menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


WARSZTATY Z ZAKRESU TWORZENIA I ZABEZPIECZANIA UMÓW HANDLOWYCH W OBROCIE GOSPODARCZYM

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za tworzenie i zawieranie umów cywilnoprawnych, redagujących zapisy umowne lub egzekwujących postanowienia zawarte w umowach.
Wymagania wstępne
brak wymagań wstępnych
Program
OPIS SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia, zawierania i wykładni umów cywilnoprawnych, a także nabycie przez uczestników umiejętności efektywnego redagowania zapisów umownych i ich późniejszego egzekwowania.

Warsztat pozwala na opanowanie przez uczestników szkolenia umiejętności przeprowadzenia samodzielnej, krytycznej analizy poszczególnych zapisów umownych, pod kątem ochrony interesów reprezentowanego podmiotu oraz zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zagadnienia ogólne (w tym m.in. zasady reprezentacji podmiotów w obrocie gospodarczym, wybór formy prawnej umowy, weryfikacja wiarygodności kontrahenta, zawarcie umowy przez pełnomocnika, pozaumowne czynniki kształtujące treść zobowiązań stron).

Sesja warsztatowa – case study

2. Sposoby zawierania umów (w tym m.in. tryb ofertowy, negocjacyjny i przetargowy, stosowanie cenników, reklam i ogłoszeń a treść umowy, umowy zawierane na odległość).

3. Wybrane zagadnienia z zakresu zasad tworzenia, redagowania i wykładni zapisów umownych (w tym m.in. zasady efektywnego redagowania umów, wykładnia niejasnych oświadczeń woli).

Sesja warsztatowa – case study

4. Wady oświadczeń woli stron umowy (w tym m.in. możliwość uchylenia się od oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, podstęp, groźba, brak swobody i świadomości, pozorność oświadczenia woli).

Sesja warsztatowa – case study

5. Prawne formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji zobowiązań umownych (w tym m.in. kara umowna, sankcyjne odstąpienie od umowy, zadatek, kaucja gwarancyjna, wykonanie zastępcze).

6. Rodzaje umów w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem najpopularniejszych typów umów nazwanych:
a) rodzaje umów występujących w obrocie gospodarczym;
b) najpopularniejsze umowy nazwane z omówienie ich podstawowych elementów i najczęściej popełnianych błędów:

  • umowa sprzedaży;
  • umowa zlecenia (świadczenia usług);
  • umowa o dzieło;
  • umowa o roboty budowlane;
  • umowa najmu;

7. Treść umowy a jej późniejsza realizacja (w tym m.in najczęstsze problemy i trudności stron w trakcie realizacji poszczególnych typów umów, najczęściej popełniane błędy).

Sesja warsztatowa – case study

8. Wprowadzanie zmian do obowiązującej umowy, renegocjowanie warunków umowy(w tym m.in. zasady sporządzania aneksów, cesja praw z umowy na inny podmiot, możliwość wypowiedzenia warunków umowy).

9. Sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umów w ujęciu praktycznym:

10. Samodzielne tworzenie poszczególnych typów umów i ich późniejsza ocena przez radcę prawnego wraz omówieniem.

11. Podsumowanie warsztatów.

Najistotniejsze części szkolenia kończą się sesją warsztatową, która pozwala z jednej strony utrwalić zaprezentowany w ramach danej części materiał, z drugiej strony umożliwia ona nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy. W trakcie szkolenia prezentowane będą liczne case study, które zobrazują uczestnikom, jakie trudności mogą oni napotkać podczas tworzenia i późniejszej realizacji umów. Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia, duży nacisk został położony na zdobywanie przez uczestników praktycznych umiejętności.

Prowadzący
Grzegorz Dudczak Grzegorz Dudczak Radca prawny, partner Philips Garnuszewski Spółka Partnerska Adwokata i Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu, z zamiłowania trener i wykładowca, a także fundator i członek zarządu Fundacji Edukacji Prawnej.
Forma
szkolenie + warsztaty
Czas trwania
02-03.04 - 16 godzin
Termin / Lokalizacja
  1. 02.04.2019 / Poznań siedziba Fundacji Edukacji Prawnej
Cena
1 180 zł netto
Zgłoszenie
WARSZTATY Z ZAKRESU TWORZENIA I ZABEZPIECZANIA UMÓW HANDLOWYCH W OBROCIE GOSPODARCZYM
W cenę wliczono
przerwy kawowe i lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat
Zdobyta wiedza
Dzięki udziałowi w szkoleniu zyskają Państwo wiedzę i umiejętności w zakresie istniejących, w polskim prawie cywilnym instrumentów zabezpieczania zobowiązań umownych. Szkolenie pozwala także nabyć praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia, zawierania i zabezpieczania umów cywilnoprawnych w obrocie gospodarczym i ich późniejszego egzekwowania. Udział w „Warsztatach z zakresu tworzenia i zabezpieczania umów handlowych w obrocie gospodarczym”, podobnie jak w przypadku innych szkoleń otwartych organizowanych przez Fundację Edukacji Prawnej, to również: certyfikat ukończenia szkolenia, ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków, możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z radcą prawnym, możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w bliskim dla uczestników środowisku, praca w niewielkich grupach warsztatowych – do 20 osób.
Certyfikaty
certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
Fundacja Edukacji Prawnej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.