menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Budowania Compliance w Oparciu o Rekomendację H KNF.

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
SZKOLENIE SKIEROWANE DO: -pracowników komórek do spraw zgodności (compliance) w bankach komercyjnych i spółdzielczych -audytorów wewnętrznych i kontrolerów wewnętrznych badających zapewnianie zgodności w bankach pracowników departamentów: prawnego, ryzyka operacyjnego, AML a także pełniących funkcję ABI, - ---- - Inspektora zgodności członków zarządu odpowiedzialnych za nadzorowanie ryzyka braku zgodności - członków komitetu audytu i komitetu ryzyka - pracowników komórek compliance innych branż regulowanych - wszystkich tych, którzy chcieliby budować compliance w oparciu o standardy sektora najbardziej zaawansowanego regulacyjnie
Program

ETAP 1: SZKOLENIE

MODUŁ 1. ORGANIZACJA COMPLIANCE

 • Compliance a modelowe rozwiązania na świecie
 • Compliance jako zapewnianie zgodności wg Rekomendacji H KNF
 • Compliance a trzy linie obrony
 • Rola zarządu
 • Rola rady nadzorczej i jej komitetów
 • Komórka do spraw zgodności 
 • Niezależność komórki do spraw zgodności
 • Kierujący komórką do spraw zgodności
 • Pracownicy komórki do spraw zgodności
 • Zasoby komórki do spraw zgodności
 • Zasady współpracy z innymi komórkami na 1 i 2 linii obrony
 • Zapewnianie zgodności w podmiotach zależnych i współpraca z podmiotem dominującym
 • Raportowanie
 • Outsourcing compliance

Cele modułu - poznanie:

 • całościowej koncepcji compliance przyjętej w Rekomendacji H
 • roli organów banku odnośnie zapewniania zgodności
 • prawidłowego usytuowania komórki do spraw zgodności w strukturze banku
 • zakresu polityki zgodności i regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności
 • praw i obowiązków kierującego i pracowników komórki do spraw zgodności
 • zapewniania zgodności w ramach grup kapitałowych

  MODUŁ 2. COMPLIANCE JAKO ELEMENT FUNKCJI KONTROLI

 • Funkcja kontroli jako ewolucja podejścia KNF
 • Monitorowanie pionowe (weryfikacja bieżąca, testowanie) przez komórkę do spraw zgodności
 • Monitorowanie poziomie (weryfikacja bieżąca, testowanie) przez komórkę do spraw zgodności
 • Stosowanie mechanizmów kontrolnych przez komórkę do spraw zgodności
 • Zadania dodatkowe komórki do spraw zgodności
 • Matryca funkcji kontroli a zapewnianie zgodności
 • Niezwłoczne raportowanie o nieprawidłowościach

Cele modułu - poznanie:

 • wpisania compliance w funkcję kontroli
 • przeprowadzania weryfikacji bieżącej pionowej i testowania pionowego
 • określenie ewentualnych, dodatkowych dopuszczalnych zadań komórki do spraw zgodności
 • zarządzania matrycą funkcji kontroli
 • określenie prawidłowego zakresu raportowania o nieprawidłowościach

  MODUŁ 3. COMPLIANCE JAKO ZARZĄDZANIE BRAKIEM ZGODNOŚCI

 • Identyfikacja ryzyka braku zgodności (rola 1 i 2 linii obrony)
 • Ocena ryzyka braku zgodności (pomiar lub szacowanie)
 • Kontrola ryzyka braku zgodności (mechanizmy kontroli ryzyka braku zgodności)
 • Monitorowanie ryzyka braku zgodności (testowanie)
 • Raportowanie o ryzyku braku zgodności
 • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności a zapewnianie zgodności w ramach funkcji kontroli

Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

 • identyfikacji i oceny ryzyka braku zgodności
 • tworzenia mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności
 • wykorzystaniu komórek 1 i 2 linii obrony w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności
 • efektywnego wykorzystywania weryfikacji bieżącej i testowania pionowego w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności
 • określenia zakresu niezbędnego raportowania o ryzyku braku zgodności

  MODUŁ 4. COMPLIANCE WG REKOMENDACJI H A INNE WYTYCZNE I REGULACJE

 • Rekomendacja H a bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 • Rekomendacja H a instytucjonalny system ochrony w bankowości spółdzielczej
 • Rekomendacja H a whistleblowing
 • Rekomendacja H a inne Rekomendacje i wytyczne KNF
 • Rekomendacja H a Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
 • Rekomendacja H a wytyczne EBA, ESMA, Komitet Bazylejski

Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

 • dostosowania sposobu implementacji Rekomendacji H do innych obowiązujących już wytycznych i regulacji
 • zapewniania spójności wprowadzonych rozwiązańw obecnym otoczeniu prawnym
 • wdrażania przyszłych wytycznych i regulacji w oparciu o rozwiązania przyjęte w Rekomendacji H.

ETAP 2: DWA MIESIĄCE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA PRZEPROWADZANY JEST EGZAMIN.

PO ZDANIU EGZAMINU OTRZYMAJĄ PAŃSTWO CERTYFIKAT WYSTAWIONY PRZEZ STOWARZYSZENIE COMPLIANCE POLSKA.

Prowadzący
Dr Łukasz Cichy
Lokalizacja
Cena
zgłoszenie do 05.02.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 06.02.2019 - 2 270 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie
Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Budowania Compliance w Oparciu o Rekomendację H KNF.
W cenę wliczono
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin obiad, poczęstunek podczas przerw
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.