menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


FAKTUROWANIE I KORYGOWANIE TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH W VAT 2019

Kategoria
KSIĘGOWOŚĆ
Typ szkolenia
otwarte
Program
1. Obowiązek wystawiania faktur zagranicznych w roku 2019- kiedy i na jakich zasadach?
 • Zmiany w fakturowaniu VAT od 2019 - stan prawny bieżący na dzień szkolenia
 • Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury
 • Kiedy nota kiedy faktura
 • Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury
 • Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur
 • Kiedy faktura kiedy paragon
 • Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem
2. Rodzaje faktur w handlu zagranicznym - kiedy i jakiego dokumentu użyć właściwie?
 • a) Faktury dokumentujące sprzedaż w transakcjach zagranicznych
  • faktura dokumentująca WDT
  • faktura dokumentująca dostawę poza terytorium kraju
  • faktura eksportowa
 • b) Faktury dokumentujące zakup w transakcjach zagranicznych
  • faktura dokumentująca WNT
  • faktura dokumentująca import usług
  • faktura dokumentująca dostawę, dla której podatnikiem jest nabywca
3. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT wystawiona dla udokumentowania sprzedaży zagranicznej aby nie narażała na sankcje i kary
 • Obowiązkowe dane faktury
 • Data wystawienia faktury
 • Numeracja faktur
 • Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze
 • Nazwa podatnika i nabywcy - pełna czy skrócona?
 • Adres podatnika
 • Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy
 • Data transakcji
 • Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
 • Wyrazy “odwrotne obciążenie na fakturze”
 • Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze
 • Adnotacje na fakturze
 • Kurs waluty obcej przy
 • Kurs waluty na fakturze korygującej
4. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi - zasady ogólne
 • Ogólne terminy wystawiania faktur
 • Warunki dostawy INCOTERMS w WDT oraz eksporcie towarów
 • Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
 • Zasadniczy termin wystawienia faktury
 • Szczególne terminy wystawiania faktur
5. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi - obrót zagraniczny zasady szczególne
 • a) Rodzaje sprzedaży zagranicznej a wystawianie faktur VAT
  • Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów
  • Świadczenie poza terytorium kraju
  • Eksport towarów
  • Sprzedaż i zakup usług zagranicznych
 • b)Rodzaje zakupów zagranicznych i dokumentowanie transakcji po stronie polskiej
  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  • Import usług a nabycie z montażem
  • Zaliczki w obrocie zagranicznym - czy i kiedy rozliczamy?
 • c)Stawka 0% VAT w sprzedaży zagranicznej
  • Warunki zastosowania stawki 0% VAT w WDT i eksporcie towarów
  • Dokumentacja potwierdzająca możliwość zastosowania stawki preferencyjnej
  • Obowiązki dokumentacyjne wobec organów podatkowych
  • Rozliczenie transakcji w sytuacji braku dokumentacji wynikającej z art. 41 i 42 ustawy VAT
6. Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług - zasady fakturowania
 • a) Jak dokumentować otrzymane zaliczki z podziałem na poszczególne rodzaje sprzedaży
  • Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki
  • Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa
  • Kiedy wystawiamy fakturę końcową
  • Kiedy rozliczamy fakturę końcową
  • Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej
  • Czy można wystawiać zerową fakturę końcową
  • Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki
  • Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą
  • Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT
 • b) Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe w WNT, imporcie
  • Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki
  • Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego
  • Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony
7. Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT - w jakim terminie korygować podstawę opodatkowania zagranicznych transakcji?
 • a) Korekta wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz świadczenia usług zagranicznych
  • W jakim terminie rozliczyć korektę, gdy udzielono rabatu, zwrócono towar lub stwierdzono pomyłkę w cenie
  • Jak korygować WDT, która nie spełnia warunków do opodatkowania stawką 0%
 • b) Korekta eksportu towarów
  • W jakim terminie rozliczyć korektę, gdy udzielono rabatu, zwrócono towar lub stwierdzono pomyłkę w cenie
  • Jak korygować eksportową dostawę towarów, która nie spełnia warunków do opodatkowania stawką 0%
  • Termin korekty dostawy eksportowej w związku z brakiem dokumentów potwierdzających prawo do stawki 0%
 • c) Korekty zmniejszające podstawę opodatkowania w WNT
  • Rabaty i obniżki cen
  • Skonto
  • Zwrot towarów, reklamacje ilościowe wartościowe
8. Problemy fakturowania i konsekwencje dla osób wystawiających i posługujących się nimi
 • Kwartalne kontrole faktur w systemie unijnym VIES !
 • Weryfikacja kontrahenta w unijnym systemie VIES - obowiązek przy sprzedaży WDT i usługach
 • Dokumentacja handlowe i logistyczna jako aspekt dowodowy potwierdzający wiarygodność faktury
 • Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury
 • Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US raz obrocie gospodarczym
 • Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy
 • Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży - UWAGA niebezpieczeństwo stosowania!
 • Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych
 • Wystawianie refaktur - terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce
 • Refakturowanie i anulowanie transakcji zagranicznych
 • Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania
9. Kontrola dokumentacji zagranicznych w systemie VIES - obowiązki podatnika
 • Różnice pomiędzy deklaracją VAT-7 a VAT-UE
 • Różnice pomiędzy danymi wykazanymi przez polskiego i unijnego kontrahenta
 • Dostawy towarów do nieaktywnych kontrahentów w VIES a stawka 0% VAT
 • Zamówienia i umowy - jak spełnić przesłanki należytej staranności?
 • Analiza pytań kontroli unijnej jako element samokontroli rozliczania WDT WNT i usług
10. Kłopotliwe transakcje w obrocie zagranicznym i ich fakturowanie w VAT - ćwiczenia
 • Sprzedaż i zakup towarów z montażem - sposób rozliczania transakcji.
 • Zakup towaru do kontrahenta z UE, który nie jest podatnikiem VAT-UE.
 • Dostawa nowego środka transportu do osoby fizycznej na terenie UE, niebędącej podatnikiem.
 • Zakup towaru od kontrahenta z kraju trzeciego i dopuszczenie do obrotu w innym kraju UE niż Polska.
 • Sprzedaż towaru do kontrahenta z kraju trzeciego, który jest dostarczany na terytorium UE.
 • Zakup towaru od kontrahenta z kraju trzeciego, który dostarczany jest do Polski z magazynów położonych na terenie UE.
 • Sprzedaż towaru do kontrahenta z kraju trzeciego, którego dostawa następuje z innego kraju UE.
 • Jaką rolę w obrocie zagranicznym pełnią wolne obszary celne i składy celne?
 • Co daje polskiemu podatnikowi odprawa celna w innym kraju UE?
11. Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego sie nierzetelnymi dokumentami w VAT
 • Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ - największe zagrożenie 2019
 • Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2019 r. - kto i jak odpowiada?
https://www.wlr.com.pl/szkolenie-3678.html
Prowadzący
Luiza Pieprzyk
Czas trwania
1 dzień
Lokalizacja
Cena
od 299 zł
Zgłoszenie
FAKTUROWANIE I KORYGOWANIE TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH W VAT 2019
Organizator
WLR Training Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.