menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za wdrażanie systemu REACH oraz gospodarowanie chemikaliami w przedsiębiorstwie, a także dla specjalistów z działów BHP oraz ochrony środowiska.
Program

Trwająca od wielu lat rewolucja w świecie obrotu, stosowania i zarządzania chemikaliami nie jednego praktyka przyprawiła już o ból głowy. Wejście w życie REACH, CLP, nieustanne zmiany regulacji, skomplikowane terminy przejściowe, nowe podmioty i obowiązki powodują, iż mamy trudności z odnalezieniem się w gąszczu wymagań, a tym samym ze zidentyfikowaniem własnej roli w obrocie chemikaliami.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu nakierowanym na przystępne i szczegółowe wyjaśnienie podstawowych obowiązków podmiotów biorących udział w obrocie chemikaliami (w tym przede wszystkim użytkowników substancji chemicznych i ich mieszanin) w kontekście REACH i CLP.

Uczestnictwo w spotkaniu to doskonała okazja, aby odnaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania.  Jak powinna wyglądać karta charakterystyki po 1 czerwca 2017?  Jakie obowiązki nakładane są na dalszych użytkowników. Z jakimi zezwoleniami i ograniczeniami mamy do czynienia ? W jaki sposób klasyfikować substancje zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP?  Na najczęściej postawione pytania i pojawiające się wątpliwości odpowie jeden z naszych ekspertów.

Program szkolenia wynika z:

  • ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
  • rozporządzenia nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (dalej: CLP),
  • rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (dalej: REACH).
Prowadzący
Anna Pieta, Magdalena Masternak Więcej informacji o trenerach: https://akademiaecoms.pl/trenerzy/
Forma
Warsztaty praktyczne
Czas trwania
1 dzień (8 godzin lekcyjnych).
Termin / Lokalizacja
  1. 15.11.2019 / Wrocław
Cena
1 dzień: 600 zł netto/osobę
Zgłoszenie
Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP
W cenę wliczono
Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i multimedialnej, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przerw kawowych oraz obiadu.
Zdobyta wiedza
Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu bez problemu określisz rolę własnej organizacji w obrocie chemikaliami i zidentyfikujesz ciążące na organizacji obowiązki.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
EcoMS Consulting Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.