menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


FINANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Kategoria
RACHUNKOWOŚĆ
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
ksiegowi
Program

FINANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 W PODMIOTACH LECZNICZYCH

 

Lublin 14 stycznia 2019r.   Warszawa 23stycznia 2019r.

 

Białystok  29 stycznia 2019r.

 

       

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –głowny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

                    Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego

1.      Zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące w roku  2018 roku i planowane na rok 2019.

2.      Wpływ zmian ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustaw na sprawozdanie finansowe sporządzane za rok 2018.

3.      Sprawozdanie finansowe podmiotów leczniczych prowadzonych różnych formach prawnych: SP ZOZ, spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka partnerska/jawna/komandytowa)

4.      Ujęcie przychodów z NFZ w księgach rachunkowych a różne zasady finansowania świadczeń zdrowotnych (ryczałt, umowy, świadczenia ponadlimitowe).

5.      Skutki finansowe ustawy o minimalnym wzroście wynagrodzenia pracowników medycznych i innych regulacji systemowych w zakresie wynagrodzeń oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2018.

6.      Niezbędne zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości, z uwzględnieniem form prowadzenia działalności medycznej  oraz różnych zakresów (lecznictwo otwarte, RCKiK, szpitale, transport sanitarny).

7.      Przykładowy harmonogram zamknięcia roku.

8.      Inwentaryzacja z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości.

9.      Aktywa trwałe i koszty amortyzacji w sprawozdaniu finansowym:

ü  kategorie składników majątku trwałego - nieruchomości, ruchomości, niskocenne składniki majątku; środki trwałe własne i obce,

ü  zasady ustalania wartości początkowej i stawki amortyzacja,

ü  obowiązek okresowej weryfikacji stawek amortyzacji,

ü  zasady prezentacji składników majątkowych w sprawozdaniu finansowym.

 

10.  Wycena, ujęcie i prezentacja pozostałych składników bilansu, w szczególności:

 

ü  wycena zapasów i świadczenia  na przełomie roku,

ü  należności i zasady dokonywania odpisów aktualizujących,

ü  fundusze własne – fundusz założycielski i fundusz zakładu,

ü  rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe i zobowiązania warunkowe,

ü  zobowiązania z tytułu kredytów  i pożyczek, wobec dostawców i pozostałe,

ü  fundusze specjalne (ZFŚS) w podmiotach leczniczych,

ü  dotacje i dofinansowania – prezentacjaw sprawozdaniu finansowym.

 

11.  Rachunek zysków i strat podmiotu leczniczego:

ü  przychody ze sprzedaży (objęte umowami, ryczałtem i ponadlimitowe)

ü  wprowadzenie do ksiąg rachunkowych kosztów dotyczących lat ubiegłych – ujęcie rachunkowe i podatkowe

ü  koszty na przełomie roku,

ü  pozostałe przychody i koszty operacyjne - w księgach i sprawozdaniu finansowym.

12.  Zestawienia zmian w funduszu własnym podmiotów leczniczych.

13.  Rachunek przepływów pieniężnych – typowe operacje w podmiotach leczniczych.

14.  Informacja dodatkowa podmiotów leczniczych, w tym  wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

15.  Nowe procedury badania sprawozdania finansowego, przygotowanie ksiąg do badania.

16.  Obowiązki sprawozdawcze w świetle zmian.

17.  Wybrane zagadnienia problematyczne.

 

Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 zakończenie ok. godz. 14:00

 

MIEJSCE :  Lublin: D.S. Helios, ul. Czwartaków 13

                       Warszawa: Centrum Jupiter ul Towarowa 22

                       Białystok: BIK ul. Krakowska 5 lok. 201

                       

                      

                 

CENA SZKOLENIA:                                                                                   350 zł netto *

Uczestnictwo, materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę, przerwy kawowe.

 * dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.                                                                                 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy  przesłać faksem na nr22 2578629 lub   22 2923850

Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

Kontakt do Organizatora:

0 22 3723980

601 35 44 88

 

Prowadzący
Beata Kropiewnicka
Forma
wykłady, konsultacje
Czas trwania
g godzin
Termin / Lokalizacja
  1. 23.01.2019 / Warszawa: Centrum Jupiter ul Towarowa 22
  2. 29.01.2019 / Białystok: BIK ul. Krakowska 5 lok. 201
Cena
350 netto
Zgłoszenie
FINANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 W PODMIOTACH LECZNICZYCH
W cenę wliczono
udział w zajeciach, materiały szkoleniowe, poczestunek
Certyfikaty
tak
Organizator
FIC Szkolenia - Ignacy Chruszczyński - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.