menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Certyfikowany AML Oficer - poziom 1

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane do: Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy Szefów Departamentów Compliance Pracowników Departamentów Compliance Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance
Program

DZIEŃ 1 - ZAGADNIENIA MIĘDZYNARODOWE

Program szkolenia został przygotowany w oparciu o regulacje i standardy międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowana terroryzmu

1. NA CZYM POLEGA PRANIE PIENIĘDZY, FINANSOWANIE TERRORYZMU I SANKCJE – KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

 • definicja i etapy prania pieniędzy
 • co to jest pranie pieniędzy
 • jak pieniądze są prane, przykłady z praktyki międzynarodowej
 • finansowanie terroryzmu
 • sankcje międzynarodowe - jak to działa, listy sanacyjne

Celem modułu jest poznanie:

 • międzynarodowych regulacjami wraz głównymi definicjami dotyczącymi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 • wpływu i negatywnych skutków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na, system gospodarczy, społeczeństwo, instytucje finansowe

2. ZADANIA REGULATORÓW I ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH W PROCESIE AML

Międzynarodowi regulatory i organizacje działające w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: 

 • Bank Światowy
 • Financial Action Task Force
 • MoneyVal
 • Komitet Bazylejski
 • Komisja Europejska
 • Grupa Egmont
 • Grupa Wolfsberg
 • GIIF, KNF, NBP,
 • ZBP, PIU, izby….
 • Stowarzyszenie Compliance Polska
 • zadania krajowych regulatorów – GIIF, KNF, NBP
 • prace regulatorów i ich znaczenie dla praktyki AML:
  • ocena ryzyka prania pieniędzy UE a krajowa ocena ryzyka
  • czynniki wpływające na ryzyko
  • typologie

Regulacje:

 • rekomendacje FATF
 • IV Dyrektywa AML
 • US Patriot Act, Banking Secrecy Act, Kingpin Act
 • FATCA / CRS
 • Wytyczne EBA, Banku Światowego
 • Inne

Cele modułu - zapoznanie uczestników i dogłębna analiza międzynarodowych przepisów i dobrych praktyk oraz odniesienie ich do wymagań krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

3. NOWE METODY PRANIA PIENIĘDZY - PRZYKŁADY Z MIĘDZYNARODOWEJ PRAKTYKI

 • kryptowaluty – jakie niosą ryzyka ?
 • waluty wirtualne
 • karty przedpłacone
 • płatności mobilne
 • Bitcoin - waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?

Cele modułu jest omówienie najnowszych światowych trendów w zakresie prania pieniędzy oraz wskazanie sposobu przeciwdziałania procederowi

4. PROCES ZAPOBIEGANIA PRANIU PIENIĘDZY W INSTYTUCJI FINANSOWEJ

 • Jak poznać i zrozumieć klienta i jego potrzeby – zadania pracowników front-office
 • Skuteczne metody identyfikacji i weryfikacja klienta
 • kto jest klientem na potrzeby AML?
 • identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – jak radzić sobie ze złożonymi strukturami własnościowymi?

Cele modułu - poznanie najnowszych sposobów realizacji programu Know Your Customer. 

5. OCENA KLIENTA NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYRODOWYCH INSTYTUCJI

 • ocena początkowa klienta
 • bieżąca ocena klient
 • monitorowanie i testowanie
 • zapobieganie ryzyku sankcji

Cele modułu - jest pokazanie aspektu międzynarodowego i najnowsze wymagania w zakresie oceny klienta.

6. KLASYFIKACJA KLIENTA I CZYNNIKI PODWYŻSZONEGO RYZYKA

 • czynniki podwyższonego ryzyka
 • Zasady oceny klienta
 • Uproszczone środki należytej staranności
 • Standardowe środki należytej staranności
 • Wzmocnione środki należytej staranności

Cele modułu - zdobycie umiejętności jak identyfikować i oceniać ryzyko związane z klientem oraz kiedy i jakie środki zapobiegawcze stosować

DZIEŃ 2, ZAGADNIENIA KRAJOWE

Program szkolenia obejmuje omówienie podstawowych zadań i obowiązków instytucji zobowiązanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

[Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk]

MODUŁ 1. KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • pranie pieniędzy – zagrożenie dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
 • krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • katalog instytucji obowiązanych i ich zadania
 • centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych
 • procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości

Celem modułu jest poznanie:

 • zagrożeń wynikających z przestępstwa prania pieniędzy
 • zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • nowych pojęć i definicji zawartych w projekcie ustawy

MODUŁ 2. ZARZĄDZANIE NA BAZIE OCENY RYZYKA

 • podejście oparte na ocenie ryzyka
 • zasady oceny ryzyka klienta
 • czynniki wpływające na ryzyko instytucji obowiązanej, klienta
 • outsourcing stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

Celem modułu jest poznanie:

 • praktycznych aspektów zarządzania ryzykiem
 • czynników wpływających na ryzyko instytucji obowiązanej i klienta
 • zasad wyznaczenia oceny ryzyka klienta

MODUŁ 3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

 • środki bezpieczeństwa finansowego
 • identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego
 • kto to jest PEP’s ? – nowe podejście
 • program „Poznaj Swojego Klienta”

Celem modułu jest poznanie:

 • katalogu środków bezpieczeństwa finansowego oraz zmian w zakresie ich stosowania
 • zakresu wymaganych informacji o kliencie i źródeł ich pozyskania
 • praktycznych zasad identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i PEP’a w oparciu o studium przypadku

MODUŁ 4. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O TRANSAKCJACH DO GIIF

 • zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach
 • rejestr transakcji - co dalej?
 • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
 • blokada rachunku lub wstrzymania transakcji

Celem modułu jest poznanie i zrozumienie:

 • zasad przekazywania informacji o transakcjach do GIIF, w tym transakcjach podejrzanych
 • różnic pomiędzy mechanizmem blokady rachunku, a wstrzymaniem transakcji
 • zagadnień związanych z prowadzeniem rejestru transakcji

MODUŁ 5. ANALIZA TRANSAKCJI

 • analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
 • przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
 • karuzele podatkowe - przestępstwa dotyczące wyłudzeń VAT
 • analiza transakcji podejrzanych - studium przypadku

Celem modułu jest zrozumienie i opanowanie umiejętności:

 • rozpoznawania transakcji, które mogą mieć związek z przestępstwem prania pieniędzy
 • przygotowania zawiadomienia do GIIF o transakcjach podejrzanych w oparciu o studium przypadku

MODUŁ 6. ŚRODKI OGRANICZAJĄCE PRZECIWKO OSOBOM, GRUPOM I PODMIOTOM

 • procedura zamrożenia wartości majątkowych
 • listy sankcyjne

Celem modułu jest zrozumienie i opanowanie umiejętności związanych z procedurą zamrożenia wartości majątkowych

MODUŁ 7. KARY ADMINISTRACYJNE I SANKCJE PRAWNE  

 • kto podlega karze?
 • jaka może być wysokość kary?

Celem modułu jest poznanie sankcji karnych i administracyjnych określonych w obowiązujących przepisach oraz projekcie ustawy

MODUŁ 8. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROCESIE AML/CFT

 • zidentyfikowane nieprawidłowości w procesie przeciwdziałania praniu
 • informacja o kontrolach instytucji obowiązanych przeprowadzonych przez GIIF i KNF w roku 2016

Celem modułu jest przedstawienie najważniejszych ustaleń krajowych regulatorów z przeprowadzonych kontroli w instytucjach obowiązanych

Prowadzący
Tomasz Wojtaszczyk Paweł Kuskowski
Forma
Warsztaty
Lokalizacja
Cena
1970
Zgłoszenie
Certyfikowany AML Oficer - poziom 1
W cenę wliczono
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin obiady, poczęstunek podczas przerw
Certyfikaty
tak
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.