menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 1 STOPNIA (30 H)

Kategoria
ORGANIZACJA FIRMY
Typ szkolenia
otwarte
Program
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Wprowadzenie do archiwistyki – wymagania w zakresie archiwizowania dokumentacji w jednostce organizacyjnej/firmie.
 2. Wybrane zagadnienia oraz najważniejsze zasady stosowane w archiwistyce;
 3. Przegląd ważniejszych terminów kancelaryjno-archiwalnych: dokumentacja archiwalna i niearchiwalna, kategoria archiwalna, symbol klasyfikacyjny, narodowy zasób archiwalny itp.;
 4. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją – Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 7. Klasyfikacja dokumentacji wynikająca z zapisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym;
 8. Podstawowe rodzaje dokumentacji wydzielone wg kryteriów rzeczowych – dokumentacja kadrowa, księgowa, dot. zarządzania jednostka itp.;
 9. Podstawowe współczesne systemy kancelaryjne – system bezdziennikowy,  dziennikowy oraz mieszany;
 10. Organizacja pracy kancelarii i sekretariatu;
 11. Wymogi w zakresie usytuowania oraz wyposażenia technicznego archiwum zakładowego (składnicy akt);
 12. Normy techniczne przechowywania w archiwum poszczególnych rodzajów dokumentacji. Klasyfikacje wg okresu przechowywania oraz rodzaju nośnika;
 13. Najważniejsze zadania realizowane przez archiwum zakładowe (składnicę akt);
 14. Zasady formowania oraz opisywania jednostek archiwalnych;
 15. Porządkowanie dokumentacji jednostki organizacyjnej według kryterium macierzystych komórek;
 16. Procedury oceny dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął. Tworzenie protokołu oceny oraz brakowania dokumentów;

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

ADRESACI SZKOLENIA

Dyrektorzy kierownicy jednostek i firm, kierownicy działów administracyjnych, archiwiści zakładowi, pracownicy samorządowi, urzędnicy administracji państwowej wszystkich szczebli, osoby odpowiedzialne za prowadzenie i archiwizację dokumentacji, osoby realizujące projekty finansowane z Funduszy Europejskich.

CEL SZKOLENIA

Głównym celem kursu jest dobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie tworzenia, obiegu i archiwizacji dokumentów w instytucji, firmie, projekcie.

Cele szczegółowe:

- Uzyskanie wiedzy nt. zasad prawidłowej archiwizacji akt oraz procedurami brakowania

- Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania normatywów kancelaryjnych,

- Nabycie umiejętności właściwego kwalifikowania i klasyfikowania dokumentów

Nabyta wiedza oraz umiejętności przygotują uczestników do samodzielnego postępowania w zakresie tworzenia własnych dokumentów oraz archiwizowania całości dokumentacji instytucji, firmy, projektu.

METODYKA SZKOLENIA

• metoda warsztatowa;
• omawianie przypadków (case study);
• praca z wybranymi aktami prawnymi;
• konsultacje w zakresie tworzenia własnych przepisów wewnętrznych przez uczestników szkolenia.
 

KURS JEST AKREDYTOWANY PRZEZ  LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJĄ NR 15/2015

PAMIETAJ ŻE MOŻESZ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ KURSU

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem.

PLAN KURSU1-4 dzień
godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę/
godz. 13.15 - 15.30 /c.d. zajęć 3 godz./
Kontakt z biurem:od pon do czw: 8.00-16.00pt. 07.00-15.00
tel. 81 532 62 06 / 730 755 444e-mail: szkolenia@orylion.pl 
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ www.orylion.pl 

Miejsce szkolenia / Hotel

Inkubator Przedsiębiorczości ALTER

Al. Warszawska 102,

20-824 Lublin

Sale szkoleniowe 1 piętro.

Prowadzący
G. Z - dyplomowany archiwista, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy archiwistycznej w ramach, której opracowano oraz wdrożono wiele instrukcji kancelaryjnych oraz innych normatywów regulujących obieg i archiwizację dokumentacji w instytucjach państwowych oraz firmach komercyjnych
Czas trwania
30 godzin edukacyjnych
Lokalizacja
Cena
1400 VAT ZW.
Zgłoszenie
AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 1 STOPNIA (30 H)
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu Kursu.
Organizator
FUNDACJA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.