menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


UTRZYMANIE TECHNICZNE OBIEKTÓW I ICH INSTALACJI W PRAKTYCE KONSPEKT

Kategoria
BUDOWNICTWO
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się utrzymaniem technicznym obiektów i urządzeń technicznych zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i operacyjnych. Szkolenie dotyczy to zarówno nowoczesnych obiektów budowlanych, biurowców, obiektów handlowych (galerie handlowe), hoteli, magazynów logistycznych, zakładów produkcyjnych, a także budynków mieszkalnych, szczególnie tych nowoczesnych.
Wymagania wstępne
Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem
Program
1. Utrzymanie techniczne obiektu i instalacjia) Bezpieczeństwo:
- eksploatacji,- pożarowe,- techniczne.b) Trwałość techniczna:- metody oceny stanu technicznego,- planowanie prac konserwacyjnych i remontowych,- realizacja i odbiór prac konserwacyjnych i remontowych.c) Wartość ekonomiczna:- czynniki wpływające na wartość ekonomiczną,- jak mierzyć i oceniać utratę wartości ekonomiczniej,- sposoby przeciwdziałania utracie wartości ekonomicznej.2. Wprowadzenie do tematu utrzymania technicznego obiektów.a) Określenie rodzaju i specyfiki obiektów:- w zależności od przeznaczenia,- w zależności od charakterystyki technicznej,- urządzenia techniczne związane z obiektami.b) "Inwentaryzacja" struktury technicznej obiektów na podstawie omawianych rodzajów obiektów:- inwentaryzacja jakościowa,- inwentaryzacja ilościowa,- inwentaryzacja dokumentacji technicznej,- inwentaryzacja stanu technicznego i potrzeb naprawczych i remontowych.c) Przygotowanie zestawienia podstawowych obowiązków zarządcy związanych z utrzymaniem technicznym omawianych obiektów:- obowiązki wynikające z przepisów prawa,- obowiązki wymagań technicznych (instrukcje obsługi, DTR, normy),- obowiązki wymagające z potrzeb eksploatacyjnych.3. Przygotowanie zakresu i harmonogramu prac eksploatacyjnych.a) Zakres wykonywanych czynności:- czynności wykonywane własnym personelem (kwalifikacje, ilość zatrudnionych, wyposażenie i sprzęt, struktura organizacyjna, koszty),- czynności wykonywane osobami i podmiotami zewnętrznymi (cel, specjalizacja, specjalistyczny sprzęt, koszty).b) Harmonogram wykonywanych czynności:- okresowe krótkoterminowe (dzienne, tygodniowe, miesięczne, kwartalne),- okresowe długoterminowe (roczne, wieloletnie)c) Dokumentacja wykonanych czynności:- dokumentacja przetargowa lub zapytania ofertowe,- umowy, zlecenia, protokoły wejścia na roboty, dzienniki konserwacji i obsługi,- protokoły związane z realizacją robót, protokoły z odpraw, inne dokumenty związane z realizacją robót (korespondencja, e-maile, itp.),- protokoły odbioru robót.d) Nadzór nad prawidłową realizacją prac:- dokumentacja techniczna związana z wykonywanymi pracami,- dokumentacja formalna (umowy, zlecenia, protokoły),- nadzór inspektora/inspektorów nadzoru,- odprawy i koordynaty.4. Systemy wspomagające techniczne zarządzanie obiektem i instalacjami.a) Charakterystyka systemów informatycznych:- systemy jednostanowiskowe,- systemy wielostanowiskowe,- sieć informatyczna,- systemy gotowe- systemy projektowane adekwatnie do potrzeb i oczekiwań zamawiającego.b) Jak system IT wspomaga zarządzanie techniczne?- bazy danych o obiekcie, dokumentacji, pracach, itp.- archiwizacja dokumentacji,- planowanie i programowanie czynności (terminarze),- nadzór nad kosztami,- nadzór nad terminami.c) Wady i zalety systemów:wady:- koszty wdrożenia, sprzętu, utrzymania systemu,- czasochłonność i pracochłonność projektowania i wdrażania,- nieadekwatność do rzeczywistych potrzeb,zalety:- zwiększenie efektywności i jakości pracy,- eliminacja błędów,- porządek w dokumentacji,- bieżący (on line) nadzór nad realizacją zadań w czasie (terminy),- bieżący (on line) nadzór nad kosztami,- ułatwienie komunikacji między różnymi działami w firmie.
Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.
Prowadzący
Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001. Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.
Forma
Czy wiesz: jakie elementy są istotne w utrzymaniu technicznym obiektu i instalacji? po co robi się inwentaryzację obiektu i jego dokumentacji technicznej? co w praktyce dają harmonogramy prac eksploatacyjnych? po co robi się grafiki obsługi nieruchomości? czy warto korzystać z systemów IT? Szkolenie jest omówieniem praktycznych zasad związanych z organizacją utrzymania technicznego obiektów budowlanych i związanych z nimi urządzeń. Przedstawiony zostanie cel i zakres utrzymania technicznego, niezbędne prace wstępne i przygotowawcze. Wskazana zostanie konieczność przygotowywania grafików i harmonogramów prac. Omówimy dokumentację obiektu i jej role w utrzymaniu technicznym. Na koniec powiemy o nowoczesnych narzędziach wspomagających prace osób odpowiedzialnych za utrzymanie techniczne obiektów.
Czas trwania
1 dzień szkoleniowy
Lokalizacja
Cena
500 + 23% VAT
Zgłoszenie
UTRZYMANIE TECHNICZNE OBIEKTÓW I ICH INSTALACJI W PRAKTYCE KONSPEKT
W cenę wliczono
materiały szkoleniowe serwis kawowy, lunch imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika ankieta oceniająca szkolenie test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Zdobyta wiedza
Uczestnicy dowiedzą się jaki zakres zagadnień obejmuje utrzymanie techniczne obiektów i urządzeń. Zostaną praktycznie przedstawione obowiązki w zakresie: wstępnego przygotowania utrzymania technicznego zaplanowania prac, a w tym przygotowania grafików i harmonogramów prac Uczestnicy dowiedzą się o możliwościach wykorzystania narzędzi IT w obsłudze technicznej obiektów.
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Organizator
FUNDACJA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.