menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Prawo wodne po nowelizacji - najważniejsze regulacje prawne, planowane zmiany

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracownicy administracji rządowej i samorządowej, zarządcy/ właściciele urządzeń wodnych, spółki wodne, wszystkie osoby / instytucje zainteresowane tematyką prawa wodnego i aktualizacją przepisów z tego zakresu.
Wymagania wstępne
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi regulacjami ustawy Prawo wodne z dnia 20.07.2018 r.oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.
Program
1. Zasady ogólne nowej ustawy:
 • zakres stosowania,
 • organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami,
 • podział wód oraz jednolite części wód.
2. Korzystanie z wód;
 • rodzaje korzystania z wód, w tym jaki rodzaj korzystania nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
 • usługi wodne,
 • obowiązki zakładów realizujących usługi wodne.
3. Ochrona wód:
 • cele i podstawowe zasady ochrony wód,
 • które ujęcia wody wymagają ustalenia strefy ochronnej i jak ta strefa powinna być urządzona,
 • czym jest analizy ryzyka oraz kto i kiedy jest zobowiązany do jej opracowania.
4. Ochrona przed powodzią:
 • jakie decyzje są wymagane w przypadku realizacji robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • jakie działania są zakazane na wałach oraz przy wałach przeciwpowodziowych.
5. Budownictwo wodne i melioracje wodne:
 • jakie urządzenia i budowle są urządzeniami wodnymi i do jakich robót i urządzeń przepisy o urządzeniach wodnych stosuje się odpowiednio,
 • które urządzenia wodne, w tym rowy, są urządzeniami melioracji wodnych,
 • kto jest obowiązany do utrzymywania urządzeń wodnych, a kto do utrzymywania urządzeń melioracji wodnych,
 • które urządzenia wodne wymagają legalizacji i kiedy mogą uzyskać decyzję legalizacyjną, a które wymagają likwidacji, lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.
6. Gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa:
 • które wody i grunty pokryte tymi wodami stanowią własność Skarbu Państwa,
 • czym jest linia brzegu i zasady jej ustalania,
 • jaka jest różnica między gruntem pod wodami według ewidencji gruntów i budynków, a gruntem pokrytym powierzchniowymi wodami płynącymi według Prawa wodnego,
 • które urządzenia i nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa i kto wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do tych nieruchomości,
 • czyją własność stanowią budowle wzniesione na gruncie pokrytym wodami,
 • które urządzenia wodne wymagają legalizacji i mogą być zalegalizowane, a które wymagają likwidacji, lub mogą pozostać po wykonaniu urządzeń zapobiegających szkodom.
7. Zgoda wodnoprawna:
 • rodzaje zgód wodnoprawnych;
 • jakie działania wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, w jakich przypadkach ocenę wodnoprawną zastępuje ocena oddziaływana na środowisko;
 • czym jest przyrzeczenie wodnoprawne, w jakich przypadkach można wystąpić o uzyskanie przyrzeczenia wodnoprawnego, jakie dokumenty są wymagane do uzyskania przyrzeczenia wodnoprawnego;
8. Pozwolenia wodnoprawne:
 • podstawowe zasady dotyczące pozwoleń wodnoprawnych,
 • jakie dokumenty są niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnych,
 • jakie obowiązki jakie muszą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym,
 • kto jest stroną w postępowaniu wodnoprawnym,
 • kiedy jest możliwe ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
 • kiedy można zmienić pozwolenie wodnoprawne w trybie art. 163 kpa,
 • kiedy można cofnąć pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania,
 • kiedy stwierdza się wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego i jakie obowiązki można nałożyć po wygaśnięciu lub cofnięciu pozwolenia,
 • kiedy można przenieść pozwolenie wodnoprawne na inny zakład.
9. Zgłoszenie wodnoprawne;
 • w jakich przypadkach jest możliwe działanie na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego,
 • jakie dokumenty są wymagane do złożenia zgłoszenia wodnoprawnego,
 • w jakich warunkach jest możliwe wniesienie sprzeciwu.
Prowadzący
Pracownik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Specjalistka w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. Autorka publikacji oraz artykułów w branżowych czasopismach z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa Wodnego. Prowadzi zajęcia z Prawa wodnego dla studentów Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz szkolenia dla pracowników administracji, zakładów i projektantów.
Forma
wykład, analiza przypadków
Czas trwania
1 dzień
Lokalizacja
Cena
590 zł + VAT (koszt uczestnictwa 1 osoby)
Zgłoszenie
Prawo wodne po nowelizacji - najważniejsze regulacje prawne, planowane zmiany
W cenę wliczono
prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie
Zdobyta wiedza
Uczestnicy otrzymają wiedzę nt. ostatnich zmian organizacyjnych, poznają kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej przy gospodarowaniu wodami, zasady wydawania pozwoleń wodno-prawnych i praktykę stosowania nowych przepisów. Wykładowca omówi także zmiany przepisów planowane na 2019 r.
Certyfikaty
Każdy uczestników otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
Organizator
WLR Training Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.