menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2019 R. – ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

Kategoria
BUDOWNICTWO
Typ szkolenia
otwarte
Program
PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie – obowiązujące normy prawne dotyczące tematu szkolenia
2. Ostatnie nowelizacje Prawa  budowlanego
3. Obowiązkowe kontrole stanu technicznego budynków:
- przeglądy i kontrole ,,półroczne”
- kontrole co najmniej raz w roku
- kontrole 5 – letnie
- obowiązkowe kontrole kotłów, instalacji  i urządzeń grzewczych oraz chłodniczych
- kontrole nadzwyczajne
4. Kto może dokonywać kontroli okresowych obiektów budowlanych i jakie powinien posiadać uprawnienia.
5. Przygotowanie właściciela, zarządcy – administratora do kontroli okresowej.
6. Co koniecznie powinny zawierać protokoły z przeprowadzonych kontroli obiektu budowlanego – wzory protokołów.
7. Jakie załączniki powinny być załączone do protokołów kontroli.
8. Zasady prowadzenia ,,Książki obiektu budowlanego” ( dalej KOB):
- co zawiera KOB
- kto musi prowadzić KOB i kogo może upoważnić do jej prowadzenia
- w jakiej formie powinno być upoważnienie
- kiedy  założyć i jak przepisowo prowadzić  KOB
- jak prawidłowo dokonywać regularnych zapisów
- rejestracja poszczególnych zapisów m.in. z okresowych kontroli i remontów oraz innych robót budowlanych
-  jak się zachować i czego dokonać gdy dotychczas nie była prowadzona KOB (lub zaniechano prowadzenia).
9. Jaka obowiązkowa dokumentacja powinna być dołączona do KOB.
10. Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu KOB.
11. Co inspektorzy nadzoru budowlanego w Polsce kontroluję wg. aktualnych przepisów i wytycznych  - Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
12. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania i porady.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

ADRESACI SZKOLENIA

Zapraszamy:

  • właścicieli firm,
  • członków wspólnot mieszkaniowych,
  • zarządców wspólnot mieszkaniowych,
  • osób na stanowiskach administratora nieruchomości, zarządcy nieruchomości,
  • administratorów w zasobach spółdzielni mieszkaniowych,
  • zarządców budynków komunalnych,
  • pracowników nieruchomości publicznych i instytucjonalnych.
CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy oraz umijętnosci nt. zmian legislacyjnych wprowadoznych w do ustawy Prawo budowlane, oraz wypracowanie odpowiednich postaw społecznych.

Zdobycie znowelizowanej wiedzy z zakresu obowiązków dotyczących wykonywania przez właścicieli i zarządców zadań z zakresu z zakresu zarządzania / administrowania nieruchomościami. Nabycie umiejętności w zakresie poprawnego wykonywania zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego zarządzania budynkami i zasadami postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zapoznanie uczestników z kolejnymi zmianami przepisów oraz projektami ustaw

Uczestnik po szkoleniu w sposób pewny i kompetentny będzie wykorzystywał nabytą wiedzę na swoim stanowisku w pracy

METODYKA SZKOLENIA

wykłady, analiza przypadków, ćwiczenia zespołowe, konsultacje

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem.

PLAN SZKOLENIA:

godz. 9.00 - 10.30 /c.d zajęć 2 godz./
godz. 10.30 - 10.45 /przerwa na kawę/
godz. 10.45 - 12.15 /c.d. zajęć 2 godz./
godz. 12.15 - 13.15 /lunch/
godz. 13.15 - 15.30 /c.d. zajęć 3 godz./

Kontakt z biurem:od pon do czw: 8.00-16.00pt. 07.00-15.00
tel. 81 532 62 06 / 730 755 444e-mail: szkolenia@orylion.pl 
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ www.orylion.pl 
Prowadzący
Posiada solidne przygotowanie zawodowe tj. ukończone studia magisterskie z zakresu zarządzania oraz dyplom inżyniera budownictwa - w zakresie inżynierii środowiska, ukończone studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UMCS z zakresu zarządzania projektami europejskimi i prawa Unii Europejskiej oraz na Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie w zakresie szacowania nieruchomości oraz duże doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w budownictwie, kierowaniu inwestycjami i administracji publicznej /nadzór budowlany/. Posiada uprawnienia budowlane (nieograniczone w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej i ograniczone w specjalności konstrukcyjno-budowlanej). Jest rzeczoznawcą branżowym PZI i TS i od 11 lat prowadzi wykłady na Politechnice Lubelskiej z przepisów w budownictwie w tym z Prawa budowlanego. Ponadto prowadzi aktualnie usługi doradcze z zakresu procesu inwestycyjnego, umów cywilno-prawnych i przepisów w budownictwie.
Czas trwania
1 dzień szkoleniowy
Termin / Lokalizacja
  1. 12.09.2019 / Warszawa
  2. 30.10.2019 / Kraków
Cena
500 zł netto
Zgłoszenie
BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2019 R. – ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Organizator
FUNDACJA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.