menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Naliczanie wynagrodzeń w praktyce -2-dniowe warsztaty i konsultacje.

Kategoria
REKRUTACJA, KADRY I PŁACE
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

Grupa docelowa: 

Szkolenie skierowane jest dla osób, które rozpoczynają pracę w dziale płac oraz dla osób, które zamierzają uzupełnić i usystematyzować już posiadaną wiedzę z tego zakresu. 

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:

·         specjalistom ds. płac

·         osobom przygotowującym się do pracy w dziale płac, w dziale personalnym

·         pracownikom działów kadr w instytucjach publicznych, prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach

·         właścicielom firm

·         sekretarkom, które osobiście prowadzą sprawy kadrowo-płacowe

·         wszystkim osobom zainteresowanym problematyką obejmującą warsztaty. 

Cel szkolenia: 

Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestników z zasadami naliczania wynagrodzeń, przekazanie gruntowej wiedzy z zasad rozliczania wynagrodzeń popartych licznymi praktycznymi przykładami oraz zakresem obowiązków jakie powinien stosować pracodawca jako płatnik podatków, składek ZUS i zasiłków chorobowych.

W trakcie szkolenia słuchacz, pozna zasady jakie należy stosować przy naliczaniu wynagrodzeń poparte stanowiskami GIP, Ministerstwa, a także aktualnie obowiązującym orzecznictwem. Część teoretyczna będzie uzupełniona rozbudowana częścią praktyczną w trakcie, której słuchacze będą aktywnie rozwiązywali zadania praktyczne.


Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenerów, wynikające z ich współpracy z organizacjami przy doskonaleniu struktur kadrowo-płacowych. 

 

Korzyści dla uczestników: 

Szkolenie skierowane dla osób, które rozpoczynają pracę w dziale płac oraz dla osób, które zamierzają uzupełnić i usystematyzować już posiadaną wiedzę z tego zakresu. W trakcie szkolenia słuchacz, pozna zasady jakie należy stosować przy naliczaniu wynagrodzeń poparte stanowiskami GIP, Ministerstwa, a także aktualnie obowiązującym orzecznictwem. Część teoretyczna będzie uzupełniona rozbudowana częścią praktyczną w trakcie, której słuchacze będą aktywnie rozwiązywali zadania praktyczne. 

·         Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.

·         Jeżeli mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej. 

Metodologia: 

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

  

Trener

Barbara Tomaszewska
Specjalizacja trenerska: 

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od kilku lat wykładowca na kursach i szkoleniach dotyczących zagadnień kadrowo-płacowych, planowania i rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 roku prowadzi kancelarię zajmującą się obsługą kadrowo-płacową firm i doradztwem podatkowym. W codziennej pracy udziela wielu porad i rozwiązuje problemy jakie pojawiają się w związku z czynną obsługą firm w tej dziedzinie.
Autorka licznych artykułów w Portalu Kadrowym, Wydawnictwie Wolters Kluwer Polska. Oprócz wiedzy specjalistycznej posiada przygotowanie pedagogiczne zdobyte na studiach oraz certyfikat trenera. Program zajęć, przygotowana prezentacja, materiały dla słuchaczy, ćwiczenia, kazusy, stanowią program autorski, który dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań Uczestników.

 

Program szkolenia:

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|

Dzień pierwszy 
1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę, formy wynagradzania, dokumentacja dotycząca wynagrodzeń
2. Zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę
2.1. Wpływ zmiany wynagrodzenia minimalnego na inne składniki wynagrodzenia 
2.2. Składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia płacy minimalnej
2.3. Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia
3. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca – zasady ustalania wynagrodzenia w przypadku wystąpienia nieobecności z różnych przyczyn – analiza przypadków, rozwiązywanie zadań praktycznych
4. Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop – analiza przypadków, rozwiązywanie zadań praktycznych
5. Zasady stosowane przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy– analiza przypadków, rozwiązywanie zadań praktycznych
6. Okresy nieobecności pracownika w pracy, za które przysługuje pracownikowi wynagrodzenie - analiza przypadków, 
7. Obliczanie odpraw i odszkodowań – rozwiązywanie zadań praktycznych 
8. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

8.1. Zasady stosowane przy rozliczaniu czasu pracy
8.2. Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i dodatki za godziny nadliczbowe 
8.3. Wysokość wynagrodzenia w przypadku udzielenia czasu wolnego za godziny nadliczbowe
8.4. Wynagrodzenie za pracę w niedzielę i święta oraz dni wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy
9. Ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP, FEP
9.1. Procentowa wysokość składek, podstawa wymiaru składek,
9.2. Zwolnienia obowiązujące przy ustalaniu składek na FP i FGŚP,
9.2. Płatnik składek od przychodów uzyskanych ze stosunku pracy, obowiązki płatnika składek, odpowiedzialność płatnika składek,
9.2. Dokumenty rozliczeniowe ZUS składane za osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 
9.3. Świadczenia zwolnione ze składek – analiza przypadków
10. Rozliczenie podatku od wynagrodzenia ze stosunku pracy
10.1. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek,
10.2. Przekroczenie progu podatkowego w trakcie roku kalendarzowego,
11. Wynagrodzenie od brutto do netto – przykład praktyczny
12. Wieloskładnikowa lista płac – rozwiązywanie zadania
13. Egzekucyjne i nieegzekucyjne potrącenia z wynagrodzeń – analiza szczególnych przypadków
14. Zasady dokonywania potrąceń z zasiłków – analiza przypadku,
15. Odliczenia z wynagrodzenia pracowników kwot wypłaconych w poprzednim terminie płatności
16. Rozliczenie uzyskanych przez pracowników świadczeń w naturze,

16.1. Wartość pieniężna świadczeń w naturze (samochód służbowy do celów prywatnych, pakiety medyczne, najem mieszkania udostępnianego nieodpłatnie pracownikom) – przykłady praktyczne. 

Dzień drugi
17. Wynagrodzenie chorobowe i świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa
17.1.Okres wyczekiwania, okres zasiłkowy, wysokość zasiłku
17.2. Zasady stosowane przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku – rozwiązywanie przykładów praktycznych
18. Koniec roku - obowiązki płatnika składek i podatku
19. Zasady rozliczania wynagrodzenia pracowników delegowanych do pracy za granicą
19.1. Podróż służbowa a delegowanie
19.2. Ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego
19.3. Podstawa wymiaru składek pracownika delegowanego 
19.3. Podatek od dochodu pracownika delegowanego
20. Zasady rozliczania wynagrodzenia cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
20.1. Zgłoszenie cudzoziemca - pracownika do ZUS
20.2. Opodatkowanie dochodów cudzoziemca zatrudnionego na podstawie umowy o pracę
21. Zasady rozliczania wynagrodzenia cudzoziemca zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia
21.1. Ustalenie właściwego ustawodawstwa dla celów ubezpieczeń społecznych
21.2. Rezydencja podatkowa
21.3. Rozliczenie wynagrodzenia cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
mniej niż 183 dni w roku podatkowym
21.4. Rozliczenie wynagrodzenia cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
dłużej niż 183 dni w roku podatkowym 
22. Rozliczanie świadczeń uzyskanych z podróży służbowych – diety, noclegi, przejazdy, samochód prywatny do celów służbowych. 

 

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

·         szkolenie trwa 2 dni (16h)

·         zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia

·         ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób

·         w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia 

 

Inwestycja:

1190.00zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1550 zł netto (+23% Vat) 

 

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl). 

 

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji. 

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:      Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 3 070 303
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 820
tel. 508 393 926
tel. (61) 4 152 036
tel. (61) 4 152 810  

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.   

 

Uwagi:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

Czas trwania
2 dni - 16h
Termin / Lokalizacja
  1. 21.11.2019 / Kołobrzeg
Cena
1190 zl.netto (10% rabatu dla drugiej i każdej następnej osoby zgłoszonej na szkolenie)
Zgłoszenie
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce -2-dniowe warsztaty i konsultacje.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.