menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Jak skutecznie aplikować o dotację na projekty unijne w 2019 roku - warsztaty

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Proponujemy Państwu 3-dniowe praktyczne warsztaty, które pozwolą na:

 • nabycie i uzupełnienie wiedzy w zakresie dostępnych aktualnie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację projektów różnego rodzaju,
 • nabycie i rozwinięcie umiejętności przygotowania dokumentacji w sposób zgody z wymaganiami,
 • uzyskanie indywidualnej pomocy i doradztwa w zakresie projektów realizowanych przez Uczestników szkolenia.

 

Wnioskodawcy często bezskutecznie ubiegają się o fundusze unijne, wielokrotnie brak im wiedzy i doświadczenia  w tym zakresie. Nie wszystko można w sposób zrozumiały i jednoznaczny wyczytać z dokumentacji konkursowej. Proponujemy Państwu szkolenie, które tę lukę uzupełni.

 

Szkolenie adresowane do podmiotów (firm, miast, gmin, fundacji i stowarzyszeń), które planują ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, infrastrukturalnych i tzw. „miękkich” finansowanych z EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego). Udział w zajęciach będzie przydatny dla osób decyzyjnych oraz pracowników, którzy zajmują się analizą szans na dofinansowanie, przygotowaniem dokumentacji konkursowej i przygotowaniem projektów.

 

Celem szkolenia jest omówienie metodyki i przekazanie umiejętności opracowywania wniosku o dotację na projekty unijne na podstawie dokumentacji aktualnie ogłoszonych konkursów. Szkolenie będzie przeprowadzone w oparciu o dokumentację konkursową dla dwóch wybranych naborów, które będą aktulane w trakcie realizacji szkolenia.

 

W wyniku szkolenia uczestnicy uzyskają:

 • aktualną wiedzę na temat możliwości dofinansowania projektów,
 • wiedzę z zakresu aktualnej dokumentacji konkursowej, w tym m.in.: Regulaminu konkursu, Kryteriów wyboru projektów, dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności itp.), list sprawdzających poprawność wniosku itp.,
 • szkolenie będzie rozszerzone o prezentację metodologii opracowywania wniosku aplikacyjnego - uczestnicy nabędą umiejętność aplikowania o dofinansowanie i opracowywania formularza wniosku aplikacyjnego.

Szkolenie ma charakter interaktywny i jest oparty na krótkich wykładach połączonych z dyskusją (50% czasu szkolenia) oraz warsztatach (50% czasu).
W czasie 3-dniowych zajęć kilka godzin zostanie poświęconych na indywidualną pomoc i doradztwo w zakresie projektów realizowanych przez Uczestników szkolenia.

 

Metody szkoleniowe:

 • Wykłady i omówienia – temat szkolenia wymaga wstępu i omówienia problematyki stanowiącej bazę teoretyczną. Części wykładowe są uzupełnione konkretnymi przykładami omawianymi szczegółowo w trakcie szkolenia.
 • Dyskusje grupowe - stosować je będziemy przez cały czas realizacji szkolenia jako interaktywną formę wymiany informacji i współpracy pomiędzy trenerem a uczestnikami. Rola trenera to rola moderatora dyskusji.  W trakcie całego szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, na które będą udzielane odpowiedzi przez trenera wraz z ilustrowaniem ich przykładami z praktyki.
 • Prezentacje na forum grupy – trener prezentuje podczas szkolenia konkretne przykłady omawiając je szczegółowo i prowokując uczestników do wymiany poglądów i doświadczeń w tym obszarze.
 • Warsztat – praca indywidualna uczestników na  zadany temat.

Program szkolenia


1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH - syntetyczna informacja o ogłoszonych konkursach w ramach programów operacyjnych 2014-2020.

 • Kiedy aplikować do Regionalnego Programu Operacyjnego.
 • Kiedy aplikować do krajowego Programu Operacyjnego.
 • Projekty partnerskie - szansa czy zagrożenie?

 

 2. JAK SKUTECZNIE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

 • Jak czytać dokumentację konkursową i co z tego wynika?
 • Kwalifikowalność wnioskodawcy i projektu.
 • Analiza dokumentacji konkursowej, w tym m.in.: Regulaminu konkursu, Kryteriów wyboru projektów, załączników do wniosku aplikacyjnego (studium wykonalności, OOŚ itp.), list sprawdzających poprawność wniosku, Katalogu wskaźników obowiązkowych, itp.
 • Warsztat: Analiza dwóch formularzy wniosków o dofinansowanie (dla projektu finansowanego z EFRR i/lub FS oraz dla projektu finansowanego z EFS) wraz z elementami metodyki prac nad wnioskiem aplikacyjnym: charakterystyka projektu; zadania merytoryczne w projekcie i wybór wskaźników; harmonogram realizacji projektu; zasoby  zaplanowane do realizacji projektu; budżet projektu (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane; wkład własny wnioskodawcy, koszty pośrednie).

 

 3. OPRACOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DLA PLANOWANEGO PROJEKTU.

 • Jak skutecznie zwiększyć szanse projektu na pozyskanie dofinansowania?
 • Warsztat: Opracowanie wybranych merytorycznych elementów wniosku o dofinansowanie – praca indywidualna i praca w grupach, w oparciu o aktualne dokumenty.
 • Warsztat: Omówienie wyników prac nad opracowaniem projektu.
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie i co dalej ?

 

4. DORADZTWO INDYWIDUALNE: OPRACOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DLA KONKRETNEGO PROJEKTU.

Moduł doradczy: indywidualna praca z uczestnikiem projektu. Praca na konkretnym formularzu wniosku o dofinansowanie, na dokumentach własnych uczestnika szkolenia – weryfikacja i korygowanie dotychczasowych zapisów we wniosku o dofinansowanie. Formułowanie nowych zapisów we wniosku o dofinansowanie.

  

5. PODSUMOWANIE SZKOLENIA, PYTANIA, ODPOWIEDZI.


Wykładowca


Ekspert w zakresie opracowania, realizacji i rozliczania projektów unijnych. Od 2010 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich. Jest członkiem zespołu ekspertów do oceny projektów w ramach POWER 2014-2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013. Prowadzi szkolenia od ponad 12 lat.

 

Miejsce


Gdańsk, Hotel Bonum ***, ul. Sieroca 3 - > https://www.hotelbonum.pl/

Szkolenie odbywa się w przyjemnym kameralnym hotelu, który usytuowany jest w centrum Starego Miasta. Zaledwie kilkaset metrów dzieli go od najbardziej znanych gdańskich zabytków, takich jak Żuraw czy legendarna ulica Długa.

 • 10 lipca 2019 r., środa
  Przyjazd Uczestników na miejsce szkolenia i zakwaterowanie w Hotelu, zajęcia w godzinach 11.00 - 17.00, w trakcie szkolenia serwis kawowy i obiad, w godzinach wieczornych kolacja w restauracji hotelowej, nocleg.
   
 • 11 lipca 2019 r., czwartek
  Śniadanie, zajęcia w godz. 09.00 - 16.00, w trakcie szkolenia serwis kawowy i obiad, w godzinach wieczornych kolacja zorganizowana dla Uczestników poza Hotelem, nocleg
   
 • 12 lipca 2019 r., piątek
  Śniadanie, zajęcia w godz. 09.00 - 14.00, w trakcie szkolenia serwis kawowy i obiad, po szkoleniu wyjazd Uczestników.

Cena


1 985,00 zł + 23% VAT = 2 441,55 zł brutto

1 985,00 zł + VAT zw = 1 985,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

DLA ZGŁOSZEŃ NADESŁANYCH DO 24.05.2019: SPECJALNA CENA - RABAT FIRST MINUTE:

1 850,00 zł netto za osobę przy zgłoszeniu 1-3 osób + vat 23% lub zw

1 700,00 zł netto za osobę przy zgłoszeniu 4 i więcej osób + vat 23% lub zw

Podana cena obejmuje koszty dla 1 osoby: udział w szkoleniu 3-dniowym, materiały szkoleniowe, 2 noclegi w pokojach 2-osobowych o standardzie ***, pełne wyżywienie, tj. w I dniu szkolenia: serwis kawowy, obiad, kolacja, w II dniu szkolenia: śniadanie, serwis kawowy, obiad, kolacja, w III dniu szkolenia: śniadanie, serwis kawowy, obiad.

W przypadku zainteresowania noclegiem w pokoju 1-osobowym, prosimy o kontakt. Pokoje 1-osobowe dostępne są po potwierdzeniu takiej możliwości przez Organizatora. Dodatkowy koszt związany z zamówieniem pokoju 1-osobowego na 2 noce to 330 zł netto (taka kwota zostanie doliczona do ceny szkolenia).

Jesli chcieliby Państwo skorzstać z noclegu i z kolacji w przeddzień szkolenia - również prosimy o kontakt.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA: 

>>>> https://www.jgt.pl/files/upload/files/formularz_zgloszeniowy_adf_RABAT.pdf

 

Więcej informacji:

https://www.jgt.pl/szkolenia,dotacje-unijne-aplikowanie-adf.html 

 

Termin / Lokalizacja
 1. 10.07.2019 / Gdańsk (10-12.07)
Cena
1 985,00 zł + 23% VAT = 2 441,55 zł brutto
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.