menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


PŁACE I ROZLICZENIA ZUS OD PODSTAW – kompleksowy kurs weekendowy

Kategoria
ZASOBY LUDZKIE
Typ szkolenia
otwarte
Program
SZKOLENIA DLA WYMAGAJĄCYCH

 

PŁACE I ROZLICZENIA ZUS OD PODSTAW – kompleksowy kurs weekendowy zakończony certyfikatem

 

Warszawa, 14 – 15, 21 – 22.09.2019

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kursie, którego celem jest przygotowanie do samodzielnej pracy w dziale płac.

Program kursu obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne do samodzielnego naliczania płac i dokonywania rozliczeń ZUS. Zajęcia prowadzone w sposób warsztatowy, uczestnicy cały czas pracują w oparciu o ćwiczenia praktyczne występujące w codziennej pracy specjalisty ds. płac.

Korzyści dla uczestników: Dzięki aktywnym metodom zawartym w szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania w/w narzędzi w swojej pracy.

Forma zajęć: metoda warsztatowa z elementami prezentacji i wykładu, praca grupowa i ćwiczenia indywidualne, dyskusja i wymiana doświadczeń.

 

W programie:

1. Czym jest wynagrodzenie za pracę.
 • Istota wynagrodzenia i rodzaje umów o wykonywanie pracy.
 • Klasyfikacja wynagrodzeń.

2. Źródła prawa pracy w zakresie naliczania wynagrodzeń.

3. Wynagrodzenie ze stosunku pracy.

 • Charakterystyka i zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę.
 • Klasyfikacja wynagrodzeń.
 • Systemy wynagradzania.
 • Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia.
 • Wynagrodzenie minimalne.

4. Dokumentacja wynagrodzeń.
 • Ewidencja czasu pracy.
 • Karty zarobkowe (pracy).
 • Karty wynagrodzeń.
 • Karty przychodów (podatkowe).
 • Listy płac.

5. Lista płac.
 • Odliczenia z wynagrodzeń:
  – składki na ubezpieczenia społeczne (ustalanie podstawy wymiaru, rodzaje i wysokość składek, ograniczenie poboru składek),
  – zaliczka na podatek dochodowy (ustalanie podstawy, koszty uzyskania przychodu, skala podatkowa, odliczenia od podatku),
  – składka na ubezpieczenie zdrowotne (ustalanie podstawy wymiaru, ustalanie wysokości składki podlegającej odliczeniu od podatku i podlegającej odliczeniu z wynagrodzenia, ograniczenie i zaniechanie poboru składki).
 • Narzuty na wynagrodzenie:
  – rodzaje i wysokość składek,
  – składka na ubezpieczenie wypadkowe – zasady ustalania wysokości,
  – składka na FP i FGŚP – zwolnienia.
 • Schemat obliczania wynagrodzeń z brutto do netto.

6. Niepieniężne świadczenia dla pracowników.
 • Prywatna opieka medyczna.
 • Ubezpieczenie na życie.
 • Samochód służbowy.
 • Karnet sportowy.

7. Ustalanie wysokości poszczególnych składników listy płac.
 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
 • Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy.
 • Wynagrodzenie za przestój.
 • Wynagrodzenie za czas dyżuru.
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
 • Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.

8. Świadczenia wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS.
 • Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe.
 • Nagrody jubileuszowe.
 • Odprawy, odszkodowania.
 • Świadczenia wynikające z przepisów BHP.
 • Ekwiwalent za korzystanie przez pracownika z własnych narzędzi.
 • Ubiór roboczy.
 • Posiłki i napoje dla pracowników.
 • Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych (diety, noclegi, koszty przejazdu).
 • Ryczałty za jazdy lokalne.
 • Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

9. Wynagrodzenie chorobowe.
 • Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego.
 • Zasady obliczania.
 • Ujęcie składkowe i podatkowe.

10. Zasady rozliczania świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • Prawo do zasiłku, podmiot uprawniony do wypłaty zasiłku, okres zasiłkowy, podstawa i wysokość świadczenia, dokumenty:
  – zasiłek chorobowy,
  – zasiłek opiekuńczy,
  – zasiłek macierzyński,
  – zasiłek rodzicielski,
  – świadczenie rehabilitacyjne,
  – zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego.

11. Potrącenia z wynagrodzenia.
 • Rodzaje i zasady potrąceń.
 • Granice potrąceń.
 • Kwoty wolne od potrąceń.

12. Rozliczanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych.
 • Charakterystyka umowy zlecenia i umowy o dzieło.
 • Zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Omówienie kosztów uzyskania przychodu i zasad obliczania zaliczki na podatek dochodowy.

13. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z Urzędem Skarbowym z tytułu PDOF (PIT-11, PIT-4R).

14. Rozrachunki z ZUS z tytułu wypłacanych świadczeń pieniężnych.

 • Omówienie raportów rozliczeniowych:
  ZUS DRA. RCA, ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS RPA.
 • Omówienie kodów świadczeń.

15. Zadania i case study obejmujące cały zakres materiału.

16. Ćwiczenie sprawdzające zdobytą wiedzę – dla chętnych.

 

Cena: 1.300 PLN + 23 % VAT 

Cena: 1.300 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.


Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

Prowadzący
Anna PĄCZKOWSKA – SMARZ - Koordynator zespołu odpowiedzialnego za procesy płacowe w międzynarodowej firmie technologiczno – konsultingowej. Ekspert praktyk w obszarze płac z wieloletnim doświadczeniem, odpowiada za kompleksową obsługę płacową ponad 3000 pracowników, w tym obcokrajowców. Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, autorka publikacji z zakresu rachunkowości i finansów. Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.
Czas trwania
4 dni
Lokalizacja
Cena
1.300 PLN + 23 % VAT / 1.300 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.
Zgłoszenie
PŁACE I ROZLICZENIA ZUS OD PODSTAW – kompleksowy kurs weekendowy
W cenę wliczono
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Organizator
DOM WIEDZY - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.