menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe - analiza porównawcza poszczególnych postępowań w kontekście wyboru najwłaściwszej drogi do restrukturyzacji niewypłacalnych dłużników.

Kategoria
WINDYKACJA
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

 Program szkolenia pozwoli udzielić odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania.
    Przewiduje się omówienie m.in. następujących zagadnień:

      Kluczowe zapisy reformy w zakresie upadłości, restrukturyzacji i sanacji
        przedsiębiorstw. Omówienie najistotniejszych zmian w Prawie upadłościowym (m.in.
        uproszczenie procedur, przygotowana likwidacja (pre-pack), układ upadłościowy, koszty
        postępowania i kolejność zaspokojenia wierzycieli, itp.).
      Nowy katalog postępowań restrukturyzacyjnych; cele i ich charakterystyka;
        materialnoprawne podstawy otwarcia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych;
        schemat ich przebiegu oraz podstawowe skutki w stosunku do dłużnika i jego
        majątku. Pojęcie masy układowej i sanacyjnej. Możliwości i skutki zbycia majątku
        dłużnika.
      Obserwacja zachowań dłużnika z punktu widzenia oceny jego wypłacalności. Podstawy
        prawne wszczęcia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych i postępowania
        upadłościowego - nowa definicja niewypłacalności. Zbieg postępowań upadłościowych
        i restrukturyzacyjnych.
      Odpowiedzialność reprezentantów przedsiębiorców w związku z nieterminowym
        złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości firmy.
      Zasady dochodzenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego
        - wierzyciel jako uczestnik postępowania upadłościowego - podział wierzytelności
        na kategorie, procedura zgłoszenia wierzytelności i ustalenia listy
        wierzytelności, nowe zasady zaspakajanie wierzycieli i pokrywania kosztów
        postępowania upadłościowego oraz podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych
        ze zbycia rzeczy i prawa obciążonych rzeczowo.
      Rola i pozycja wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym ze szczególnym
        uwzględnieniem wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika
        - (skutki otwarcia postępowań w stosunku do wierzycieli, tryb ustalania
        spisu wierzytelności, wierzytelności spornych, nowe regulacje dotyczące układu, formy
        kontroli przebiegu postępowań, )
      Możliwość prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika w razie ogłoszenia jego
        upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Nowy kształt tytułów
        egzekucyjnych w związku z ustalanymi listami (spisami) wierzytelności
        i prowadzonymi postępowaniami oddłużeniowymi.

 

INFORMACJE: http://www.wlr.com.pl/szkolenie-3514.html

Prowadzący

Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie; Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie; Przewodniczący powołanego w kwietniu 2012 roku przez Ministra Sprawiedliwości zespołu ekspertów w celu opracowania rekomendacji do reformy prawa upadłościowego i naprawczego.

Czas trwania
1 dzień
Lokalizacja
Cena
690 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby
Zgłoszenie
Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe - analiza porównawcza poszczególnych postępowań w kontekście wyboru najwłaściwszej drogi do restrukturyzacji niewypłacalnych dłużników.
W cenę wliczono
prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie
Zdobyta wiedza
CEL SZKOLENIA Opis i podstawa prawna

Poruszone zostaną zagadnienia związane z uchwaloną w dniu 15.05.2015 roku ustawą Prawa restrukturyzacyjna, która w istotny sposób reformuje obowiązujące od 1.10.2003 roku przepisy prawa upadłościowego i naprawczego. (ustawa Prawo restrukturyzacyjne z 15.05.2015 roku - Dz.U. z 2015 r. poz. 978 z późn.zm.) (ustawa prawa upadłościowe i naprawcze z 28.02.2003 roku - tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 233) (ustawa Prawo upadłościowe w brzmieniu nadanym treścią art. 428 prawa restrukturyzacyjnego)

Założenia programowe:

Z początkiem 2016 roku nastąpiła istotna reforma obowiązujących od 1.10.2003 r. przepisów tego prawa upadłościowego i naprawczego. Wprowadzone ustawą z 15.05.2015 roku - Prawo Restrukturyzacyjne zmiany, związane z redefiniowaniem celu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ustaleniem wzajemnych relacji pomiędzy tymi postępowaniami, otwarciem katalogu procesów restrukturyzacyjnych i ukształtowaniem nowego obrazu postępowań upadłościowych, mają za zadanie zachować przedsiębiorstwo dłużnika, przy możliwie najpełniejszym zabezpieczeniu praw wierzycieli. Okazuje się, że zagadnienia te są dosyć skomplikowane i wymagają szczegółowego wprowadzenia w schemat i podstawowe zasady dotyczące nowych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz wpływu tych regulacji na prawa i obowiązki dłużników oraz ich wierzycieli.

Cele programowe:

Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom poznać praktyczne aspekty właściwego wykorzystania procesu upadłościowego i postepowań restrukturyzacyjnych przez niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością przedsiębiorców, z uwzględnieniem roli wierzycieli. Rozwiązania prawne przewidziane w prawie restrukturyzacyjnym i w znowelizowanych przepisach prawa upadłościowego kształtują różne formy restrukturyzacji niewypłacalnych przedsiębiorców i wymagają tak od osób obsługujących i nadzorujących te podmioty, jak i od ich wierzycieli, właściwej oceny sytuacji ekonomiczno-prawnej dłużnika, szczególnie z punktu widzenia wyboru optymalnej drogi wyjścia z kryzysu. Wskazane więc będą podstawy materialnoprawne otwarcia poszczególnych postępowań, ich przebieg, skutki prawne oraz warunki wyboru najbardziej optymalnej ścieżki dla realizacji interesów majątkowych dłużnika jak i jego kluczowych wierzycieli. Scharakteryzowane zostaną również kompetencje i wzajemne powiązania wszelkich organów odpowiedzialnych za przebieg każdego z postępowań restrukturyzacyjnych i postępowań upadłościowych. Z punktu widzenia wierzycieli niewypłacalnych dłużników istotne jest zrozumienie uprawnień i zadań jakie ustawodawca przewidział dla tego typu uczestników postępowań restrukturyzacyjnych. Stąd też ze szczególna uwagą poruszone zostaną zagadnienia związane z zapewnieniem wierzycielom właściwej ochrony ich interesów poprzez przewidziane możliwości wpływu na tok postępowań.Certyfikaty
Każdy uczestników otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
Organizator
WLR Training Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.