menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


PRAWNE ASPEKTY OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH - DZIŚ I JUTRO

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do pracowników starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, gmin, Lasów Państwowych, a także do inwestorów. W ramach szkolenia zostaną poruszone najnowsze wskazania dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów, wyłączeń gruntów z produkcji, a także zagadnienia rekultywacji i zagospodarowania gruntów. Odniesienie znajdzie również prowadzenie postępowań egzekucyjnych w kontekście ochrony gruntów rolnych i leśnych. Szkolenie będzie miało charakter ściśle praktyczny i będzie oparte na analizie konkretnych przypadków. Zachęcamy do zgłaszania pytań lub sugestii zagadnień jakie Państwa zdaniem powinny być poruszone na szkoleniu na nasz adres: szkolenia@lcds.pl
Program


1. Zagadnienia wprowadzające:
- prawne uwarunkowania ochrony gruntów rolnych i leśnych,
- przegląd najnowszego orzecznictwa sądowo-administracyjnego.

2. Ograniczanie przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne:
- procedura przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze lub nieleśne: uwarunkowania podmiotowe i przedmiotowe, zagadnienia tzw. obwiedni przy przeznaczaniu na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych,
- zakres działań na obszarach lasów ochronnych,
- odpowiedzi na inne pytania.

3. Ochrona gruntów rolnych i leśnych a realizacja inwestycji:
- relacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- zabudowa zagrodowa a ochrona gruntów rolnych,
- ochrona gruntów rolnych w przypadkach realizacji inwestycji polegających na zgłoszeniu,
- procedura związana z uzyskiwaniem dotacji z funduszu na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminach,
- podziały gruntów rolnych i leśnych,
- ochrona gruntów leśnych a podejmowanie działań niezwiązanych z gospodarką leśną,
- odpowiedzi na inne pytania.

4. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej:
- stałe a czasowe wyłączanie gruntów z produkcji – studium przypadków,
- wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji – konstrukcja decyzji, odnoszenie się do „faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji”,
- wyłączenie gruntu z produkcji a pozwolenie na budowę,
- prawa i obowiązki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji,
- naliczanie należności i opłat przy wyłączeniu gruntów z produkcji,
- odpowiedzi na inne pytania.

5. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów:
- powstanie obowiązku rekultywacji gruntów – uwarunkowania podmiotowe i przedmiotowe,
- formułowanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania,
- finansowanie rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
- odpowiedzi na inne pytania.

6. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Radca prawny, ekspert w zakresie prawa rolnego i leśnego; posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej, w tym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Gospodarki Ziemią, w Ministerstwie Środowiska w Departamencie Leśnictwa oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; wiceprezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych.
Forma
Forma szkolenia: konwersatorium z elementami wykładu, rozwiązywanie studiów przypadków wraz z analizą orzecznictwa, duży nacisk na poprawność stosowania prawa.
Czas trwania
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.
Termin / Lokalizacja
  1. 19.09.2019 / Warszawa
Cena
600 zł netto; 550 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie uczestnictwa
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.