menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Czas pracy w jednostkach samorządowych z uwzględnieniem czasu pracy kierowców samochodów osobowych

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracownicy działów kadr i księgowości, osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialne za organizację pracy podległych pracowników.
Program

1. Szczególne regulacje dotyczące czasu pracy zawarte w ustawie o pracownikach samorządowych.

2. Podstawowe pojęcia:

- Definicja czasu pracy, odrębna definicja czasu pracy kierowców

- Normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa

- Okresy rozliczeniowe

- Ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy

3. Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej.

4. Czas pracy w podróży służbowej.

5. Rozkłady i harmonogramy czasu pracy:

- Rozkład czasu pracy a harmonogram czasu pracy,

- Minimalny okres, na jaki ma być tworzony harmonogram i sytuacje, w których można nie tworzyć harmonogramów,

- Dopuszczalność zmian rozkładów i harmonogramów

- Zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy w jednostce samorządowej – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania

- Najczęstsze błędy w harmonogramach

- Przykładowe konstrukcje zapisów regulaminu pracy dotyczące stosowanych rozkładów i harmonogramów czasu pracy

- Przykładowe harmonogramy w systemie podstawowym i równoważnym i ich omówienie

6. Minimalny odpoczynek dobowy i tygodniowy:

- obowiązek zapewnienia

- wypoczynki podczas delegacji

7. Wybrane, elastyczne systemy czasu pracy:

- Podstawowy system czasu pracy

- Równoważny system czasu pracy i jego odmiany

- Praktyczne różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym

- Zadaniowy czas pracy – kiedy można i kiedy warto wprowadzić

8. Ewidencja czasu pracy.

9. Praca w godzinach nadliczbowych, w tym regulacje wyłączające z pojęcia pracy nadliczbowej odpracowywania wyjść prywatnych:

- przesłanki pracy w nadgodzinach

  • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
  • nadgodziny w podstawowym i równoważnym czasie pracy
  • nadgodziny w dniach wolnych, niedziele i święta

- rekompensowanie pracy nadliczbowej

10. Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

11. Dyżury:

- dopuszczalność zlecania dyżurów

- rekompensowanie czasu dyżuru

12. Praca w porze nocnej:

- Pora nocna w zakładzie pracy

-  Dodatek z tytułu pracy w nocy

13. Praca w niedziele i święta:

- Pojęcie niedzieli i święta

-  Dozwolona praca w niedziele i święta

-  Rekompensowanie pracy w niedziele i święta

-  Niedziela wolna od pracy

14. Odrębności wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców odnoszące się do kierowców samochodów osobowych:

- Zakres zastosowania ustawy o czasie pracy kierowców

- Okresy pozostawania w dyspozycji w czasie pracy i poza czasem pracy – kiedy wliczamy do czasu pracy, a kiedy do czasu dyżuru

- Porozumienie dotyczące stosowania indywidualnych rozkładów czasu pracy

- Nadgodziny

- Minimalne odpoczynki dobowe i tygodniowe

- Planowanie czasu pracy kierowców

- Obowiązkowa informacja dotycząca czasu pracy

- Możliwe i korzystne zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy kierowców samochodów osobowych.

Prowadzący
Prawnik, ekspert w zakresie prawie pracy. Wykładowca licznych szkoleń (przeprowadził ponad 3.000 godzin). Współpracuje z Wydawnictwem C. H. Beck, Grupą Wydawniczą Infor, publikował m.in. dla Gazety Prawnej, Monitora Księgowego, Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Serwisu Prawno-Pracowniczego. Autor ok. 30 książek i ponad 1500 artykułów z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa Unii Europejskiej. m.in.: "Trzynastka. Dodatkowe wynagrodzenie roczne", Wyd. C. H. Beck 2016 r., "Ustawa o pracownikach samorządowych", Wyd. C. H. Beck 2016 r., "Umowy o pracę. Umowy na czas nieokreślony. Umowy na czas określony", Wyd. C. H. Beck 2016 r., "Zatrudnianie w samorządzie - powołanie, wybór, umowa o pracę", Wyd. C. H. Beck 2015 r., Terminy w prawie pracy", Wyd. C. H. Beck 2011 r. (współautor), "Świadczenia chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie", Wyd. C. H. Beck 2010 r., "Umowa zlecenia w zatrudnieniu", Wyd. C. H. Beck 2009 r.
Forma
Wykład połączony z dyskusją, odpowiedziami na pytania uczestników.
Czas trwania
1 dzień 10.00-16.00
Termin / Lokalizacja
  1. 02.11.2019 / Warszawa
Cena
590
Zgłoszenie
Czas pracy w jednostkach samorządowych z uwzględnieniem czasu pracy kierowców samochodów osobowych
W cenę wliczono
komplet materiałów szkoleniowych, certyfikaty dla uczestników szkolenia, przerwy kawowe, obiad, konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.
Zdobyta wiedza
Omówienie konsekwencji i możliwości jakie niosą za sobą przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy dotyczące czasu pracy oraz ustawy o czasie pracy kierowców; uwrażliwienie na często występujące błędy w zakresie czasu pracy pracowników, w tym czasu pracy kierowców samochodów osobowych.
Certyfikaty
tak
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.