menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Umowy w systemie zamówień publicznych – przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie [2-dniowe warsztaty praktyczne].

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

GRUPA DOCELOWA:

Do udziału w szkoleniu serdecznie zachęcamy pracowników urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, pracowników firm, które są wykonawcami  zamówień publicznych, szpitale, uczelnie wyższe.

CELE SZKOLENIA:

·         Głównym celem szkolenia jest przekazanie zaawansowanej wiedzy, która posłuży Uczestnikom do jeszcze skuteczniejszego pełnienia obowiązków służbowych w obszarze prawa zamówień publicznych.

·         Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zasad dotyczących umów w systemie zamówień publicznych.

·         Uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnymi przepisami regulowanymi przez ustawę PZP, jak również przy pomocy praktycznych przykładów zdobędą wiedzę w zakresie dokonywania zmian w umowach.

·         Wykładowca skoncentruje się na zagadnieniach, które budzą wątpliwości interpretacyjne oraz na szczególnych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony WUP, UM, NIK, RIO, UKS lub kontroli wewnętrznych.

·         Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.

Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU ORGANIZOWANYM PRZEZ IIST?

·         kompetentny wykładowca – praktyk;

·         ciekawa forma prowadzenia zajęć;

·         możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;

·         udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu – to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.

TRENER:

Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, ceniony specjalista w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, systemów kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, wykładowca studiów podyplomowych na uczelniach wyższych. Trener i prelegent podczas wielu autorskich szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych dla wykonawców i zamawiających.

PROGRAM SZKOLENIA:

Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

Dzień I

1.    Informacja o aktualnym stanie prawnym.

2.    Stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego w umowach o udzielenie zamówienia publicznego ? zamówienia o wartości do 14 000 ?.

3.    Typy umów określonych w Kodeksie Cywilnym ? ich charakterystyka, odniesienie do umów o zamówienia publiczne.

4.    Termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

5.    Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

6.    Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7.    Obowiązek zawarcia umowy ? różnice pomiędzy umowami zawieranymi na podstawie Kodeksu Cywilnego a umowami o zamówienie publiczne ? roszczenie o zawarcie umowy.

8.    Zawarcie umowy po okresie związania.

9.    Zasady konstruowania umów.

10.  Forma umowy o zamówienie publiczne.

11.  Reprezentacja stron ? Zamawiającego / Wykonawcy (identyfikacja osób podpisujących, pełnomocnictwo, prokura).

12.  Umowy zawierane z wykonawcami składającymi wspólną ofertę.

13.  Czas trwania umowy.

14.  Wartość zobowiązania Zamawiającego wynikająca z umowy.

15.  Omówienie umów dot. zamówień publicznych ? umowa o roboty budowlane, dostawy, usług, umowa licencji, umowa ramowa.

16.  Kształtowanie zapisów dot. wynagrodzenia wykonawcy, okres rękojmi i gwarancji.

17.  Panel dyskusyjny na tematy zgłoszone przez uczestników.

Dzień II

1.    Tożsamość zobowiązania umownego z treścią oferty.

2.    Zmiany umowy w toku realizacji:

3.    Zmiany istotne i nieistotne ? zasady ich wprowadzania,

4.    Zmiany nieistotne.

5.    Roboty zamienne, dodatkowe, kwota warunkowa w umowach o roboty budowlane.

6.    Umowy dot. udzielania zamówień dodatkowych i uzupełniających.

7.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ? wysokość w zależności od formy wynagrodzenia wykonawcy.

8.    Formy – zmiana w toku realizacji umowy:

9.    Gwarancja ubezpieczeniowa,

10.  Gwarancja bankowa,

11.  Kaucja Pieniężna.

12.  Treść dokumentów potwierdzających wniesienie zabezpieczenia w formie nie pieniężnej .

13.  Zwrot zabezpieczenia.

14.  Zaliczka.

15.  Zadatek ? czy występuje w umowach o zamówienie publiczne ?

16.  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zawieraniu umów.

17.  Kary umowne.

18.  Odstąpienie od umowy: a. Umowne, b. Ustawowe,

19.  Odstępne.

20.  Wypowiedzenie umowy.

21.  Unieważnienie umowy wg Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

22.  Jawność umów.

23.  Panel dyskusyjny na tematy zgłoszone przez uczestników.

24.  Podsumowanie warsztatów.

METODY PRACY:

Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentną realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

·         czas trwania szkolenia – 2 dni (16h);

·         w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad;

·         każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

·         Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych oferuje także kompleksową pomoc dla Uczestników szkolenia w zakresie rezerwacji noclegów w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU I FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu otwartym: 1090zł netto (+ 23% Vat)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

 

ul. Grottgera 16/1

60-758 Poznań

tel.(61) 307 01 49

fax. (61) 666 15 66

e-mail biuro@iist.pl

www.iist.pl

 

Zachęcamy do współpracy z Międzynarodowym Instytutem Szkoleń Specjalistycznych IIST ponieważ:

·         Dążymy do spełnienia wszystkich potrzeb naszych Klientów w zakresie najwyższych standardów szkoleniowych;

·         Oferujemy niedrogie i autorskie szkolenia, dostarczane przez profesjonalnych trenerów;

·         Realizujemy szkolenia w kameralnych grupach aby zagwarantować Państwu możliwość zdobycia cennej i praktycznej wiedzy na podstawie interesujących warsztatów i ćwiczeń;

·         Nieustannie ulepszamy sprawdzone metody dydaktyczne podnoszących jakość oferowanych usług;

·         Podczas szkoleń wprowadzamy motywującą atmosferę gwarantującą osiąganie wysokich wyników;

·         Uczestnikom naszych warsztatów i seminariów oferujemy profesjonalne doradztwo oraz bezpłatne konsultacje poszkoleniowe.

PROGRAM PARTNERSKI:

Szkolenie zostało zaprojektowane w ramach programu partnerskiego Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER & Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST. 

Czas trwania
2 dni (16h);
Lokalizacja
Cena
1090 zł.netto
Zgłoszenie
Umowy w systemie zamówień publicznych – przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie [2-dniowe warsztaty praktyczne].
Organizator
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.