menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


EGZEKUCJA SĄDOWA I KOMORNICZA - nowe ustawy o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Kategoria
WINDYKACJA
Typ szkolenia
otwarte
Program

USTAWA z dnia 28 lutego 2018 r. o KOSZTACH KOMORNICZYCH

  1. Przepisy ogólne

      zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy
      treść postanowień dotyczących kosztów komorniczych
      wykonalność postanowień o kosztach komorniczych

 2. Wydatki

      katalog wydatków
      zasady uiszczania przez wierzyciela zaliczek na koszty
      diety za wykonywanie czynności poza rewirem komorniczym
      zaliczka na poczet należności kuratora
      postanowienie o przyznaniu należności,
      koszty i wydatki w przypadku wyboru komornika przez wierzyciela
      rozliczenie wydatków przy przekazaniu spraw innemu komornikowi
      termin rozliczenia zaliczki
      zwrot poniesionych wydatków

 3. Opłaty komornicze

      katalog opłat
      podział opłat na stosunkowe i stałe
      opłata jako należność Skarbu Państwa
      podstawa obliczenia opłaty stosunkowej (wartość świadczenia)
      obciążanie kosztami postępowania dłużnika
      obciążanie kosztami postępowania wierzyciela
      opłata za poszukiwanie majątku, skutki fiskalne odnalezienie majątku
      opłaty w przypadku skutecznej oraz bezskutecznej egzekucji
      sposób ukończenia postępowania przez komornika, a jego wpływ na opłatę egzekucyjną

 4. Opłaty za wykonanie zabezpieczenia roszczenia

      tryb pobierania opłaty za zabezpieczenie
      stawka opłaty za zabezpieczenie
      zwrot opłat za zabezpieczenie

 5. Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych

      tryb pobierania opłaty stosunkowej
      stawki opłat stosunkowych
      wysokość opłat minimalnych i maksymalnych
      przesłanki zwolnienia wierzycieli od opłaty minimalnej w razie umorzenia
        postępowania egzekucyjnego
      opłaty przy egzekucji z nieruchomości
      opłaty przy egzekucjach połączonych

 6. Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych

      charakter stałych opłat egzekucyjnych
      wysokość opłaty za udział w usunięciu oporu dłużnika

 7. Pozostałe opłaty egzekucyjne

      wysokość opłaty od wniosku o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku
      wysokość opłaty za sporządzenie protokołu stanu faktycznego

 8. Wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych w postępowaniu egzekucyjnym

      zasady przyznawania kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji
      wysokość kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji
      kolejność zaspokojenia kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji

 9. Zwolnienie od kosztów komorniczych i obniżenie opłaty

      przesłanki do zwolnienia od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym
      podmioty zwolnione od konieczności ponoszenia opłat
      miarkowanie opłaty egzekucyjnej


USTAWA z dnia 22 marca 2018 r. o KOMORNIKACH SĄDOWYCH

  1. Przepisy ogólne

      obszar działania komornika
      zakres zadań
      kancelaria komornicza
      rewir działania komornika
      wybór komornika

 2. Prawa i obowiązki komorników

      obowiązek zachowania tajemnicy
      czas pracy
      obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego
      zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia

 3. Zastępstwo komornika

      podmioty uprawnione do zastępowania
      termin zastępstwa
      zarządzenie o wyznaczeniu zastępcy

 4. Koszty działalności egzekucyjnej komornika

      opłata egzekucyjna
      wynagrodzenie prowizyjne komornika
      koszty działalności egzekucyjnej komornika

 5. Nadzór nad komornikami

      organy i forma nadzoru
      skarga na czynności komornika (zmiana właściwości sądu, sposób wnoszenia, opłaty,
        skutki uwzględnienia skargi w zakresie kosztów postępowania skargowego,
        dopuszczalność obciążenia komornika kosztami)
      zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości
      zarzuty na plan podziału
      nadzór judykacyjny Sądu (związanie komornika oceną nadzorczą, obowiązek składania
        sprawozdań)
      nadzór odpowiedzialny prezesa sądu rejonowego
      nadzór prezesa sądu okręgowego i apelacyjnego
      skarga na przewlekłość
      wniosek o wyłączenie komornika

 6. Odpowiedzialność dyscyplinarna

      kary dyscyplinarne
      wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

 7. Ustalanie majątku dłużnika

      informacje uzyskiwane obligatoryjnie przez komornika bezpłatnie
      wysłuchanie dłużnika
      wykazu majątku składany przez dłużnika
      poszukiwanie majątku odpłatne

 8. Transparentność czynności komornika

      utrwalanie czynności przez rejestrację dźwięku i obrazu,
      zakres pouczeń przy wszczęciu egzekucji
      rozszerzenie godzin prowadzenia czynności przez komornika, w tym szczególne
        regulacje związane z dłużnikiem będącym podmiotem gospodarczym
      zakres informacji, które komornik musi podawać w pismach do wierzyciela
      rozliczanie egzekucji i nowa karta rozliczeniowa
      nowe zaświadczenie o wyegzekwowanych kwotach
      plan podziału sum uzyskanych w egzekucji

INFORMACJE: https://www.wlr.com.pl/szkolenie-3667.html
Prowadzący

Sędzia Sądu Rejonowego. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a także Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego prowadzone przez Polską Akademię Nauk w Warszawie i Studia Podyplomowe "Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad szesnastoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw spadkowych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa spadkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.

Czas trwania
1 DZIEŃ
Lokalizacja
Cena
690 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby
Zgłoszenie
EGZEKUCJA SĄDOWA I KOMORNICZA - nowe ustawy o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
W cenę wliczono
prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie
Certyfikaty
Każdy uczestników otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
Organizator
WLR Training Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.