menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Certyfikowany project manager

Kategoria
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO: Pracowników i menedżerów zajmujących się zarządzaniem projektami, niezależnie od branży i rodzaju prowadzonych projektów (projekty inwestycyjne, innowacyjne, organizacyjne), osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych produktów, wdrażanie zmian w firmach a w szczególności: kierowników projektów liderów wdrażania zmian członków zespołów projektowych kierownictwa wyższego szczebla szefów biur projektów – PMO (Project Management Office) project managerów zainteresowanych uzupełnieniem swojego warsztatu metodologicznego.
Program

1. Projekt a rutynowe przedsięwzięcie

Co to jest projekt?
Jak rozpocząć pracę nad projektem?
Najpopularniejsze metodologie realizacji projektów
Etapy projektu oraz cykl życia projektu Klient projektu i jego wymagania
Interesariusze projektu
Umiejscowienie projektu w strukturze organizacyjnej Organizacja i struktura projektu
Definiowanie zakresu projektu – opracowywanie wizji projektu i wniosku projektowego – ćwiczenie

2. Definiowanie celów projektu

Jak wyznaczyć cele projektu?
Konflikty celów
Cele ogólne a szczegółowe
Matryca celów projektu
Warsztat: definiowanie celów, matryca celów projektu

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi – budowa zespołów projektowych, podział ról

Decydent
wybór kierownika projektu spośród pracowników
decyzja o wykorzystaniu metod Project Management
oszacowanie nakładów i kosztów
włączenie projektu w istniejącą strukturę organizacyjną firmy
wspieranie projektu i przedstawianie jego wyników na zewnątrz
koordynowanie przebiegu wielu pojedynczych projektów

Kierownik projektu   
wybór członków zespołu projektowego z działów firmy
planowanie terminów i niezbędnych zasobów osobowych kierowanie projektem
nadzór nad postępem prac i kosztami
kierowanie, informowanie i motywowanie członków zespołu
dokumentowanie i postępu prac i kosztów
zapewnienie kontaktu z klientem

Członek zespołu projektowego         
kalkulowanie kosztów
planowanie czasu
realizowanie etapów projektu w ramach zaplanowanego czasu i kosztów
współpraca z innymi działami
informowanie o postępach prac kierownika projektu

Stała i zmienna struktura projektowa

Rola komitetu sterującego i koordynatora projektu

Zakresy odpowiedzialności członków zespołu i kierownika projektu Priorytetowość w projekcie

Koordynacja prac poszczególnych zespołów projektowych ? zarządzanie wieloprojektowe

4. Definiowanie zakresu projektu

 • Start projektu
 • sesja startowa
 • podział projektu na fazy i moduły

Dokumentacja na potrzeby projektu

 • teczka projektu
 • zdefiniowanie obiegu dokumentów
 • podręcznik projektowy
 • dokumentacja techniczna projektu

Planowanie w projekcie

 • plan struktury projektu (WBS), struktura podziału pracy w projekcie – oszacowanie nakładów (metoda analogi, ekspercka, itd.)
 • planowanie cyklu realizacji i czasu (CPM)planowanie czasu (harmonogram, GANTT, metoda PERT itd.)
 • jak zrealizować projekt na czas, dotrzymać terminów podczas realizacji projektu? jak monitorować postępy projektu?
 • ocena i planowanie oraz analiza obciążeń zasobów (metody redukcji kosztów stałych)

Warsztat:  definiowanie nakładu czasu pracy, przypisywanie zasobów Definiowanie zakresu projektu w tym definiowanie struktury prac, nakładu czasu pracy oraz harmonogramu i zasobów – budowa harmonogramu rzeczowego – ćwiczenie

5. Planowanie i kontrola kosztów w projekcie
Jak zrealizować projekt zgodnie z budżetem?

Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie
W jaki sposób odpowiednio wycenić użycie zasobów?
Jak wycenić materiały?
Sposoby kalkulacji kosztów
Budżet projektu
Jak skutecznie prognozować wielkość budżetu?
Harmonogram finansowy
Kontrola kosztów projektu (harmonogram finansowo rzeczowy, krzywa kosztów)

Warsztat: Tworzenie harmonogramu finansowo – rzeczowego – ćwiczenie

6. Analiza ryzyka związanego z projektem
W jaki sposób kontrolować i nadzorować ryzyko w realizacji projektu?

Źródła ryzyka
PORTFOLIO ryzyka
Analiza ryzyka związanego z umowami
Zarządzanie i kontrola ryzyka
Metody redukcji ryzyka w projekcie

Tworzenie Portfolio ryzyka – ćwiczenie

7. Realizacja projektu

Zarządzanie zmianą w projekcie
Podejmowanie decyzji o zmianie
Metody kompensowania zmian, karty odstępstw i zmian
Konsekwencje zmian w projekcie

Prowadzący
dr Marek Kasperek Specjalista z długoletnim doświadczeniem w realizacji projektów z różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Doktor zarządzania na kierunku Zarządzanie w Uniwersytecie Ekonomicznym. Kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektem Europejskim”. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki.
Forma
CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU: Zapraszamy Państwa do udziału w profesjonalnych warsztatach, których podstawowym celem jest przedstawienie, na praktycznych przykładach, użytecznego sposobu realizacji projektu. Znajdą w nim Państwo dokładne omówienie tematów bliskich przedsiębiorcom m.in. porady: jak prowadzić projekty w sposób prosty i nieobciążający czasowo menedżerów? jak angażować zespoły projektowe w proces zarządzania wykonawcami i podwykonawcami planowanych przedsięwzięć? jak planować cele, harmonogramy i budżet by zadowolić klientów i utrzymywać wysokie standardy obsługi przedsięwzięć planowanych w Państwa strategiach? jak właściwie zaplanować i zakończyć sukcesem projekt w wyznaczonym czasie i w ramach dostępnych środków?
Czas trwania
2 dni, 12 godzin dydaktycznych
Termin / Lokalizacja
 1. 05.03.2020 / Ustroń Hotel Olympic****Wellness&SPA
 2. 28.05.2020 / Ustroń Hotel Olympic****Wellness&SPA
Cena
1290 zł
Zgłoszenie
Certyfikowany project manager
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Certyfikaty
certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.