menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ LEŚNĄ W LASACH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Kategoria
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie adresujemy przede wszystkim do pracowników starostw powiatowych, Lasów Państwowych, leśnych wspólnot gruntowych oraz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących gospodarkę leśną, a także do wszystkich innych zainteresowanych. W ramach szkolenia zostaną poruszone wskazania dotyczące gospodarki leśnej, wynikające z najnowszego orzecznictwa sądowo-administracyjnego oraz z oczekiwanych zmian prawnych. Nastąpi omówienie trybu postępowania w sferze planowania, nadzoru i ochrony, oraz poprawności stosowania przepisów procedury administracyjnej i cywilnej przy realizacji spraw z zakresu leśnictwa. Będą także wyjaśniane trudne kwestie związane ze stosowaniem różnych przepisów materialnych towarzyszących problematyce gospodarki leśnej. Poruszona zostanie również problematyka postępowań egzekucyjnych wraz z formułowaniem pism egzekucyjnych. Ponadto, przeanalizowane zostaną zagadnienia ochrony gruntów leśnych, wraz ze wskazaniami prowadzenia kontroli tej ochrony, a także problemy karno-sankcyjne wraz z określeniem zakresu i sposobu działania przy popełnianiu przestępstw i wykroczeń. Szkolenie będzie miało charakter ściśle praktyczny i będzie oparte na analizie konkretnych przypadków.
Program
Część pierwsza

1. Założenia ogólne i wprowadzające:
- uwarunkowania prowadzenia gospodarki leśnej w świetle polskich i unijnych regulacji prawnych,
- wprowadzone i projektowane zmiany prawne,
- przegląd najnowszego orzecznictwa sądowo-administracyjnego – kierunki po 1 lipca 2018 r.

2. Planowanie gospodarki leśnej:
- założenia gospodarki leśnej,
- wskazania planistyczne przy prowadzeniu gospodarki leśnej,
- sporządzanie dokumentacji urządzeniowej,
- wpływ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na możliwość prowadzenia gospodarki leśnej,
- oceny oddziaływania na środowisko a planowanie gospodarki leśnej – zasady działania, etapy postępowania,
- składanie zastrzeżeń  i uwag,
- korzystanie z usług doradztwa, w tym z uwzględnieniem przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- formułowanie poszczególnych pism – przykłady.

3. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną:
- rodzaje instrumentów prawnych przy realizacji nadzoru,
- stosowanie porozumień i umów przy wykonywaniu zadań,
- postępowania wpadkowe – uzgodnienia i opinie,
- postępowanie dowodowe oraz wydawanie decyzji administracyjnych w leśnictwie,
- postępowania przy stanie współwłasności w leśnictwie,
- przygotowywanie innych pism związanych z prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną, w tym m. in. protokołów oględzin i ekspertyz, a także wniosków dotyczących pozyskania drewna oraz zmiany lasu na użytek rolny,
- korzystanie z tzw. przypadków losowych – okoliczności i możliwości,
- cechowanie drewna pozyskanego w ramach stosowania tzw. „specustaw” – szczegółowa analiza,
- formułowanie poszczególnych pism.

4. Odpowiedzi na inne pytania zadane przez uczestników szkoleniaCzęść druga

1. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w leśnictwie:
- okoliczności i tryb działania,
- wyłączenia spod egzekucji i zwolnienia,
- postępowanie upominawcze, sporządzanie tytułów wykonawczych oraz stosowanie poszczególnych postanowień,
- zakres stosowanych środków egzekucyjnych,
- wnoszenie zarzutów – podstawa i okoliczności,
- istotne kwestie podmiotowe przy prowadzeniu postępowań egzekucyjnych,
- formułowanie pism egzekucyjnych.

2. Ochrona gruntów leśnych:
- istota ochrony gruntów leśnych,
- organy właściwe do realizacji ochrony gruntów leśnych,
- rodzaje stosowanych instrumentów prawnych,
- relacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- problematyka lasów ochronnych,
- sposób i tryb wyłączania gruntów leśnych z produkcji,
- prowadzenie rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
- kontrola przestrzegania przepisów ustawy w zakresie gruntów leśnych,
- ochrona gruntów leśnych a podejmowanie działań niezwiązanych z gospodarką leśną,
- formułowanie pism procesowych – przykłady.

3. Przepisy karno-sankcyjne w leśnictwie  niepaństwowym:
- identyfikacja nielegalności popełnianych czynów,
- sposób postępowania przy popełnianiu wykroczeń,
- zakres i sposób działania przy popełnianiu przestępstw,
- specyfikacja popełnianych czynów, w tym dotyczących m. in. nielegalnego pozyskania drewna, kradzieży, pożarów w lasach, wjazd quadami  i innymi pojazdami mechanicznymi na obszary leśne,
- formułowanie pism procesowych.

4. Odpowiedzi na inne pytania zadane przez uczestników szkolenia
Prowadzący
Radca prawny, wiceprezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych, wieloletni trener szkoleniowy z zakresu prawa leśnego i rolnego; posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej, w tym w Ministerstwie Środowiska w Departamencie Leśnictwa oraz w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Gospodarki Ziemią.
Forma
wykłady, konsultacje, dyskusja, analiza przypadku
Czas trwania
17 godzin akademickich
Termin / Lokalizacja
  1. 27.08.2019 / Jurata
Cena
1990 zł netto; 1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie uczestnictwa
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.