menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Analiza cash flow, czyli zarządzanie gotówką w firmie

Kategoria
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO: Prezesów, Właścicieli Firm, Członków Zarządów, kadry zarządzającej od najwyższego do operacyjnego szczebla Kadry kierowniczej i menedżerskiej, która odpowiedzialna jest za zarządzanie kosztami i samodzielne decyzje dot. firmy, działu (obszary sprzedaży, logistyki, produkcji, inwestycji) Specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie danych dla menedżerów koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych Księgowych, Analityków Kosztów, Pracowników Działów Controllingu i Księgowości Wszystkie osoby współpracujące z księgowymi, specjalistami działów finansowych
Program

MODELE ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ W FIRMIE

 • Krótkoterminowe decyzje w firmie, czyli po co prowadzimy biznes?
 • Źródła informacji o poziomie płynności finansowej – sprawozdanie finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej.
 • Zasady konstrukcji wskaźników struktury bilansu jako podstawa do oceny stopnia ryzyka zarządzania.
 • Statyczne techniki pomiaru płynności finansowej w firmie.
 • Czym jest kapitał pracujący?
 • Cykl konwersji gotówki i wskaźniki sprawności gospodarowania.
 • Model zapotrzebowania na kapitał pracujący.
 • Polityka zarządzania zapasami – jak określić optymalny stan magazynowy, prawidłową wielkość zamówienia i partii produkcji.
 • Czym sfinansować wydatki operacyjne? Polityka kredytu kupieckiego i zarządzanie należnościami.
 • Krótkoterminowe źródła finansowania firmy, czyli skąd wziąć pieniądze?
 • Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a ocena ryzyka działalności.
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi – podstawa konstrukcji rachunku przepływów pieniężnych.

KONSTRUKCJA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA, KLUCZOWE POJĘCIA CZYLI PO CO NAM CASH FLOW?

 • Podstawa prawna sporządzania rachunku przepływów pieniężnych – obowiązki a możliwości przedsiębiorcy.
 • Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych
  – działalność operacyjna,
  – działalność finansowa,
  – działalność inwestycyjna.
 • Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  – metoda bilansowa (pośrednia),
  – metoda kasowa (bezpośrednia).
 • Źródła informacji dla prawidłowej konstrukcji sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
 • Powiązania z innymi elementami sprawozdania finansowego
  – pozycje bilansowe a rachunek przepływów pieniężnych
  – pozycje rachunku zysków i strat a rachunek przepływów pieniężnych
  – informacja dodatkowa a rachunek przepływów pieniężnych

METODA POŚREDNIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

 • Warunki zastosowania metody pośredniej.
 • Wynik finansowy jako baza do przepływów z działalności operacyjnej.
 • Korekty wyniku.
 • Zastosowanie wskaźnika EBITDA w zarządzaniu finansami.
 • Przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych metoda pośrednią wprost ze sprawozdania finansowego
 • Przygotowanie etapowe rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią drogą różnic stanów bilansowych
 • Uzupełnienie informacji w ramach korekt wstępnego rachunku przepływów pieniężnych
 • Case – przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych

POZAOPERACYJNE PARAMETRY KONSTRUKCJI RACHUNKU CASH FLOW

 • Klasyfikacja zdarzeń do odpowiednich kategorii przepływów pieniężnych.
 • Wpływy i wydatki z działalności inwestycyjnej.
 • Wpływy i wydatki z działalności finansowej.
 • Najczęściej spotykane problemy i pułapki w procesie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
 • Analiza wskaźnikowa rachunku przepływów pieniężnych
 • Case – wyznaczenie wskaźników dla przepływów pieniężnych

ANALIZA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 • Metody (techniki) analizy finansowej rachunku przepływów pieniężnych – jakie wnioski wyciągać ze sprawozdania?
 • Wskaźniki wystarczalności gotówkowej czyli na co wystarczy gotówki?
 • Znaczenie amortyzacji dla obszarów zarządzania przepływami operacyjnymi.
 • Ocena czynników kształtujących przepływy pieniężne
 • Case – analiza sytuacji
Prowadzący
Aleksandra Tarasek- Ekspert, trener i praktyk z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania kapitałem finansowym. Uznany konsultant, doradca wielu polskich przedsiębiorstw w obszarze poprawy ich kondycji finansowej, analizy procesu inwestycyjnego.
Forma
METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW: Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy. W trakcie zajęć uczestnicy wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, symulacji, wymiany doświadczeń i dyskusji.
Czas trwania
8 godzin dydaktycznych
Termin / Lokalizacja
 1. 06.12.2019 / Park Inn by Radisson Katowice ****
Cena
550 zł
Zgłoszenie
Analiza cash flow, czyli zarządzanie gotówką w firmie
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch w restauracji Kuchnia Otwarta, dania serwowane przez kucharzy „prosto z patelni”. Parking hotelowy w cenie szkolenia.
Zdobyta wiedza
CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU: Warsztaty mają wspomóc menedżerów w dokonywaniu samodzielnej oceny kondycji finansowej firmy, pomóc w stworzeniu systemu identyfikacji symptomów pogarszającej się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa i przeciwdziałania kryzysowi. Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z budową, zawartością merytoryczną i interpretacją rachunku przepływów pieniężnych. Szkolenie będzie miało charakter warsztatów w trakcie których uczestnicy wspierani przez trenera, będą tworzyć rachunki przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się: Czemu służy analiza cash flow? Jak zbadać skąd spółka ma pieniądze i na co je wydaje? Jak czytać i właściwie interpretować wszystkie wskaźniki rachunku przepływów pieniężnych? Co oznaczają poszczególne pojęcia pojawiające się w cash flow? Jak interpretować kwoty pojawiające się w cash flow? Jakie są źródła finansowania działalności firmy? Jakie są źródła finansowania inwestycji? Na co firma przeznacza nadwyżki finansowe? Czy firma jest w stanie wypłacić dywidendy, czy źródłem wypłaty nie jest pożyczka? Czy firma posiada odpowiednie środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych?
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.