menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Elektronizacja zamówień publicznych pół roku po wejściu w życie - orzecznictwo, praktyczne rozwiązania, najczęstsze błędy

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
ODBIORCY SZKOLENIA • Pracownicy komórek zamówień publicznych • Specjaliści ds. zamówień publicznych • Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu • Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych
Program

1. PRZYGOTOWYWANIE I SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW W ELEKTRONICZNYM PRZETARGU
a.) Dokumenty i oświadczenia elektroniczne w oryginale oraz elektroniczne kopie dokumentów - definicja, różnice
b.) Dlaczego można złożyć skan oferty?
c.) Konsekwencje, gdy wykonawca złoży ofertę lub inne dokumenty i oświadczenia w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ (np. prześle ofertę pocztą elektroniczną lub jej nie zaszyfruje kluczem publicznym)?
d.) Czy pełnomocnictwo musi mieć postać elektroniczną i czy musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
e.) Elektroniczne poświadczanie kopii oświadczeń lub dokumentów za zgodność z oryginałem
f.) Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia - czy jest możliwe wniesienie wadium w postaci papierowej, a nie elektronicznej? uzasadniające skrócenie ustawowych terminów minimalnych
g.) Na co zwrócić uwagę, w okresie przejściowym, w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progów UE, jeżeli Zamawiający nie chce otrzymywać oświadczeń lub dokumentów w postaci elektronicznej?


2. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO
a) Cechy zaawansowanego podpisu elektronicznego
b) Certyfikat kwalifikowany
c) Prawidłowy proces walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem eIDAS
d) Czy Zamawiający powinien określić w SIWZ wymagania odnoszące się do zakazu używania przy składaniu podpisu elektronicznego funkcji skrótu SHA-1?
e) Walidacja podpisu złożonego na dokumencie elektronicznym, w którym wprowadzono zmiany
f) Czy można skutecznie złożyć kwalifikowany podpis elektroniczny za pomocą aplikacji Word Office?
g) Problemy przy składaniu podpisu typu zewnętrznego


3. CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O PODWYŻSZONYCH STANDARDACH BEZPIECZEŃSTWA SŁUŻĄCEGO DO SKŁADANIA OFERT i WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
a) Wymagania dotyczące środków komunikacji elektronicznej służących do składania ofert i wniosków o dopuszczenie
b) Zasada niedyskryminacji, ogólnej dostępności oraz interoperacyjności środków komunikacji elektronicznej
c) Jak postąpić w sytuacji, gdy w skutek awarii systemu, nie jest możliwe złożenie oferty za pomocą środka komunikacji elektronicznej?
d) Co zrobić w przypadku, gdy Zamawiającemu nie uda się odszyfrować wszystkich ofert na sesji publicznego otwarcia ofert?
e) Czy Zamawiający może narzucić Wykonawcom format danych, w jakim ma być sporządzona oferta (np. tylko pliki w formacie pdf)?


4. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ELEKTRONICZNYM FAKTUROWANIU W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
a) Co to są ustrukturyzowane faktury elektroniczne?
b) Obowiązki zamawiającego wynikające z ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych
c) Co z fakturami elektronicznymi w zamówieniach o wartości do 30 000 euro?
d) Platforma elektronicznego fakturowania (PEF)
e) Czy Zamawiający musi zamieszczać jakiekolwiek zapisy w SIWZ w związku z wejściem w życie ustawy o elektronicznym fakturowaniu?


5. PLANOWANE ZMIANY W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 R.
a) Zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych poprzez:
• wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
• nałożenie obowiązku na centralne organy administracji rządowej określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych oraz wskazanie zamówień stanowiących realizację polityki państwa
b) Koncentracja ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze
c) Usunięcie przepisów kolidujących z elektronizacją zamówień publicznych:
• nowe zasady zwrotu wadium
• zasady postępowania po złożeniu oferty po terminie składania ofert
• bardziej przyjazne zasady sporządzania i przechowywania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu
d) Zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcą na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia
e) Wprowadzenie zasady efektywności oraz obowiązku ewaluacji realizacji umowy o zamówienie publiczne
f.) Uproszczenie warunków udziału w postępowaniu oraz ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia.
g.) Ułatwienia proceduralne w postępowaniach poniżej progów unijnych:
• Tryb podstawowy, jako zamiennik dotychczasowego przetargu nieograniczonego, ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem,
h.) Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO poprzez:
• obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
• wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO
• Wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu pozasądowe rozwiązywanie sporów.

Prowadzący
Łukasz Czaban Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych. W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki. Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet. Absolwent magisterskich studiów na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego Grzegorz Czaban Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk. W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych. Autor licznych publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych (m.in. Prawo zamówień publicznych dla szpitali, Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych).
Forma
Szkolenie w godzinach 9:30-15:30, dwudniowe, otwarte, certyfikowane
Czas trwania
2 dni, łącznie 12 godzin
Termin / Lokalizacja
  1. 21.05.2019 / SZCZECIN, HOTEL NOVOTEL
  2. 23.05.2019 / RZESZÓW, HOTEL RZESZÓW
Cena
990 zł netto
Zgłoszenie
Elektronizacja zamówień publicznych pół roku po wejściu w życie - orzecznictwo, praktyczne rozwiązania, najczęstsze błędy
W cenę wliczono
Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych” Dostęp do EduStrefy Lunch i poczęstunki w przerwach Punkty w Programie Premiowym Certyfikat ukończenia szkolenia
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pierwszym orzecznictwem KIO oraz omówienie zmian, które zostały zaplanowane na 2019 rok w zamówieniach publicznych. Ekspert poruszy na szkoleniu m.in. kwestię dokumentów składanych elektronicznie, wyszczególni najważniejsze środki elektronicznej komunikacji, a także opowie o nowych zasadach obowiązkowych zarówno dla Zamawiających, jak i Wykonawców.
Certyfikaty
W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma certyfikat oraz dostęp do EduStrefy, a w niej: • Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej • Umowa o świadczenie usług prawnych Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!
Organizator
ApexNet - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.