 7 września 2019.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest kompleksowe omówienie tej tematyki z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Większość organizacji, w których wykonywana jest praca nie jest wolna od zjawisk nierównego traktowania lub zastraszania, poniżania lub izolowania, noszącego znamiona mobbingu. Szczególnie często zjawiska te pojawiają się w pionowych strukturach organizacyjnych, gdzie liczba stanowisk kierowniczych jest bardzo wysoka. Procesy takie ujemnie wpływają na atmosferę w pracy, a co za tym idzie również na jej wydajność.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. W czasie szkolenia omawiane będą szczegółowo stwierdzone przypadki mobbingu i dyskryminacji. Słuchacze zostaną zapoznani z praktykami antymobbingowymi i antydyskryminacyjnymi, stosowanymi w praktyce u pracodawców skutecznie zapobiegających takim patologiom.

 

Na tym szkoleniu uczestnicy dowiedzą się między innymi:

 • jak rozpoznać ofiarę mobbingu,
 • jak rozpoznać mobbera,
 • czy można podglądać pracowników,
 • czy można sprawdzać zawartość poczty mailowej,
 • jakich słów używać w codziennym kontakcie z pracownikami, a jakich raczej unikać,
 • jak wpływają konkretne zachowania menadżerskie na ich postrzeganie przez pracowników,
 • jakie zachowania pracowników mogą być uznane za dyskryminujące innych pracowników: płeć, wiek, narodowość, wyznanie, orientacja seksualna,
 • jakich pytań nie zadawać pracownikom i kandydatom do pracy,
 • jak oceniać pracowników, aby ich nie dyskryminować.

 

Program szkolenia:

MOBBING
 1. Pojęcie mobbingu – prawna i społeczna historia zjawiska.
 2. Prawna definicja mobbingu – analiza prawna poszczególnych jej części.
 3. Cechy mobbingu:
 • uporczywość,
 • długotrwałość,
 • pojęcie nękania i zastraszania,
 • poniżanie lub ośmieszanie pracownika,
 • izolowanie lub wyeliminowanie pracownika z zespołu współpracowników.

4. Analiza efektów mobbingu tj. zaniżona ocena przydatności zawodowej.

5. Postać mobbera – sprawcy mobbingu:
 • kto może zostać mobberem – cechy charakterystyczne,
 • sylwetka mobbera,
 • przyczyny działań mobbingowych.

6. Ofiara mobbingu:
 • kto może zostać ofiarą mobbingu?
 • sylwetka ofiary.

7. Metody zapobiegania mobbingowi:
 • zasady mediacji,
 • praktyki i procedury antymobbingowe.

8. Prawne konsekwencje stosowania praktyk mobbingowych:
 • przewidziane prawem pracy,
 • przewidziane w prawie cywilnym,
 • przewidziane w prawie karnym.

DYSKRYMINACJA
 1. Analiza prawna pojęcia dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej.
 2. Omówienie kryteriów dyskryminacyjnych: płeć, wiek, wiara, światopogląd, orientacja seksualna.
 3. Pojęcie molestowania i molestowania seksualnego.
 4. Skutki prawne naruszenia zasady równego traktowania:
 • odszkodowanie,
 • skarga do PIP.

5. Realizacja prawa pracownika do jednakowego wynagrodzenia za pracę.

6. Analiza działań przełożonych nie stanowiących naruszeń zasad niedyskryminacyjnych.

7. Właściwe przeprowadzenie procesu rekrutacji – postawa rekrutera:
 • pytania,
 • analiza cech kandydata,
 • badania psychologiczne,
 • niekaralność, nałogi.

8. Wybór rodzaju umowy o pracę – a zasady niedyskryminacji – metody informowania pracownika o dokonanym wyborze rodzaju umowy:
 • umowa na okres próbny,
 • na czas określony,
 • na czas nieokreślony.

CZAS PRACY A ZASADY PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI.

URLOPY WYPOCZYNKOWE A ZASADY PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI.
UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE A ZASADY PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI.

 

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

 

Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników poprzednich edycji tego szkolenia:

Podobało mi się:

„Praktyczne spojrzenie prowadzącego poparte bogatym doświadczeniem i wiedzą.”

„Podejście prowadzącego do realizowanej tematyki, sposób prowadzenia szkolenia.”

„Przygotowanie prowadzącego, analiza konkretnych przypadków.”

„Prowadzący, bardzo konkretna osoba.”

„Miejsce, lunche, sprawne przeprowadzenie szkolenia, prowadzący.”

„Rozmowy z uczestnikami.”

„Profesjonalność prowadzącego.”

„Metoda warsztatowa szkolenia.”

„Styl prowadzenia szkolenia – interakcja w uczestnikami”

„Mała grupa, przykłady z życia.”

„Materiały szkoleniowe, możliwość zadania pytań, dyskusja, lunch.”

„Sposób prowadzenia szkolenia, duża wiedza prowadzącego, warsztatowy charakter szkolenia.”

„Sposób prowadzenia, kontakt z uczestnikami.”

„Forma przygotowanych materiałów.”

„Podejście mecenasa i gotowość do udzielania odpowiedzi.”

„Wyczerpująca informacja zwrotna od momentu przesłania zgłoszenia, bardzo dobrze przygotowane materiały, bardzo dobry poczęstunek, a przede wszystkim bardzo miła obsługa uczestników szkolenia.”

„Organizacja szkolenia.”

„Współpraca ze słuchaczami.”

„Przykłady.”

„Interakcja prowadzącego z uczestnikami, case-study.”

„Umiejętność przekazywania wiedzy.”

„Interaktywny charakter szkolenia.”

Prowadzący
mec. Piotr WOJCIECHOWSKI - Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy. W latach 2004–2008 Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. Wcześniej pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor licznych publikacji oraz uczestnik Konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce. Wykładowca w firmie DOM WIEDZY. Prowadzone przez niego szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.
Czas trwania
1 dzień
Lokalizacja
Cena
590 PLN + 23 % VAT/590 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.
Zgłoszenie
MOBBING I DYSKRYMINACJA W STOSUNKACH PRACY – jak przeciwdziałać tym zjawiskom, najnowsze zmiany od 7 września 2019
W cenę wliczono
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Organizator
DOM WIEDZY - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.