menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


BIM Executive - projektowanie, koordynacja i wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych - studia podyplomowe

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
INFORMATYKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Branże: architektura usługi inżynieryjne budownictwo górnictwo zamówienia publiczne zarządy infrastruktury i nieruchomości Grupy zawodowe: Projektanci Architekci Kierownicy Budów Koordynatorzy Budów Menadżerowie Projektów
Wymagania wstępne
Kandydaci posiadają minimum wiedzy o środowisku IT/CAD odpowiedzialnym za tworzenie projektów budowlanych lub architektonicznych w formie elektronicznej. Kandydat ukończył studia I lub II stopnia na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, urbanistyka, planowanie przestrzenne, zarządzanie i posiada podstawowy zakres wiedzy z zakresu przebiegu procesu inwestycyjnego, projektowego i budowlanego.
Program
Celem studiów podyplomowych „BIM Executive” jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego projektowania, koordynacji i wdrażania projektów budowlanych opartych o metodyki i narzędzia BIM. Uczestnik będzie posiadał umiejętności aby samodzielnie dobierać narzędzia informatyczne, a także wdrażać odpowiednie elementy środowiska CDE do realizacji i kontroli. Uczestnik zdobędzie kompetencje do samodzielnego prowadzenia projektów.Pozyska kompetencje społeczne do pracy w zespole czy zarządzania czasem pracy; będzie asertywny. BIM - Building Information Modeling (modelowanie informacji o budynku)
 • Wstęp do cyfrowego budownictwa i rynku BIM
 • Wprowadzenie w oprogramowanie BIM na przykładzie Revita
 • Inwentaryzacja istniejącej zabudowy w oparciu o chmurę punktów
 • Projekt koncepcji nowego budynku w dwóch wariantach, z uwzględnieniem etapu istniejącego i projektowanego
 • Opracowanie wielobranżowego, skoordynowanego modelu budynku
 • Międzybranżowa współpraca i koordynacja projektu w oparciu o usługi pracy grupowej w wersji stacjonarnej i chmurowej
 • Dobre praktyki standaryzacji i prezentacji projektu
 • Współpraca z wykonawcą i inwestorem
 • Platformy CDE
 • Wstęp do programowania i zarządzania przepływem informacji w środowisku BIM
 • Nowoczesne metodyki zarządzania projektami
 • Mój pierwszy projekt BIM
 • BIM Execution Plan i Employer’s Information Requirements w praktyce
 • BIM w zamówieniach publicznych i niepublicznych
 • BIM trendy: AI, IoT, Big Data
 • Praca dyplomowa
Prowadzący
Pracownicy dydaktyczni Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, posiadają doświadczenie dydaktyczne.
Forma
Zajęcia mają formę teoretyczną oraz praktyczną
Czas trwania
Studia podyplomowe trwają 2 semestry, ogólna liczna godzin wynosi 210
Lokalizacja
Cena
5600
Zgłoszenie
BIM Executive - projektowanie, koordynacja i wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych - studia podyplomowe
Zdobyta wiedza
WIEDZA: Posiada wiedzę o najnowszych trendach technologicznych i otoczeniu biznesowym kształtującym branżę budownictwa i architektury (projektowanie, wykonawstwo, utrzymanie) Zna i prawidłowo klasyfikuje poszczególne narzędzia informatyczne składające się na środowisko pracy BIM Poznał najważniejsze etapy przygotowania opracowania projektowego zgodnego ze standardami BIM Wie jakie aspekty pracy w metodyce BIM przekładają się w największym stopniu na wartość dodaną dla klienta Przyswoił sobie podstawowe zasady zwinnych metod realizacji i zarządzania projektami i zbudował bazę praktycznej wiedzy o praktycznych technikach zwiększania efektywności pracy zespołów projektowych Poznał podstawowe procesy i standardy zarządzania informacją dla pełnego cyklu realizacji przedsięwzięć budowlanych. Rozumie i prawidłowo interpretuje każdy z podstawowych dokumentów definiujących relacje pomiędzy uczestnikami projektu BIM. UMIEJĘTNOŚCI : Samodzielnie dobiera narzędzia informatyczne środowiska projektowego BIM i optymalizuje ich pracę pod kątem wymagań konkretnego projektu Definiuje standardy środowiska projektu BIM i samodzielnie ustala reguły tworzenia, rewizji i aktualizacji części składowych modelu 3D, rodzin obiektów i pojedynczych obiektów Wykorzystuje chmury punktów na każdym z etapów projektu przyspieszając czas realizacji i podnosząc jakość ostatecznego produktu Efektywnie korzysta z narzędzi pozwalających na detekcję kolizji pomiędzy częściami składowymi projektu, stosuje narzędzia koordynacji międzybranżowej i komunikacji w ramach zespołu realizacyjnego Skutecznie przygotowuje materiały do atrakcyjnej prezentacji projektu BIM. Stosuje narzędzia przyspieszające proces uzgodnień pomiędzy inwestorem i wykonawcą Wykorzystuje najważniejsze składniki oprogramowania CDE (Common Data Environment) od efektywnej i bezpiecznej wymiany informacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami przedsięwzięcia budowlanego. Wdraża odpowiednie elementy środowiska CDE do realizacji i kontroli najważniejszych mierników sukcesu projektu, m.in. budżety, czasu realizacji, jakości, zaangażowania zasobów Stosuje optymalną kombinację tradycyjnych (liniowych) i zwinnych metod zarządzania i skutecznie realizuje założenia biznesowe projektu Identyfikuje podstawowe kryteria sukcesu wdrożenia pierwszego projektu BIM i świadomie korzysta z najważniejszych elementów procesu zarządzania zmianą organizacyjną wg. Kottera. Tworzy i prawidłowo łączy ze sobą wymagania stawiane dokumentom definiującym relacje pomiędzy uczestnikami projektu BIM, m.in. EIR (Employer’s Information Requirements), BEP (Pre- and Post BIM Execution Plan) KOMPETENCJE: Absolwent świadomie wykorzystuje swoje nowe umiejętności i na każdym etapie projektu BIM elastycznie dostosowuje się do roli specjalisty, koordynatora lub menadżera maksymalizując swój wkład w ostateczny sukces projektu Bardzo dobre zrozumienie kontekstu biznesowego projektów realizowanych w metodyce BIM pozwala dostarczać wartościowe produkty zgodne z oczekiwaniami klientów. Świadome stosowanie najnowszych, zwinnych metodyk zarządzania projektem pozwala uczestnikowi szybko adaptować pracę zespołu do ciągle zmieniającym się warunków i skutecznie realizować złożone przedsięwzięcia budowlane. Absolwent studiów aktywnie uczestniczy w transformacji cyfrowej zespołu i całej firmy. Świadomie zarządza zmianą organizacyjną.
Certyfikaty
Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z BIM Executive - projektowanie, koordynacja i wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych
Organizator
Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.