menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Dostosowanie decyzji w gospodarce odpadami wg nowych zasad – praktyczny warsztat

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program
Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych wskazówek, jak tworzyć wnioski o dostosowanie, czy wydanie nowych decyzji w gospodarce odpadami. Omówimy kolejne elementy wniosków m.in. w oparciu o zdobyte doświadczenie i oficjalne odpowiedzi Ministerstwa Środowiska. Wskażemy jakie wezwania do uzupełnień otrzymują przedsiębiorcy oraz przykłady odpowiedzi. 

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób przygotowujących wnioski o dostosowanie decyzji w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, ale także do osób nadzorujących tego typu projekty, czy na co dzień prowadzą działalność w oparciu o tego typu decyzje.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Dostosowanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do września 2019 r. krok po kroku.
 • Omówienie wezwań do uzupełnień wniosków z różnych urzędów wraz z przykładowymi odpowiedziami.
 • Obowiązujące wymagania dla monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów wg ustawy o odpadach.
 • Projektowane wytyczne dla monitoringu – projekt rozporządzenia MŚ z dnia 17 stycznia 2019 r.
 • Limity w decyzji na zbieranie odpadów i zmiana organów wydających zezwolenia na zbieranie powyżej 3000 Mg łącznej masy wszystkich magazynowanych odpadów na rok.
 • Jak obliczać podstawowe limity ilościowe: maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i łączna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie i w ciągu roku.
 • Największa masa odpadów, a całkowita pojemność instalacji – różnice.
 • Obowiązkowe zabezpieczenie roszczeń w gospodarowaniu odpadami – omówienie sposobu obliczania wg aktualnych stawek z rozporządzenia MŚ z dnia 7 lutego 2019 r.
 • Kiedy ustanowić zabezpieczenie roszczeń, jaką może mieć formę i dla jakich rodzajów odpadów nie jest wymagane?
 • Co dzieje się w przypadku nieutrzymania lub błędnego ustanowienia zabezpieczenia roszczeń?
 • Zbieranie i przetwarzanie odpadów a prawo miejscowe – gdzie można zlokalizować działalność?
 • Operat przeciwpożarowy i postanowienie komendanta PSP jako podstawa uzyskania decyzji.
 • Co powinien zawierać operat p.poż. i kto może go wykonać?
 • Wymagania dla miejsc magazynowania odpadów wg projektu rozporządzenia MŚ z dnia 1 lutego 2019 r.
 • Jakie odpady trzeba będzie magazynować w zamkniętych halach wyposażonych w wentylację, a kiedy konieczne będzie zbieranie i oczyszczanie wycieków.
 • Skrócenie czasu magazynowania odpadów do 1 roku.
 • Zaświadczenie i oświadczenia o niekaralności - nowe załączniki do wniosków o wydanie decyzji. Co w przypadku zaświadczenia o niekaralności dla cudzoziemca?
 • Kiedy organ może odmówić wydania decyzji wg nowych zasad?
 • Tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów wg zmiany ustawy o odpadach – kiedy niezbędny jest akt notarialny?
 • Solidarna odpowiedzialność zbierającego i właściciela gruntu za tzw. szkody w środowisku.
 • Nowe organy opiniujące w procesie wydawania decyzji.
 • Obowiązkowe kontrole WIOŚ i komendanta PSP przed wydaniem decyzji. Czym skutkują negatywne opinie?
 • Cofnięcie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzania odpadów po zmianach.
 • Nowe, wyższe administracyjne kary pieniężne za zbieranie i przetwarzanie niezgodnie z decyzją lub bez decyzji.
 • Według jakiego wzoru naliczane będą administracyjne kary pieniężne?
 • Zakaz przywozu do Polski zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów z przetworzenia odpadów komunalnych z wyjątkami.
 • Zmiany w transgranicznym przemieszczaniu odpadów od sierpnia 2018 r.
 • Nowe kompetencje WIOŚ – zmiany w sposobie prowadzenia kontroli.
 • Praktyczne wskazówki przy tworzeniu wniosków.
 • Jak sporządzić wniosek, żeby decyzja wydana na jego podstawie nie utrudniała prowadzenia działalności?
Prowadzący
Artur Domaszewicz - Redaktor naczelny Serwisu odpady-help.pl. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant Wydziału Chemii UAM. Uczestnik posiedzeń i autor opinii sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ukończył szkolenie pt. Weryfikator systemu EMAS w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Autor publikacji dotyczących zagadnień prawnych w ochronie środowiska. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów oraz emisji. Założyciel biura ochrony środowiska - Effeko sp. z o. o., zajmującego się m.in. obsługą podmiotów z branży gospodarki odpadami komunalnymi. Przeprowadził liczne audyty w firmach pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Marta Stachowiak - Absolwentka Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska. Specjalista w zakresie gospodarki odpadami, ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Prelegentka na szkoleniach z zakresu prawnych aspektów ochrony środowiska (decyzje administracyjne w gospodarce odpadami, ewidencja i sprawozdawczość odpadów, KOBiZE, opłaty środowiskowe). Na co dzień pracuje w biurze ochrony środowiska prowadząc postępowania administracyjne oraz rozliczając obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców w ochronie środowiska wobec organów administracji publicznej. Jedna z autorów newslettera oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.
Czas trwania
g. 10.00 – 16.00
Lokalizacja
Cena
599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 7 maja 2019 r., 699 zł netto + 23% VAT / uczestnik - dla zgłoszeń przesłanych po 7 maja 2019 r.
Zgłoszenie
Dostosowanie decyzji w gospodarce odpadami wg nowych zasad – praktyczny warsztat
W cenę wliczono
Opłata obejmuje: materiały szkoleniowe, wyżywienie, imienny certyfikat oraz koszty organizacyjne.Cena szkolenia nie obejmuje dojazdu oraz noclegu
Certyfikaty
Imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Organizator
Effeko II sp. z o.o. sp. k. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.