menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne z uwzględnieniem jego najnowszych zmian.

Kategoria
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

1. Wprowadzenie do problematyki procedury administracyjnej - strona, interes prawny i in. Jak rozumieć najważniejsze pojęcia procedury by nie narażać się na wzruszanie decyzji?

2. Zasady ogólne k.p.a. i jak praktycznie wykorzystywać w bieżącej pracy?

3. Jak prawidłowo oceniać kto jest stroną postępowania? Pojęcie interesu prawnego. Właściwość organu.

4. Podanie, zaświadczenie skarga i wniosek – jak załatwiać prawidłowo sprawy? Kiedy odmówić wszczęcia postępowania a kiedy pozostawić sprawę bez rozpoznania? Kiedy zawiesić a kiedy umorzyć postępowanie?

5. Doręczenia i terminy.

6. Jak prawidłowo konstruować decyzje? Zasady sporządzania uzasadnienia decyzji. Gromadzenie dowodów w sprawie i ich prawidłowe rozpatrywanie.

7. Odwołanie od decyzja i zażalenie na postanowienie.

8. Samokontrola teoria a praktyka. Jak dostrzec własne błędy i kiedy organ może sam zmienić błędną decyzję?

9. Wznowienie postępowania a stwierdzenie nieważności decyzji. Jak rozróżniać, prawidłowo klasyfikować przypadki i podejmować właściwe rozstrzygnięcia?

  • Istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję jako ważna przesłanka wznowień postępowań,
  • właściwe rozumienie pojęcia zagadnienia wstępnego jako przesłanki wznowienia postępowania,
  • niezawiniony brak udziału strony jako podstawa wznowienia postępowania.
  • rażące naruszenie prawa jako podstawa stwierdzenia nieważności decyzji.

10. Wygaśnięcie, uchylenie lub zmiana decyzji.

  • pojęcie nienabycia praw na podstawie decyzji i pojęcie interesu społecznego i interesu strony jako powody uchylenia lub zmiany decyzji,
  • bezprzedmiotowość i warunek jako powody stwierdzenia wygaśnięcia decyzji. 

11. Omówienie najistotniejszych zmian w ogólnych zasadach k.p.a. Jak je stosować w praktyce?

12. Zmiany w prawnych regułach załatwiania sprawy administracyjnej. Zasady nowego postępowania uproszczonego. Nowa instytucja ponaglenia.

13. Odpowiedzialność urzędnika za niezałatwienie sprawy w terminie.

14. Nowe reguły dokonywania doręczeń i liczenia terminów. Doręczenia na elektroniczną skrzynkę podawczą.

15. Zmienione zasady pozostawiania podania bez rozpoznania i braków formalnych podania.

16. Gromadzenie dowodów w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji. Poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.

17. Nowe obowiązki organu w zakresie informowania strony co do możliwości wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego w sprawie.

18. Rewolucyjna zmiana rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony.

19. Nowy rozdział k.p.a. dotyczący mediacji i zmiany w przepisach dotyczących ugody administracyjnej.

20. Prawidłowe konstruowanie decyzji po nowelizacji. Zmiany w art. 107 k.p.a.

21. Milczące załatwienie sprawy – co to takiego?

22. Postępowanie uproszczone czyli rodzaj postępowania administracyjnego którego dotychczas w polskich przepisach nie było.

23. Nowe rozdziały k.p.a dotyczące kar pieniężnych i europejskiej współpracy administracyjnej.

24. Kodeks postępowania administracyjnego i jego zastosowanie w dostępie do informacji publicznej oraz ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. 

Prowadzący
Prawnik, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, dostępu do informacji publicznej, prawa autorskiego, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, adwokat, właściciel kancelarii prawnej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej UW. Był przedstawicielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, oraz w Biurze Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Pracował dla instytucji publicznych m.in. Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Teatru Polskiego w Warszawie, Urzędu m.st. Warszawy. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej (AIPPI).
Forma
Wykład prowadzony w oparciu o prezentację multimedialną oraz ćwiczenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.
Czas trwania
10.00-16.00 1dzień
Termin / Lokalizacja
  1. 04.10.2019 / Warszawa
  2. 20.11.2019 / Warszawa
Cena
590
Zgłoszenie
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne z uwzględnieniem jego najnowszych zmian.
W cenę wliczono
komplet materiałów szkoleniowych certyfikaty dla uczestników szkolenia, przerwy kawowe,obiad, konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.
Zdobyta wiedza
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie m.in. obowiązującej procedury administracyjnej, nowych zasad wymierzania kar administracyjnych, nowego środka zaskarżenia w postaci sprzeciwu od decyzji , a także zmianach w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Certyfikaty
tak
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.