menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zamówienia publiczne dla zaawansowanych. Kompleksowy kurs

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Zapoznaj się z najczęstszymi naruszeniami wykrywanymi podczas kontroli postępowań oraz usystematyzuj swoją wiedzę na temat wymierzania korekt finansowych!
Program

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 • Stosowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych (znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu) oraz norm, europejskich ocen technicznych, aprobat (kolejność ich stosowania),
 • Sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania dla wszystkich użytkowników,
 • Zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia pracowników wykonawcy, podwykonawcy na podstawie umowy o pracę.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 • kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności,
 • sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
 • zdolność techniczna lub zawodowa,
 • klauzule społeczne.

3. Podwykonawstwo

 • Zakres korzystania z podwykonawców,
 • Podwykonawstwo a korzystanie z potencjału podmiotów trzecich,
 • Nakaz osobistego wykonania części zamówienia.


4. Wymagania i zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum).

5. Weryfikację dokumentów podmiotowych i przedmiotowych w procedurze odwróconej i klasycznej (w tym uzupełnienie dokumentów oraz wyjaśnienia ich treści).

6. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania oraz dokumentowanie podstaw wykluczenia.

7. Kryteria oceny ofert.

8. Zmiany treści umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. Warunki zmian umowy, klauzule abuzywne.
9. JEDZ – najczęstsze błędy popełniane przez Wykonawców i Zamawiających.

10. Niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień, ze szczególnym uwzględnieniem zamówienia z wolnej ręki w kontekście przesłanki, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

11.  Zasady klasyfikacji zamówień mieszanych:

 • zamówienia wielorodzajowe (składające się̨ z co najmniej dwóch rodzajów zamówień spośród zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane),
 • zamówienia mieszane, do których udzielania stosuje się̨ różne przepisy ustawy Pzp (w tym zamówienia obejmujące zamówienia sektorowe oraz klasyczne).

12.  Komercyjne platformy zakupowe a miniPortal – wady/zalety.
13. E-fakturowanie w zamówieniach publicznych (dyrektywa 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych).
14.  Elektronizacja zamówień, a komunikacja elektroniczna:

 • Oświadczenia oraz dokumenty w elektronicznym przetargu:
  • Dokumenty i oświadczenia elektroniczne w oryginale a elektroniczne kopie dokumentów (oferta, pełnomocnictwo, gwarancja/ poręczenie, etc),
  • Elektroniczne poświadczanie kopii oświadczeń lub dokumentów za zgodność z oryginałem.
 • informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przygotowanie, złożenie i otwarcie ofert – ćwiczenia praktyczne.

15.  RODO w zamówieniach publicznych w świetle ustawy z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
p. Konsultacje, pytania uczestników

Prowadzący
Iwona Holka Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi. Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy. Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.
Forma
Szkolenie otwarte, dwudniowe
Czas trwania
2 dni, łącznie 12 godzin
Lokalizacja
Cena
995 zł netto
Zgłoszenie
Zamówienia publiczne dla zaawansowanych. Kompleksowy kurs
W cenę wliczono
Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych” Dostęp do EduStrefy Lunch i poczęstunki w przerwach Punkty w Programie Premiowym Certyfikat ukończenia szkolenia
Zdobyta wiedza
Celem kursu jest praktyczne omówienie kluczowych obszarów zamówień publicznych oraz zweryfikowanie zdobytej wiedzy poprzez ćwiczenia. Na szkoleniu zostaną szeroko omówione takie pojęcia jak: elektornizacja zp, opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i wiele wiele innych pojęć w stopniu zaawansowanym. Trener omówi zagadnienia związne z elektronizacją oraz RODO.
Certyfikaty
W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej: • Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej • Umowa o świadczenie usług prawnych Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!
Organizator
ApexNet - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.