menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM I UŻYTKOWANIEM URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ZUBAŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE, W TYM OBOWIĄZKI DOT. SPRAWDZANIA CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH

Kategoria
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych dotyczy przedsiębiorców, którzy mają do czynienia z czynnikami chłodniczymi, będącymi substancjami kontrolowanymi lub f-gazami. Czynniki takie występują w instalacjach wielkich chłodni magazynowych, ale także w mniejszych urządzeniach, jakimi są klimatyzatory czy lodówki. Duża część tych urządzeń musi posiadać prawidłową Kartę Urządzenia, którą zakłada się w Centralnym Rejestrze Operatorów, tzw. rejestrze CRO. Każde urządzenie zarejestrowane w CRO podlega obowiązkowym kontrolom szczelności, wykonywanym przez uprawnionych serwisantów. Każdy, kto sprowadza czynniki chłodnicze, podlega obowiązkowym rygorom związanym z ilością wprowadzanych gazów, tzw. kontyngentom. Podmioty stosujące i wprowadzające do obrotu te czynniki, są zobowiązane do złożenie rocznego sprawozdania do tzw. bazy BDS. Od 2019 r. obowiązują nowe, wyższe stawki kar za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. O tej i wielu innych istotnych zmianach, wynikających z nowelizacji ustawy, a także o tym, jak najlepiej je wdrożyć, dowiedzą się Państwo na naszym szkoleniu.
Program
1. Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

2. Rozporządzenie 842/2006 + Rozporządzenia Komisji, Rozporządzenie 517/2014 +  Rozporządzenia Komisji – co obowiązuje, a co zostało uchylone

3. Substancja kontrolowana czy fluorowany gaz cieplarniany:
- jakie substancje to SZWO, a jakie to f-gazy,
- czy wszystkie urządzenia chłodnicze/klimatyzacyjne zawierają szwo lub f-gazy,
- czynniki chłodnicze nie podlegające pod te przepisy.

4. Operator urządzeń – kim jest i jakie obowiązki na nim spoczywają

5. Tony ekwiwalentu CO2 – co oznaczają i  jak poprawnie dokonywać ich przeliczenia

6. Obowiązki związane z oznakowaniem tj. etykietowaniem zbiorników urządzeń

7. Serwisanci:
- kto może wykonywać serwis i przeglądy urządzeń, w tym w samochodzie ciężarowym chłodni i przyczepie chłodni,
- wyposażenie techniczne podmiotów dokonujących kontroli szczelności,
- jak sprawdzić serwisanta czy firmę serwisową.

8. Certyfikaty dla personelu, certyfikaty dla przedsiębiorcy – kogo dotyczą

9. Dokumentacja prowadzona przez operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej:
- Karty Urządzenia, Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej – obowiązkowe dokumenty,
- które urządzenia podlegają obowiązkowi rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,
- CRO – elektroniczna ewidencja przeglądów szczelności i pozostałych czynności wykonywanych w trakcie serwisu urządzeń.

10. Obowiązkowa kontrola szczelności – kogo dotyczy i jaka częstotliwość

11. UDT  jako jednostka certyfikująca personel i przedsiębiorców, jednostka wydająca zaświadczenia o odbytym szkoleniu

12. Sieć Badawcza Łukasiewicza - wyspecjalizowana jednostka – jej prawa i obowiązki

13. Obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną z systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych – i co to za pojazdy

14. Rejestr przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających nowe substancje oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych

15. Sprawozdawczość:
- baza BDS - kto powinien się zarejestrować, jak dokonać rejestracji i jak złożyć sprawozdanie w tej bazie,
- w zakresie emisji f-gazów lub szwo - opłaty za emisję – jak liczyć, w którym sprawozdaniu wykazywać i kto jest odpowiedzialny do ich ponoszenia.

16. Informacje dotyczące likwidacji urządzeń bądź wymiany czynnika chłodniczego

17. Sprowadzanie czynników chłodniczych – System kontyngentów

18. Kontrola – jakie organy odpowiedzialne za kontrole – WIOŚ/PSP/KAS

19. Administracyjne kary pieniężne i przepisy karne - wyższe kary od 2019 r.

20. Konsultacje, dyskusja
Prowadzący
Inspektor Ochrony Środowiska z Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli przedsiębiorstw, których działalność powoduje oddziaływanie na środowisko.
Forma
wykłady, konsultacje, dyskusja
Czas trwania
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.
Termin / Lokalizacja
  1. 19.09.2019 / Warszawa
Cena
650 zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie uczestnictwa
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.