menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


UTRZYMANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBOWIĄZKOWE KONTROLE ORAZ PROWADZENIE KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria
BUDOWNICTWO
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych niezależnie od ich przeznaczenia.
Wymagania wstępne
Przesłanie zgłoszenia.Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem
Program
Moduł I – Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:
 1. obowiązki wynikające z przepisów prawa,
 2. zadania,
 3. źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego,
 4. gdzie w książce obiektu budowlanego wpisać podstawowe informacje o obiekcie, jego właścicielu i zarządcy.
Moduł II - Rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów:
 1. elementów budowlanych,
 2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 3. instalacji gazowych i kominowych,
 4. kotłów i instalacji z kotłami,
 5. klimatyzacji,
 6. wyposażenia p.poż.
Moduł III – Przeprowadzanie i dokumentowania obowiązkowych kontroli:
 1. jakie elementy obiektu budowlanego muszą być skontrolowane i dlaczego,
 2. zawartość protokołu z kontroli – co ma zawierać i czemu to służy,
 3. gdzie w książce obiektu budowlanego rejestrować informacje zawarte w protokołach z kontroli.
Moduł IV – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:
 1. prace z zakresu bieżącej konserwacji,
 2. roboty remontowe i budowlane,
 3. zmiany sposobu użytkowania,
 4. gdzie i jak w książce obiektu budowlanego rejestrować realizację robót budowlanych.
Moduł IV – Zagrożenia w eksploatacji obiektów budowlanych:
 1. zagrożenia w okresie zimowym,
 2. powodzie,
 3. bezpieczeństwo pożarowe,
 4. bezpieczeństwo instalacji elektrycznych,
 5. dokumentowanie w książce obiektu budowlanego awarii i katastrof budowlanych.
Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.
Prowadzący
Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001. Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.
Forma
Czy wiesz: Jakie obowiązki nakłada ustawa Prawo budowlane na właściciela i zarządcę? Skąd czerpać informacje o stanie technicznym obiektu budowlanego?? Co powinien zawierać protokół z kontroli obiektu budowlanego i jakie ma to znaczenie dla dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego? Jakie są zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów? Jakie informacje w książce obiektu budowlanego mają bardzo duże znaczenie praktyczne dla zarządcy lub właściciela nieruchomości? Na jakie zagrożenia narażony jest obiekt budowlany i jak im przeciwdziałać?
Czas trwania
1 dzień szkoleniowy
Termin / Lokalizacja
 1. 04.12.2019 / Warszawa
Cena
500 + 23% VAT
Zgłoszenie
UTRZYMANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBOWIĄZKOWE KONTROLE ORAZ PROWADZENIE KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO
W cenę wliczono
materiały szkoleniowe serwis kawowy, lunch imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika ankieta oceniająca szkolenie test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Zdobyta wiedza
Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne kompendium wiedzy dotyczącej zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego, a w tym: podane będą obowiązki właściciela i zarządcy wynikające z ustawy prawo budowle, podane zostaną zakresy obowiązkowych kontroli, omówiona będzie szczegółowo zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego i znajdujące się w nim zapisy które należy przenieść do książki obiektu budowlanego, omówione będzie wykorzystanie w praktyce informacji zawartych w protokole z kontroli, omówione zostaną zagrożenia występując w eksploatacji obiektów budowlanych oraz ich dokumentowanie w książce obiektu budowlanego. podany będzie zakres odpowiedzialności właściciela i zarządcy obiektu budowlanego za jego stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania. omówione będą rodzaje kontroli i przeglądów, ich terminy i uprawnienia do ich wykonywania, przekazane zostanie jak praktycznie wykorzystać informacje zawarte w protokole z kontroli, omówione zostanie jak na poszczególnych etapach prowadzenia obsługi obiektu budowlanego wypełniać książkę obiektu budowlanego.
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Organizator
FUNDACJA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.