menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Dzień 1

 

1.       Zagadnienia wprowadzające:

¾      Zakres przedmiotowy szkolenia

¾      Dookreślenie potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia

¾      Regulacje prawne dotyczące systemu ocen środowiskowych - oceny oddziaływania na środowisko (regulacje międzynarodowe, na poziomie unijnym, krajowe)

¾      Charakterystyka OOŚ – aparat pojęciowy, terminologia

 

2.       Komponenty i rodzaje ocen oddziaływania na środowisko w Polsce - omówienie głównych typów ocen środowiskowych

¾      Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (rodzaje dokumentów podlegających SOOŚ, organy prowadzące, istotne elementy procedury, związek z OOŚ przedsięwzięć, kluczowe zmiany w przepisach w tzw. sooś)

¾      Ocena oddziaływania na obszary sieci Natura 2000 – istota i główne elementy procedury oraz zakres podmiotowy tego typu oceny

¾      OOŚ przedsięwzięć (przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, uczestnicy OOŚ przedsięwzięć)

¾      Oceny wodno-prawne.

 

3.       Miejsce i rola poszczególnych ocen środowiskowych w procesie inwestycyjnym w kontekście dofinansowań ze środków UE.

 

4.       Procedura Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko i jej znaczenie w systemie ocen środowiskowych.

 

5.       Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz omówienie głównych dowodów ocenach oddziaływania na środowisku 

¾      Zasady kwalifikacji do OOŚ i reguły przeprowadzania OOŚ

¾      Zakres podmiotowy OOŚ przedsięwzięć : nowe organy w OOŚ wprowadzone m.in. nowym Prawem Wodnym od 1 stycznia 2018 r., pozostali uczestnicy OOŚ – strony, organizacje ekologiczne, społeczeństwo

¾      Rola karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w OOŚ

¾      OOŚ jako wczesna podstawa identyfikacji i zarządzania konfliktami społeczno-środowiskowymi, zapewnienie udziału społeczeństwa w OOŚ jako wymóg uzyskania funduszy UE – konsultacje społeczne.

 

 

Dzień 2

 

1.       Proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) i postępowanie w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko w ramach DŚU:

 

¾      Procedura i treść DŚU z naciskiem na omówienie zmian w kontekście prawidłowości OOŚ jako warunku uzyskania środków unijnych

¾      Uzasadnienie DŚU – szczególne wymogi dokumentowania procesu OOŚ 

¾      Warunki w DŚU dobre i złe zapisy w DŚU - analiza przykładowych decyzji

¾      Wykonalność i egzekucja zapisów DŚU.

 

2.       OOŚ przedsięwzięć przeprowadzana w ramach tzw. decyzji budowlanych - tzw. ponowna ocena (OOŚ bis) – zwana również oceną uzupełniającą

¾      Przesłanki oceny uzupełniającej

¾      Procedura tzw. ponownej oceny

¾      Treść rozstrzygnięcia po przeprowadzeniu OOŚ bis – postanowienie uzgadniające.

 

3.       Szczególne oceny środowiskowe i ich procedury (ocena naturowa, ocena wodnoprawna, ocena wpływu i adaptacji zmian klimatu, ocena transgraniczna):

¾      Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 – zasady, treść KIP i Raportu naturowego,  warunki derogacji itp.

¾      Szczególne wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej w OOŚ  - oceny wodnoprawne, warunki realizacji inwestycji wymagające odstępstwa od celów RDW

¾      Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu oraz odporność na katastrofy budowlane w OOŚ

¾      Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko - zagadnienia wybrane.

 

4.       Omówienie zakresu dokumentacji umożliwiającej pełną weryfikację zgodności projektu z regulacjami dotyczącymi ocen środowiskowych w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych (zwłaszcza z UE).

 

5.       Dyskuja – rozwiązywanie casestudy– podsumowanie szkolenia.

Prowadzący
Paweł Grabowski Prawnik, ekspert specjalizujący się w obsłudze prawno-środowiskowej. Absolwent doktoranckich studiów prawniczych III-stopnia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego – otwarty przewód doktorski. Absolwent studiów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: prawno-ekonomiczne aspekty procesu inwestycyjno-budowalnego. Uczestnik studiów inżynieryjnych ochrona środowiska.Ukończony kurs zawodowy analityka finansowego (specjalizacja windykacja). Brał udział w zespołach projektowych realizujących analizy prawno-środowiskowe, oceny oddziaływania na środowisko m.in. w Grupie Kapitałowej PGE, Bioenergia dla Regionu, oraz dla przedsięwzięć infrastrukturalnych. Były pracownik korpusu służby cywilnej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.Posiada wieloletnią praktykę orzeczniczą i duże doświadczenie: w prowadzeniu spraw środowiskowych, ocen oddziaływania na środowisko, prawno-środowiskowych aspektów korzystania ze środowiska, gospodarki odpadami, gospodarowania wodami, procesu inwestycyjno-budowlanego, procedur administracyjnych i planistycznych. W latach 2013-2017 sekretarz Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Stypendysta międzynarodowych innowacyjnych projektów łączących naukę z praktyką gospodarczą m.in.Innovative Solutions of Young Scientists. Współautor podręcznika: Prawo Ochrony Środowiska oraz autor i współautor monografii i artykułów z zakresu: prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjno-budowlanego, ocen oddziaływania na środowisko, gospodarki wodno-ściekowej, OZE, prawa wodnego. Uczestnik European Network of EnvironmentalAuthorities – grupy roboczej ds. pozwoleń zintegrowanych ENEA – MA. Od 2011 r. trener zajmujący się prowadzeniem szkoleń z różnych obszaróww szczególności: ocen oddziaływania na środowisko, ochrony środowiska, prawa wodnego, procedur administracyjnych, procesu inwestycyjnego, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody etc.
Czas trwania
dwa dni
Lokalizacja
Cena
1200zł netto *
Zgłoszenie
Oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych
W cenę wliczono
szkolenie zakaterowanie oraz wyzywienie
Certyfikaty
tak
Organizator
FIC Szkolenia - Ignacy Chruszczyński - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.