menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Biuro Zarządu od A do Z

Kategoria
ZARZĄDZANIE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej Radców prawnych Pracowników i specjalistów Biura Zarządu
Program

DZIEŃ I 

9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

NOWELIZACJE ISTOTNE DLA BIURA ZARZĄDU

 • nowelizacja kodeksu cywilnego
 • nowelizacja kodeksu spółek handlowych
 • zmiana innych aktów prawnych
 • nowelizacje zaplanowane i zapowiedziane na 2019 r.
 • prosta spóła akcyjna – główne założenia 

 

JAK WYGLĄDA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ: Z O.O. I AKCYJNEJ?

 • jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki?
 • jakie relacje występują na linii Zarząd – Rada Nadzorcza?; Jakie są relacje pomiędzy Zarządem a Zgromadzeniem Wspólników/WZA?
 • jakie zależności występują pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA
 • czym jest nadzór indywidualny?
 • jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami?   

 

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDU ORAZ REPREZENTACJA SPÓŁKI

 • organizacja i kompetencje Zarządu według KSH; jakie są zasady działania Zarządu?
 • jak zgodnie z przepisami prawnymi Zarząd podejmuje decyzje?
 • regulamin Zarządu – konieczność czy przydatność?
 • jak zatrudniani i w jaki sposób wynagradzani są członkowie Zarządu?
 • na czym polega odpowiedzialność członków Zarządu?
 • jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH?
 • kto może reprezentować spółkę?
 • skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki
 • zasady odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania   

 

POWOŁANIE / ODWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDÓW – NOWE PRZEPISY W PRAKTYCE

 • nowy obowiązek - ewidencja czasu pracy członków zarządu
 • kiedy umowa o pracę a kiedy kontrakt managerski?
 • skutki nowelizacji umowy kominowej
 • powołanie i odwołanie członka zarządu (kto powołuje i odwołuje, jak powinna brzmieć uchwała o powołaniu i odwołaniu, najczęstsze błędy, itd.)
 • zgłoszenie do KRS powołania i odwołania członka zarządu
 • członek zarządu w aspekcie prawa pracy (kto podpisuje umowę i aneksy, umowa o zakazie konkurencji, odwołanie członka zarządu a stosunek pracy)
 • kadencja wspólna i oddzielna

 

NOWELIZACJA PRZEPISÓW A ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

 • nierzetelne faktury i dokumenty księgowe – nowe zasady odpowiedzialności karnej
 • zmiany sposobu rozliczania składek ZUS a odpowiedzialność spółki
 • odpowiedzialność karna i karnoskarbowa
 • odpowiedzialność korporacyjna
 • odpowiedzialność w sytuacji niewypłacalności spółki (art. 299 KSH)
 • inne rodzaje odpowiedzialności 

 

PEŁNOMOCNICTWA WEDŁUG REGUŁ PRAWNYCH

 • w jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?
 • jak długo ważne jest pełnomocnictwo?
 • przykłady pełnomocnictw 

 

PROKURA PO ZMIANIE KC I KSH PO 1 STYCZNIA 2017 R.

 • kim jest prokurent w spółce?
 • ustanowienie prokurenta - wymogi prawne, treść uchwały, podpisy
 • kto może być prokurentem?
 • zgłoszenie do KRS powołania i odwołania prokurenta
 • rodzaje prokury
 • jakie kompetencje posiada prokurent?
 • odpowiedzialność prokurenta wobec spółki 

 

16.00 Zakończenie I dnia szkolenia   

DZIEŃ II 
 

8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW / WALNE ZGROMADZENIA

 • nowelizacja od dnia 1 stycznia 2017 roku w zakresie zgromadzenia wspólników
 • żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników przez wspólnika lub wspólników
 • zgoda sądu na zwołanie zgromadzenia wspólników (art. 237 KSH)
 • zwyczajne i nadzwyczajne walne zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników
 • termin na zwołanie walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników
 • treść zaproszenia lub ogłoszenia, porządek obrad, uchwały
 • obowiązki informacyjne wobec wspólników i akcjonariuszy   

 

RADA NADZORCZA W PRAKTYCE 

 • zwoływanie posiedzeń rady nadzorczej
 • uchwały rady nadzorczej
 • kompetencje rady nadzorczej
 • zgoda i opinia
 • powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej
 • wybór przewodniczącego rady nadzorczej

 

NOWE OGRANICZENIA W OBROCIE AKCJAMI I UDZIAŁAMI

 • nowość – ograniczenie w obrocie akcjami i udziałami spółek posiadających grunty rolne
 • księga akcyjna i księga udziałów - zasady prowadzenia
 • zbywanie akcji a zbywanie udziałów oraz dziedziczenie
 • ograniczenia w zbywaniu akcji lub udziałów
 • prawo do kontroli przysługujące wspólnikom
 • prawo do informacji przysługujące akcjonariuszom
 • nowy podatek od nabycia udziału/akcji lub założenia spółki
 • nowelizacja - dokument akcji
 • nowelizacja - uprawnieni do dywidendy           

 

SPÓŁKA A KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

 • obowiązek ujawniania danych w KRS
 • zasady składania dokumentów do sądu
 • uchylenie numeru NIP a dane wskazane przez spółkę w KRS
 • ograniczenie PKD do dziesięciu w KRS
 • zniesienie obowiązku wzoru podpisu
 • zmiana umowy spółki S24 przez Internet
 • kiedy należy podać adres członka zarządu?
 • brak sprawozdania finansowego – wykreślenie spółki z KRS bez postępowania likwidacyjnego
 • rodzaje wpisów w KRS
 • zasady zgłaszania wniosków do KRS
 • formularze i opłaty 

 

NOWELIZACJA – FORMA DOKUMENTOWA I ELEKTRONICZNA CZYNNOŚCI PRAWNEJ

 • umowa pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej
 • czym jest dokument? Czy forma elektroniczna to dokument?
 • oświadczenie woli w postaci dokumentu
 • zastrzeganie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej
 • uzupełnienie lub zmiana umowy
 • kiedy czynność prawna jest nieważna 

 

BIURO ZARZĄDU A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – NOWE PRZEPISY – MAJ 2018 R.

 • nowe obowiązki administratora
 • nowe obowiązki informacyjne
 • nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą
 • zagrożenie wysokimi karami 

 

USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY PO ZMIANACH W 2016 R.:

 • odsetki maksymalne, odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych
 • przedłużony termin płatności a konsekwencje dla wierzyciela
 • 40 euro – konsekwencja dla nierzetelnych płatników

16.00 Zakończenie szkolenia

Prowadzący
Romana Pietruk
Forma
Warsztaty
Lokalizacja
Cena
1670
Zgłoszenie
Biuro Zarządu od A do Z
W cenę wliczono
CENA ZAWIERA: uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw
Certyfikaty
tak
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.