menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY -2-dniowe warsztaty praktyczne z zakresu ISO 9001, 14001 i 18001.

Kategoria
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

Grupa docelowa: 

·         osoby odpowiedzialne za zintegrowany system zarządzania w oragnizacji

·         audytorzy wewnętrzni

·         specjaliści współpracujący z audytorem wewnętrznym

·         osoby zainteresowane tematyką zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji.

Cel szkolenia: 

Skuteczne wdrożenie zintegrowanego systemu ISO 9001, 14001 i 18001 w organizacji wymaga profesjonalnego przygotowania i poznania skomplikowanych procedur, aby osiągnąć zakładane rezultaty i dostarczyć finalnie pożądaną wartość dodaną polegającą m.in. na usprawnianiu procesów i zapewnieniu ciągłej optymalizacji działalności operacyjnej poprzez wypracowywanie właściwych rekomendacji zmian i zaleceń. Naszą ambicją jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie utrzymania i doskonalenia zintegrowanych systemów zarządzania oraz dogłębnie przeanalizowanie wytycznych, co do przeprowadzania implementacji zintegrowanych systemów zarządzania. 

Do celów szczegółowych szkolenia możemy zaliczyć: 
• przypomnienie normy pn-en iso 9001:2015, 14001:2015 i 18001:2015: ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe wymagania oraz sam model procesu doskonalenia; 
• spełnienie wszystkich wymogów normy w jednym zbiorze zasad i procedur;
• zdobycie kluczowych umiejętności w zakresie integracji;
• zdobycie wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika w organizacji;
• nabycie umiejętności nadzorowania prac związanych z wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji;
• zdobycie umiejętności skutecznego kierowania zespołami auditorów wewnętrznych.

Korzyści dla uczestników: 

Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie:
• wspierać cele biznesowe Państwa organizacji zarówno w ujęciu procesowym jak i projektowym;
• zidentyfikować i zastosować nowe wymagania standardu ISO 9001, 14001 i 18001;
• nabyć umiejętności nadzorowania prac związanych z wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania w organizacji.
• opisać schemat przeprowadzania audytów wewnętrznych;
• zidentyfikować i zastosować wymagania co do zapewnienia kompetencji oraz okresowej oceny pracy audytorów;
• właściwie formułować i zapisywać spostrzeżenia audytowe.

  

Metodologia: 

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: 
• Warsztat szkoleniowy. 
• Praca zespołowa. 
• Konsultacje indywidualne. 
• Analiza studiów przypadków.
• Dyskusja nad osiągniętymi wynikami. 

W ramach szkolenia zawracamy szczególną uwagę na odpowiednie relacje między ćwiczeniami (60 % czasu), a formą wykładu (40% czasu).

Trener

dr inż. Martin Daliga
Specjalizacja trenerska:

 

Jest ekspertem w zakresie controllingu, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 20 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról  w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada pkilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami.

Program szkolenia: 

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW.
• Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
• Omówienie głównych elementów i agendy szkolenia.
• Przypomnienie głównych terminów audytu wewnętrznego.
• Analiza roli audytu wewnętrznego w kontekście oczekiwań biznesowych.

II. STRUKTURA NORM ISO ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA.
• Obowiązki, uprawnienia i zadania Pełnomocnika ZSZ. 
• Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001:2015, 14001:2015 i 18001:2015. 
• Audyt wewnętrzny jako element wsparcia systemu przeciwdziałania zagrożeniom i adekwatnego podejścia do szans. 
• Podejście procesowe i systemowe w zarządzaniu zintegrowanym.
• Współpraca na linii najwyższe kierownictwo a Pełnomocnik ZSZ. 
• Profil zawodowy Pełnomocnika ZSZ.
• Egzekwowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych. 

III. PLAN WDROŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA.
• Analiza kontekstu organizacji i dostosowanie struktury organizacyjnej, zadań, zakresu uprawnień i odpowiedzialności do wdrażanego zintegrowanego systemu zarządzania.
• Opracowanie projektu opracowywania dokumentacji i wdrożenia ZSZ.
• Planowanie strategiczne w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (zintegrowana polityka). 
• Identyfikacja procesów i tworzenie mapy procesów, opracowywanie kart procesów.
• Koordynacja i nadzór nad działaniem właścicieli procesów i grup roboczych opracowujących dokumentację systemu w ramach poszczególnych procesów.

IV. WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJI. 
• Przegląd najlepszych praktyk wdrożeniowych. 
• Organizacja kierowniczego przeglądu zarządzania systemów zintegrowanych.
• Czerpanie z doświadczeń – analiza błędów popełnianiach w trakcie wdrażania systemu.

V. WERYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA.
• Monitorowanie, pomiary danych systemowych oraz ich zintegrowana analiza.
• Planowanie i nadzorowanie audytów wewnętrznych.
• Realizacja przeglądu zintegrowanego systemu zarządzania.
• Certyfikacja zewnętrzna ZSZ. 

VI. DOSKONALENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA.
• Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze. 
• Nadzór nad aktualizacją dokumentacji systemowej. 
• Realizacja polityki szkoleniowej i budowania wiedzy o postępach w zakresie osiągania zakładanych celów. 

VII. WYTYCZNE W ZAKRESIE PROWADZENIA AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH ZSZ.
• Definicje związane z audytami wewnętrznymi.
• Dobór audytorów do audytów wewnętrznych (kompetencje i umiejętności komunikacyjne).
• Projektowanie programu audytów ZSZ. 
• Wdrażanie programu audytów i proaktywne nastawienie do zmian.
• Monitorowanie i przeglądy programu audytów.
• Kompetencje audytorów wewnętrznych.
• Skuteczne podejście do monitorowania wdrażania rekomendacji zmian (działań korygujących).

VIII. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
• Podsumowanie merytoryczne
• Rozdanie certyfikatów uczestnikom szkolenia.

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

·         szkolenie trwa 2 dni (16h)

·         zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia

·         ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób

·         w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad


Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia

Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 €“ przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:

1350.00zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1710 zł netto (+23% Vat)

 

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a   następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).  

 

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji. 

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 3 070 303
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 820
tel. 508 393 926
tel. (61) 4 152 036
tel. (61) 4 152 810    

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.      

 

Uwagi:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

Czas trwania
szkolenie trwa 2 dni (16h)
Lokalizacja
Cena
1350 zł netto
Zgłoszenie
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY -2-dniowe warsztaty praktyczne z zakresu ISO 9001, 14001 i 18001.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.