menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zarządzanie procesami biznesowymi - efektywne warsztaty praktyczne. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym procesem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody.

Kategoria
STRATEGIE
Typ szkolenia
otwarte
Program

Grupa docelowa: 

-kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla
-pracownicy wszystkich szczebli zarządzania
-osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką 

 

Cel szkolenia: 

Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wdrażania systemu zarządzania procesami poprzez połączenie wykładu teoretycznego z częścią praktyczną, pozwalającą na zastosowanie zdobytej wiedzy w trakcie szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy poznają wieloetapowy proces tworzenia spójnego systemu zarządzania procesami biznesowymi. Szkolenie jest realizowane w formule praktycznych warsztatów i ćwiczeń pozwalających uczestnikom zastosowanie w praktyce przedstawionej teorii. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym procesem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody. 

 

Korzyści dla uczestników: 

Uczestnicy warsztatów zostaną wyposażeni w kompleksową wiedzę oraz umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielne zarządzanie procesami biznesowymi.
W ramach szkolenia zostaną przeanalizowane między innymi zagadnienia:

-mapowanie, wizualizacja i analiza procesów biznesowych
-podejście procesowe do zarządzania organizacją
-procesy kreowania wartości
-narzędzia informatyczne do modelowania procesów
-kontrola poszczególnych etapów realizacji działań. 

 

Metodologia: 

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami. 
Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania. 
Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów. 

 

Trener

dr inż Martin Daliga
Specjalizacja trenerska: 

Jest ekspertem w zakresie zarządzania projektami. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest  z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada kilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami. Akredytowany trener metodyki PRINCE2? (PRINCE2? Approved Trainer). Specjalizacja: zarządzanie projektami, wykorzystanie metodyk zarządzania projektami PCM, PMBoK, PRINCE2, Agile, SCRUM do optymalizacji działań biznesowych. 

 

Program szkolenia:

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

·         Powitanie uczestników – zasady, przerwy, wzajemne poznanie się.

·         Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.

·         Przedstawienie głównych celów oraz agendy szkolenia.

II. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROCESAMI.

·         Wprowadzenie do zarządzania procesowego.

·         Geneza zarządzania procesowego.

·         Złote zasady Deminga.

·         Definiowanie architektury procesów w organizacji.

·         Zarządzanie procesami a strategia organizacji.

·         Opracowanie zrównoważonej karty wyników.

III. IDENTYFIKACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH.

·         Właściciel procesu (rola, zadania, relacje z kierownikami funkcjonalnymi).

·         Utrzymanie procesu (dane i sprzężenie zwrotne, łańcuchy i sieci).

·         Rodzaje procesów i ich przebieg.

·         Identyfikacja procesów strategicznych i wspierających.

·         Definiowanie celów biznesowych.

IV. OPERACYJNE ZARZĄDZANIE PROCESEM.

·         Tworzenie wartości i wewnętrzna zasada klienta.

·         Zarządzanie procesowe nastawione na zmiany (rodzina norm ISO serii 9000:2008, LEAN).

·         Orientacja na proces i produkt (wynik działań i zdarzeń).

·         Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.

V. PROCESY KREOWANIA WARTOŚCI.

·         Procesy zarządzania operacyjnego i taktycznego.

·         Procesy innowacyjne.

·         Procesy regulacyjne i społeczne.

·         Mapy strategiczne w środowiskach biznesowych.

·         Przełożenie wartości biznesowych na mierzalne wyniki.

VI. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM CIĄGŁEGO DOSKONALENIA.

·         Projektowanie strumienia wartości.

·         Doskonalenie strumienia wartości.

·         Tradycyjna strategia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa.

·         Narzędzia ciągłego doskonalenia.

·         Mapowanie docelowego stanu.

VII. KLUCZOWE TERMINY I POJĘCIA ZARZĄDZANIA MODELOWANIEM PROCESÓW.

·         Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe i doskonalenie procesów.

·         Działania w ramach zarządzania procesowego.

·         Model przebiegu pracy.

·         Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów.

·         Etapy projektu doskonalenia procesów.

·         Zarządzanie zmianami organizacyjnymi.

·         Zarządzanie ryzykiem w procesach.

·         Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.

VIII. PODEJŚCIE PROCESOWE DO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ.

·         Etapy wdrażania zarządzania procesowego.

·         Architektura procesowa.

·         Zarządzanie pojedynczymi procesami/ właściciel procesu.

·         Model dojrzałości procesowej.

IX. OPTYMALIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH.

·         Metody i techniki doskonalenia procesów biznesowych.

·         Doskonalenie procesów – cykl PDCA.

·         Wprowadzanie zarządzania zorientowanego procesowo.

·         Modele usprawniania procesów biznesowych (DIMAC).

·         Standaryzacja procesu.

X. MAPOWANIE I OPTYMALIZACJA PROCESÓW.

·         Wybór procesu i celu poprawy.

·         Tworzenie zespołu poprawy procesu.

·         Mapowanie procesu.

·         Uproszczenie procesu.

·         Formularz i zbieranie danych.

·         Stabilność i zdolność procesu.

·         Plan wdrożenia zmiany procesu.

·         Technika SIPOC do opisywania i modelowania procesów.

XI. ZAAWANSOWANE METODY MODELOWANIA ZGODNIE Z NOTACJĄ BPMN.

·         Typy procesów w notacji BPMN.

·         Zdarzenia, czynności, bramki – kluczowe obiekty do modelowania przepływu.

·         Elementy łączenia obiektów,

·         Podprocesy i procesy równoległe.

·         Role procesowe.

·         Struktura modelu procesów biznesowych:

·         Obszar modelowanej rzeczywistości.

·         Dekompozycja procesów.

·         Powiązania procesów z innymi elementami organizacji.

·         Wzorce procesowe.

XII. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DO MODELOWANIA PROCESÓW.

·         FlowCharter.

·         MS Visio.

XIII. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW I WNIOSKI KOŃCOWE. 

 

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

·         szkolenie trwa 2 dni (16h)

·         zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia

·         ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób

·         w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia 

 

Inwestycja:

1390.00zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1750 zł netto (+23% Vat) 

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a   następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).  

 

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 3 070 303
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 820
tel. 508 393 926
tel. (61) 4 152 036
tel. (61) 4 152 810    

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.    

 

Uwagi:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

Czas trwania
2 dni - 16h
Lokalizacja
Cena
1390 zł netto
Zgłoszenie
Zarządzanie procesami biznesowymi - efektywne warsztaty praktyczne. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym procesem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.