menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Umowy handlowe w obrocie gospodarczym

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO: Kierowników i specjalistów działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji i logistyki Kierowników i specjalistów działów prawnych i przetargów Dyrektorów handlowych i finansowych Członków zarządów przedsiębiorstw Osób odpowiedzialnych za prawidłowe sporządzanie, zawieranie umów oraz egzekwowanie roszczeń w sprawach spornych
Program

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym

I. Etap pierwszy
Z perspektywy ochrony interesów przedsiębiorcy najważniejszy jest etap przed zawarciem umowy. Wtedy można sprawdzić wiarygodność kontrahenta, przemyśleć ryzyka związane z daną umową, zastanowić się nad treścią przyszłej umowy, zabezpieczeniem interesów firmy, czy wreszcie zapoznać się z propozycją umowy przedstawianą przez partnera i przedstawić własne kontrpropozycje.

Przed zawarciem umowy

1. Z kim chcę zawrzeć umowę?

 • Jak sprawdzić kontrahenta w oparciu o KRS, CEiDG,?
 • Na co zwracać uwagę gdy nie ma możliwości wyboru innego partnera?
 • Jakie mogą być pułapki przy wyborze kontrahenta zagranicznego?

 2. Kto będzie zawierać umowę?

 • Kto może zawrzeć umowę w imieniu kontrahenta?
 • Jaka jest rola pełnomocnika? I jak go ustanowić?
 • Jaka jest rola prokurenta?
 • Co to jest reprezentacja łączna?
 • Co się stanie jeżeli umowę zawrze osoba nieuprawniona?

3. Gdzie i kiedy będzie umowa zawarta?

 • Jakie ma znaczenie miejsce i czas zawarcia umowy?

4. W jaki sposób umowa zostanie zawarta?

 • Czy któryś z kontrahentów wykorzystuje wzory umów, ogólne warunki?
 • Czy warto samemu przygotować ogólne warunki dostawy/sprzedaży/usługi?
 • Czy i kiedy takie wzorce są wiążące?
 • Co w sytuacji gdy obie strony posługują się ogólnymi warunkami?
 • Czy kieruję oferty do swoich kontrahentów?
 • Kiedy umowa jest zawarta przez ofertę?
 • Jak długo oferta wiąże?
 • Czy ofertę można zmienić/ wycofać/ odwołać?
 • Jakie znaczenie mają reklamy czy cenniki?
 • Czy prowadzę negocjacje z klientami?
 • Kiedy negocjacje są wiążące?
 • Jak wygląda odpowiedzialność za zerwanie negocjacji?
 • Zawieranie umów przez aukcję przetarg, platformy.
 • Jakie ma znaczenie list intencyjny?
 • Jakie ma znaczenie zawarcie umowy przez Internet?

5. W jakiej formie mam zawrzeć umowę?

 • Czy wystarczy zawrzeć umowę ustnie?
 • Jakie ma znaczenie mail, faks, rozmowa telefoniczna?
 • Kiedy trzeba zawrzeć umowę na piśmie? I jak to zrobić?
 • Nowości prawne w obszarze zawierania umów handlowych.
 • Co prawo rozumie pod pojęciem dokumentu?
 • Jakie znaczenie ma mail lub SMS?
 • Jakie są skutki zawarcia umowy drogą elektroniczną?
 • Czy ustna umowa wystarczy?
 • Kiedy mail jest formą pisemną?
 • Kiedy trzeba udać się do notariusza?

6. Czy i kiedy warto zawrzeć umowę przedwstępną?

 • Czy trzeba spisać umowę przedwstępną?
 • Co w sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej?

7. Kiedy warto wykorzystać umowę ramową?

8. Kiedy warto wykorzystać umowę na wyłączność?

II. Etap drugi

Spisujemy umowę – czyli co w niej zawrzeć by się chronić?

1. Jakie klauzule warto zawrzeć w umowie dla ochrony swoich interesów?

2. Co daje przedsiębiorcy a czym grozi

 • Kara umowna
 • Odsetki umowne
 • Klauzula o odstąpieniu

3. Czy warto i kiedy zamieszczać klauzule nadzwyczajne

 • Klauzula waloryzacyjna
 • Klauzula nadzwyczajnej zmiany okoliczności
 • Jakie klauzule warto wpisać do umowy a jakich unikać?
 • Jak sformułować poszczególne klauzule umowy? (co do ceny, towaru, usługi i wiele innych).

4. Zadatek a zaliczka – czym się w praktyce różnią?

5. Jak można zabezpieczyć realizację umowy?

 • Czemu służy poręczenie?
 • Po co są gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe i kiedy z nich korzystać?
 • Czym jest przewłaszczenie?
 • Czy warto korzystać z weksla?
 • Na czym polega oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji?
 • Czemu służy zastaw a czemu hipoteka?
 • Czym jest siła wyższa?

6. Na co zwracać uwagę w umowach z partnerami zagranicznymi?

 • Jaki sąd będzie rozstrzygał spór?
 • Jakie prawo znajdzie zastosowanie?
 • Jakie znaczenie mają wersje językowe umowy?

III. Etap trzeci

Realizujemy umowę, jej wykonanie

1. Jakie są zasady wykonania umowy?

2. Jak należy postępować jeżeli jest więcej długów lub dłużników?

3. Jakie są terminy realizacji umowy, zwłaszcza zapłaty?

4. Czy zawsze trzeba wykonać swoją część umowy?

5. Co zrobić jeżeli kontrahent nie chce wykonać umowy?

6. Kiedy i na jakich zasadach się należy odszkodowanie?

7. Jak się ma odszkodowanie do kary umownej?

8. Jakie są zagrożenia przy zastrzeganiu kary umownej?

9. Czy można wpływać na wysokość kar umownych?

9. Na jakich zasadach odpowiada sprzedawca?

10. Na jakich zasadach odpowiada producent/importer?

11. Na jakich zasadach odpowiada usługodawca?

12. Na jakich zasadach odpowiada wykonawca dzieła?

13. Na jakich zasadach odpowiada się w umowach z kontrahentem zagranicznym?

IV. Etap czwarty

Wprowadzamy zmiany do umowy

1. Jak wprowadza się zmiany do treści umowy?

2. Czy potrzebna jest szczególna forma zmian w umowie?

3. Czym różni się aneks od nowej umowy?

4. Jakie są sposoby utrzymywania umowy w mocy bez zmian lub z jak najmniejszymi zmianami?

5. Do czego służy tzw. klauzula salwatoryjna?

V. Etap piąty

Zakończenie umowy

1. Jakie są sposoby zakończenia umowy?

2. Kiedy i na jakich zasadach możliwe jest:

 • Wypowiedzenie
 • Odstąpienie
 • Rozwiązanie
 • Czym różni się wypowiedzenie od odstąpienia?
 • Czy każdą umowę można rozwiązać?

3. Jak wyglądają zasady rozliczania się między kontrahentami?
Czy trzeba zastrzegać w umowie odsetki?

4. Kiedy i na jakich zasadach może dojść do zmiany kontrahenta?

Prowadzący
prof. dr hab. Monika Jagielska Profesor Prawa, Ekspert prawa reklamacyjnego i gospodarczego w Polsce, uczestnik zespołu ds. umów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, zaangażowana w tworzenie najnowszej nowelizacji kodeksu cywilnego dotyczącej zmian w prawie sprzedaży, a także w prace nad nową ustawą o ochronie praw konsumentów, które zaczęły obowiązywać w grudniu 2014 roku. Doświadczony trener i doradca wielu firm w Polsce. W okresie od grudnia 2014 roku do czerwca 2015 roku przeszkoliła i doradzała w sprawach wdrożenia nowych przepisów reklamacyjnych przeszło 1500 firm z różnych branż. utorka publikacji naukowych i poradnikowych z zakresu odpowiedzialności za wady rzeczy. Posiada doświadczenie praktyczne związane z pełnieniem funkcji arbitra Polubownego Sądu Konsumenckiego i Sądu Arbitrażowego. Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie oceny projektów europejskich.
Forma
METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW: Warsztaty będą prowadzone metodą warsztatową z elementami prezentacji, która pozwala przejść przez serię rynkowych case’ów. Praca grupowa i ćwiczenia indywidualne, dyskusja i wymiana doświadczeń, mini-gra rywalizacyjna.
Czas trwania
1 dzień, 8 godzin dydaktycznych
Termin / Lokalizacja
 1. 28.11.2019 / Park Inn by Radisson Katowice ****
Cena
550 zł
Zgłoszenie
Umowy handlowe w obrocie gospodarczym
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch.
Zdobyta wiedza
CO ZYSKASZ NA UDZIALE W SZKOLENIU? Podpowiemy Ci: Co trzeba wiedzieć o swoim kontrahencie przed zawarciem umowy i gdzie szukać informacji o jego sytuacji prawnej i finansowej? Jak zawrzeć ważną umowę bezpośrednio i na odległość? Jakie znaczenie dla prawidłowego zawarcia umowy mają nagrania rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail, sms, pliki komputerowe? Jakie znaczenie mają oferta i zamówienie? Kiedy dochodzi do zawarcia umowy? Jak zabezpieczyć wykonanie umowy? Jak ograniczyć odpowiedzialność? Kiedy można ponosić odpowiedzialność za zobowiązania osób trzecich? Jakie zasady obowiązują przy rozpatrywaniu reklamacji? Jak skutecznie wypowiedzieć umowę?
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.