menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Etyka w administracji publicznej

Kategoria
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

I. Przedstawienie uregulowań prawnych z zakresu etyki służby publicznej.

1. Pojęcie etyki oraz formy korupcji w ujęciu prawnym i prawne konsekwencje korupcji. Prawne i instytucjonalne możliwości ścigania korupcji w Polsce.

2. Przepisy UE (m.in. Europejski Kodeks Dobrej Administracji), m.in.:

 1. wybrane regulacje z Karty Praw Podstawowych UE;
 2. podmiotowy i rzeczowy zakres obowiązywania Kodeksu,
 3. zasady: praworządności, niedyskryminowania, proporcjonalności, bezstronności i niezależności, obiektywności, uczciwości, uprzejmości, odpowiadania na pisma, zakaz nadużywania uprawnień;
 4. oczekiwania prawnie uzasadnione oraz konsekwentne działanie i doradztwo;
 5. potwierdzenie odbioru i podanie nazwiska właściwego urzędnika oraz zobowiązanie do przekazania sprawy do właściwej jednostki organizacyjnej instytucji; prawo wysłuchania i złożenia oświadczeń;
 6. stosowny termin podjęcia decyzji, obowiązek uzasadnienia decyzji, informacja o możliwościach odwołania oraz powiadomienie o wydanej decyzji;
 7. wnioski o udzielenie informacji i o umożliwienie dostępu do publicznych dokumentów; prowadzenie rejestrów i informacja o Kodeksie; ochrona danych;
 8. prawo złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i kontrola stosowania postanowień Kodeksu.

3. Krajowe regulacje prawne w zakresie etyki pracy urzędnika i przeciwdziałania korupcji, m.in.:

 1. zasady i regulacje kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. zasady dostępu do informacji publicznej,
 3. samorządowe ustawy ustrojowe, ustawa o pracownikach samorządowych, służbie cywilnej i pracownikach instytucji publicznych,
 4. oświadczenia majątkowe,
 5. zakaz określonych zachowań i prowadzenia określonej działalności,
 6. zakaz łączenia lub zajmowania stanowisk,
 7. zakaz zatrudnia rodziny i osób bliskich,
 8. konflikt interesów,
 9. przepisy prawnokarne penalizujące zaniechania lub korupcyjne działania urzędnika,
 10. odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna na podstawie ustawy Kodeks pracy, k.p.a. oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 11. Centralne Biuro Antykorupcyjne – zadania i kompetencje.

II. Studium przypadków.

1. Przykłady zachowań korupcyjnych. Przedstawienie sytuacji trudnych etycznie – nieetycznego zachowania, korupcji czy nepotyzmu. Prawne a potoczne rozumienie tych pojęć.

2. Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników - w którym momencie zachowanie może zostać potraktowane jako zdarzenie korupcyjne, jak uniknąć tego typu zdarzeń i w jaki sposób postępować w przypadku ich zaistnienia.

3. Sposoby zachowań w sytuacji korupcyjnej - przekazanie wiedzy i umiejętności do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi etycznie oraz służącymi wsparciu zachowań etycznych.

4. Sposoby ograniczania ryzyka korupcji, sposób postępowania w przypadku zaistnienia korupcji, powody zgłaszania korupcji, rola przełożonego w przeciwdziałaniu korupcji, rola instytucji w przeciwdziałaniu korupcji.

5. Omówienie wartości wymaganych od współczesnego urzędnika; przedstawienie dylematów etycznych – rodzaje dylematów, konflikt interesów, konflikt lojalności.

Prowadzący
Prawnik, ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa administracyjnego, dostępu do informacji publicznej, prawa autorskiego, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, adwokat, właściciel kancelarii prawnej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej UW. Był przedstawicielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, oraz w Biurze Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Pracował dla szeregu instytucji publicznych gdzie zajmował się obsługą prawną organów, wydawaniem decyzji, prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz reprezentowaniem organów w sporach sądowych. Obecnie w ramach praktyki adwokackiej zajmuję się prawem nieruchomości. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej, w latach 2013-2016 autor i prowadzący poradnikową audycję prawną na antenie Programu 1 Polskiego Radia, fundator Fundacji Działań Obywatelskich, członek sekcji prawa i postępowania administracyjnego oraz sekcji prawa nieruchomości Izby Adwokackiej w Warszawie.
Forma
Wykład prowadzony w oparciu o prezentację multimedialną oraz ćwiczenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.
Czas trwania
10.00-16.00
Termin / Lokalizacja
 1. 23.10.2019 / Warszawa
 2. 11.12.2019 / Warszawa
Cena
590
Zgłoszenie
Etyka w administracji publicznej
W cenę wliczono
komplet materiałów szkoleniowych, certyfikaty dla uczestników szkolenia, przerwy kawowe, obiad.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań prawnych z zakresu etyki służby publicznej (m.in. Europejski Kodeks Dobrej Administracji). Szkolenie obejmuje studium przypadków – przykłady zachowań korupcyjnych, sposoby ograniczania ryzyka korupcji.
Certyfikaty
tak
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.