menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


PODATEK VAT, CIT - REWOLUCYJNE ZMIANY W 2018 ROKU

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

I. Projektowane zmiany w podatku od towarów i usług (VAT)

1.Wprowadzenie od 1 kwietnia 2018 r. instytucji podzielonej płatności (ang. split payment):
a) podzielona płatność jako mechanizm mający przeciwdziałać nadużyciom i oszustwom podatkowym
b) dobrowolność stosowania mechanizmu podzielonej płatności
c) zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
d) system zachęt dla podatników korzystających z podzielonej płatności,
e) zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem podzielonej płatności
f) odpowiedzialność za rozliczenia w trybie podzielonej płatności.
2.Zmiany w zakresie ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej
a)wystawianie faktur do sprzedaży paragonowej,
b)umożliwienie stosowania nowego typu kas rejestrujących (kasy on-line),
c)zmiany w zakresie stosowania ulgi na zakup kasy rejestrującej,
d)obowiązek wymiany dotychczasowych kas rejestrujących (grupy podatników, terminy).
3.Wprowadzenie aktualizowanego na bieżąco rejestru podatników VAT
4.Zasady postępowania przedsiębiorców, umożliwiające im zachowanie należytej staranności.
a)przesłanki należytej staranności wynikające z dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki organów podatkowych, w szczególności płatność na rachunek bankowy, pozyskanie informacji o statusie podatnika, sprawdzenie miejsca siedziby),
b)przesłanki należytej staranności wynikające z projektowanej listy sporządzonej przez Ministerstwo Finansów.
5.Zmiany wynikające z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
a)zniesienie ograniczenia zwolnienia od VAT dla towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego, przy małych przesyłkach do 22 euro, oraz rozszerzenie zwolnienia z VAT importu małych przesyłek do 22 euro również na sytuacje, gdy odbiorca znajduje się w innym państwie członkowskim,
b)odstąpienie od wymagania odrębnego składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie,
c)skrócenie terminu, ze 150 do 120 dni, umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących "ulgę na złe długi", analogiczne zmiany dotyczą obowiązku po stronie dłużnika,
d)zmniejszenie o połowę, tj. do 200 tys. zł, wymaganego limitu obrotu sprzedaży za poprzedni rok podatkowy przez przedsiębiorców uczestniczących w systemie TAX FREE.
II Projektowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
1.Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.
2.Ograniczenie możliwości odliczania odsetek (nowe regulacje w zakresie niedostatecznej kapitalizacji).
3.Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli) oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych, a także przepisów precyzujących pojęcie "nabycia" wartości niematerialnej i prawnej.
4.Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne.
5.Wprowadzenie szczególnej regulacji przeciwdziałającej schematom wykorzystującym nieodpłatny transfer aktywów do podmiotów powiązanych.
6.Zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów, w tym m.in. zmiana przepisu umożliwiającego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych poprzez ograniczenie wysokości tej straty do kwoty uprzednio wykazanego przychodu.
7.Podwyższenie z obecnych 3.500 zł do 10.000 zł, limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.
8.Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych i o obowiązku dokumentowania tych cen w przypadku tych podmiotów, u których jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania je za "podmioty powiązane" jest fakt, że udziały w tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.
9.Doprecyzowanie zasad określania dochodu uzyskanego w wyniku realizacji programów motywacyjnych (zdefiniowanie programów).
10.Dostosowanie przepisów ustawy do nowej Klasyfikacji Środków Trwałych 2016 (KŚT).
11.Pozostałe istotne zmiany uchwalone po sporządzeniu harmonogramu szkolenia.

 

Prowadzący
Mariusz Jabłoński - prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 11602) w Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. Były pracownik Izby Skarbowej w Katowicach (Wydział podatku od towarów i usług od osób prawnych) oraz były trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku od towarów i usług. Uczestnik Fiscalis Exchange Programme in Slovenia. Absolwent Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych z rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Autor publikacji podatkowych. Stale współpracuje z wydawnictwami C.H. BECK sp. z o.o. oraz Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. (m.in. udzielanie odpowiedzi na pytania podatkowe z zakresu podatku VAT użytkowników Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu prawa podatkowego. Od ponad 10 lat prowadzi regularnie szkolenia i kursy z zakresu prawa podatkowego.
Czas trwania
9.00-15.00 e-event24.com/vat evenea.pl/imprezy/szkolenia
Lokalizacja
Cena
320 + VAT
Zgłoszenie
PODATEK VAT, CIT - REWOLUCYJNE ZMIANY W 2018 ROKU
W cenę wliczono
Imienne certyfikaty, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, losowanie nagród.
Organizator
Akademia Wiedzy Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.