menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM I UŻYTKOWANIEM URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ZUBAŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE

Kategoria
BRANŻOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
We wrześniu 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. W związku ze zmianą Centralnego Rejestru Operatorów, przedsiębiorcy mieli obowiązek dokonania aktualizacji danych w Kartach Urządzeń i Kartach Systemu Ochrony Przeciwpożarowej do 1 sierpnia 2018 r. Ponadto, operatorzy posiadający urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane w ilości przekraczającej 5 ton ekwiwalentu CO2 są zobowiązani do sporządzenia dla każdego nowego i istniejącego urządzenia Karty Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów oraz dokonywania wpisów z kontroli szczelności i innych czynności w kartach urządzeń. Od 2019 r. zaczną obowiązywać nowe, wyższe stawki kar za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. O tej i wielu innych istotnych zmianach, wynikających z nowelizacji ustawy, a także o tym, jak najlepiej je wdrożyć, dowiedzą się Państwo na naszym szkoleniu.
Program

1. Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ; omówienie zmian  ustawy, wynikających z nowelizacji  z dnia 12 lipca 2017 r.

2. Rozporządzenie 842/2006 + Rozporządzenia Komisji, Rozporządzenie 517/2014 + Rozporządzenia Komisji – co obowiązuje, a co zostało uchylone

3. Substancja kontrolowana czy fluorowany gaz cieplarniany:
- jakie substancje to SZWO, a jakie to f-gazy,
- czy wszystkie urządzenia chłodnicze/klimatyzacyjne zawierają szwo lub f-gazy,
- czynniki chłodnicze nie podlegające pod te przepisy.

4. Operator urządzeń; pozostałe nowe definicje prawne

5. Przeliczanie kg czynnika chłodniczego na tony ekwiwalentu CO2 – nowy obowiązek dotyczący urządzeń, jak poprawnie dokonywać przeliczenia

6. Nowe oznakowanie/etykietowanie urządzeń wymagane od 2017 r.

7. Serwisanci:
- kto może wykonywać serwis i przeglądy urządzeń, w tym w samochodzie ciężarowym chłodni i przyczepie chłodni,
- wyposażenie techniczne podmiotów dokonujących kontroli szczelności,
- „stare” świadectwa kwalifikacji serwisantów – do kiedy ważne,
- jakie powinni mieć uprawnienia i dodatkowe nowe egzaminy dla serwisantów,
- jak sprawdzić serwisanta.

8. Certyfikaty dla personelu, certyfikaty dla przedsiębiorcy – kogo dotyczą te certyfikaty

9. Dokumentacja prowadzona przez operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej:
- Karty Urządzenia, Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej – obowiązkowe dokumenty,
- które urządzenia podlegają obowiązkowi rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,
- CRO – elektroniczna ewidencja przeglądów szczelności i pozostałych czynności wykonywanych w trakcie serwisu urządzeń.

10. Obowiązkowa kontrola szczelności – różna częstotliwość kontroli szczelności, kogo dotyczy

11. Wyspecjalizowana jednostka, jednostka certyfikująca personel, przedsiębiorców, jednostka wydająca zaświadczenia o odbytym szkoleniu i pozostałe instytucje i ich kompetencje

12. Obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną z systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane

13. Rejestr przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium RP nowe substancje oraz przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych – kogo dotyczy, gdzie składamy wniosek

14. Sprawozdawczość:
- baza BDS - w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych - kto powinien się zarejestrować, jak dokonać rejestracji i jak złożyć sprawozdanie w tej bazie,
- w zakresie emisji f-gazów lub szwo - opłaty za emisję – jak liczyć, w którym sprawozdaniu wykazywać i kto jest odpowiedzialny do ich ponoszenia.

15. Informacje dotyczące likwidacji urządzeń bądź wymiany czynnika chłodniczego

16. Kontrola – jakie organy odpowiedzialne za kontrole – WIOŚ/PSP

17. Administracyjne kary pieniężne i pozostałe przepisy karne; wyższe kary od 2019 r.

18. Konsultacje, dyskusja
Prowadzący
Inspektor Ochrony Środowiska z Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli przedsiębiorstw, których działalność powoduje oddziaływanie na środowisko.
Forma
wykłady, konsultacje, dyskusja
Czas trwania
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30
Termin / Lokalizacja
  1. 23.01.2019 / Warszawa
Cena
650 zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie uczestnictwa
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.