menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


SENT - System Monitorowania Przewozu Towarów (SENT) - zmiany i aktualności w 2019 roku. (Edycja lato/jesień 2019)

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Wszystkie osoby zajmujące się przewozami towarów.
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) http://www.atl.edu.pl/rtf/MONITOROWANIE_PRZEWOZU_TOWAROW_SENT.pdf

Terminy realizacji szkolenia:
 • Gdańsk: 28.10.2019
 • Poznań: 16.10.2019, 11.12.2019
 • Katowice: 25.09.2019, 22.10.2019, 10.12.2019
 • Warszawa: 15.10.2019, 17.12.2019
 • Kraków: 26.11.2019
 • Wrocław: 30.09.2019, 04.12.2019

PROWADZĄCY:
Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego.
Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych.
Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne.

Celem szkolenia jest:
 • uzyskanie przez uczestników informacji do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące regulacje,
 • poznanie przez uczestników  systemu  monitorowania przewozów drogowych,
 • pozyskanie  wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach,
 • wypracowanie najlepszych rozwiązań.

Jakie przykładowe korzyści zapewni uczestnictwo w szkoleniu:
 • Możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy.
 • Uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu materiałów podlegających monitorowaniu.
 • „Świadomy” udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne.
 • Możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych.
 • Okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi, projektami zmian oraz interpretacjami.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Obowiązujące regulacje prawne. 
 • Nowe regulacje prawne – stan na 1 stycznia 2019 r. 

2. Nowe definicje zawarte w ustawie: 
 • lokalizator, 
 • numer lokalizatora, 
 • zewnętrzny system lokalizacji. 

3. Towary podlegające monitorowaniu: w ruchu krajowym, dwustronnym, tranzycie. 
 • towary objęte monitorowaniem wg klasyfikacji CN, 
 • nowe towary objęte monitorowaniem - rozporządzenie, 
 • towary zwolnione z systemu SENT - przykłady. 

4. WAŻNA ZMIANA - obowiązek GPS, ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. 
 • Nowe obowiązki przewoźników. 
 • Nowe sankcje. 

5. NOWOŚĆ - wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów. 

6. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw: 
 • objęcie monitorowaniem przewozu towarów koleją. 
 • objęcie systemem monitorowania wywozu poza terytorium RP produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 
 • wprowadzenie określania rodzaju towaru wyłącznie w oparciu o CN. 
 • jedno zgłoszenie dla różnych rodzajów towarów. 
 • zmiany dotyczące dokonywania zgłoszeń towarów z pozycji CN 2905 i 3824. 
 • zmiana zasad określania wysokości kary pieniężnej. 
 • nowe rodzaje kar. 
 • sankcje karne za niedostarczenie zgłoszonego towaru. 
 • niższe kary lub brak kary pieniężnej, w przypadku gdy nie doszło do uszczupleń podatków. 

7. Nowe formularze zgłoszeń. 

8. Nowe rodzaje kar. 
9. Sankcje za niedostarczenie zgłoszonego towaru. 
10. Praktyczne problemy SENT. Korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych i usługi „e-Przewóz”. 
11. Nowe zasady rejestracji zgłoszeń w PUESC (transakcje krajowe, WNT/import, WDT/eksport): 
 • rejestracja zgłoszeń, 
 • procedura awaryjna SENT – nowe zasady i wzory dokumentów, 
 • zasady postępowania w przypadku niedostępności systemu. 

12. Kontrola przewozu towarów i przewidziane w przepisach sankcje: 
 • organy uprawnione do przeprowadzania kontroli, 
 • podmioty objęte kontrolą, zakres kontroli, 
 • zakres kontroli, 
 • nowe wzory dokumentów stosowanych w toku kontroli. 

13. Projektowane dalsze zmiany w przepisach na 2019 rok. 
 • M.in. objęcie systemem SENT od dnia 1 marca 2019 r. obrotu olejami opałowymi bez względu na rozmiar przesyłki, w tym przesyłek/sprzedaży oleju na rzecz osób fizycznych oraz wprowadzenie nowych sankcji, m.in. za brak zamknięcia zgłoszenia SENT. Konieczność pełnej rejestracji na PUESC (ID SISC) - dla podmiotów dokonujących zgłoszenia od dnia 1 maja 2019. 

14. Podsumowanie, pytania, dyskusja.DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują komplet obszernych materiałów do wykorzystania w praktyce + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej – płyta CD zawierającą aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).

INFORMACJE DODATKOWE:

ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 690 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, 
 • uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, 
 • materiały szkoleniowe w segregatorze, 
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia, 
 • obiad, 
 • przerwy kawowe.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 790 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Podczas szkoleń zamkniętych, program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb Klienta. Może zostać połączony z innymi programami (np. mocowanie ładunków, przewozy nienormatywne, czas pracy kierowców). Podczas szkoleń zamkniętych mogą zostać zorganizowane ćwiczenia na placu manewrowym, rampie, w pojazdach etc. - w codziennych warunkach pracy uczestników.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.


Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) http://www.atl.edu.pl/rtf/MONITOROWANIE_PRZEWOZU_TOWAROW_SENT.pdf
Prowadzący
Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne. Wykonawca projektów szkoleniowych zamkniętych m.in. dla.: CAN-PACK S.A., CAT LC Polska Sp. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., Fabryka Maszyn „Bumar-Koszalin” S.A. Grupa WISS, FPN w Bydgoszczy, HOBAS System Polska Sp. z o.o., Keller Polska Sp. z o.o., MA Polska S.A., MAN Bus Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o., ORLEN KolTrans Sp. z o.o., PKP LHS Sp. z o.o., POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J., TOTAL Polska Sp. z o.o., Vesuvius Poland Sp. z o.o., Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET S.A.
Forma
Warsztaty.
Czas trwania
Jeden dzień, 10.00-17.00
Termin / Lokalizacja
 1. 30.09.2019 / Wrocław, Hotel Europejski**,*ul. Piłsudskiego 88
Cena
690 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
SENT - System Monitorowania Przewozu Towarów (SENT) - zmiany i aktualności w 2019 roku. (Edycja lato/jesień 2019)
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze + płyta CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zdobyta wiedza
Przepisy, zasady, praktyka i potncjalne zagrożenia związane z systemem SENT.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.