menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Ochrona danych osobowych po zmianach. Inspektor ochrony danych osobowych w aspekcie RODO

Kategoria
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, Administratorzy Danych Osobowych, Administratorzy Systemów informatycznych, pracownicy kadr oraz inne osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w organizacjach, w których zakresie obowiązków pozostaje wykonywanie wymogów ochrony danych osobowych Szkolenie dedykowane jest, zarówno dla osób pełniących, jak i mających pełnić  funkcję ABI.
Wymagania wstępne
Wprowadzenie Uczestników w kompleksowy i praktyczny sposób w tematykę ochrony danych osobowych z punktu widzenia ABI (po zmianach IOD). Zapoznanie z nowymi przepisami pod kątem prawnym, informatycznym oraz technicznym. Porównanie przepisów obu aktów prawnych (UODO oraz RODO) oraz wskazanie Uczestnikom w jaki sposób mogą rozpocząć dostosowanie prowadzonej przez siebie działalności do nowych uregulowań prawnych.
Program

1. Pozycja prawna IOD/DPO (Inspektor Ochrony Danych/Data Protection Officer) w organizacji:
• wymagania formalne stawiane ABI. Plusy i minusy powołania ABI. Obowiązki i uprawnienia ABI,
• porównanie ABI i IOD,
• IOD obowiązkowy i rekomendowany – wady i zalety,
• wymagania formalne oraz usytuowanie ABI w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
• zakres zadań IOD (prawo a praktyka),
• IOD wewnętrzny a outsourcing – blaski i cienie,
• rozwiązywanie sporów kompetencyjnych oraz innych problemów stojących przed IOD – studium przypadku.

2. Wykonywanie funkcji ABI – aspekty praktyczne:
• przygotowanie klauzuli zgody oraz obowiązku informacyjnego – ćwiczenie,
• umowa powierzenia w GDPR,
• znaczenie prawa do kontroli w GDPR,
• transfer danych do państw trzecich na podstawie zasad przewidzianych w GDPR,
• jak przeprowadzić audyt?
• inwentaryzacja systemów informatycznych – na co zwrócić uwagę?
• rola DPO w procesie wdrożenia RODO,
• jak budować świadomość i dlaczego to takie ważne?
• wyciek danych – jak działać – studium przypadku,
• komunikacja z organem nadzoru oraz podmiotem danych.

3. Wymagania bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i wytyczne do ich realizacji:
• przykładowa dokumentacja – Uczestnicy otrzymają wzorcową dokumentację. Jak sporządzić dokumentację i na co zwrócić szczególną uwagę? Wymogi ustawy a praktyka korporacyjna – czy da się to pogodzić?
• klasyfikacja zasobów danych osobowych (co podlega inwentaryzacji i do czego jest ona potrzebna?),
• zarządzanie bezpieczeństwem informacji ze szczególnym uwzględnieniem normy ISO 27001,
• reakcja na awarie bezpieczeństwa IT,
• „Risk based approach”, czyli podejście oparte na uwzględnianiu ryzyka:
• co GDPR mówi o ryzyku?
• co GDPR mówi o cyberbezpieczeństwie?

4. GDPR – szanse i wyzwania:
• obowiązek notyfikacji naruszeń do organów nadzorczych,
• wyjaśnienie pojęć: privacy by design, privacy by default i privacy impact assessment,
• IOD jako „punkt kontaktowy”, doradca i zarządzający procesami – co to oznacza w praktyce?
• rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
• certyfikacja i kodeksy dobrych praktyk,
• współadministrowanie danymi osobowymi,
• harmonogram prac nad GDPR – czy zdążymy ze wszystkim?

5. Rola organów nadzorczych w procesie kontroli przetwarzania danych osobowych – aspekty praktyczne:
• nowe kompetencje organu nadzoru, w tym w szczególności możliwość nakładania kar finansowych.

6. Podsumowanie, ogólna ocena nowych ram prawych ochrony danych osobowych oraz perspektywy dalszych zmian w sektorze ochrony danych (nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, rewizja dyrektywy o e-prywatności).

7. Panel dyskusyjny.

 

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii Biznesu MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Forma
Szkolenie
Czas trwania
2 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 22.08.2019 / Warszawa
  2. 23.09.2019 / Kraków
  3. 26.09.2019 / Wrocław
  4. 26.09.2019 / Warszawa
Cena
1 290 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Ochrona danych osobowych po zmianach. Inspektor ochrony danych osobowych w aspekcie RODO
W cenę wliczono
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Zdobyta wiedza
Warsztaty mają za zadanie w sposób kompleksowy i praktyczny wprowadzić Uczestników w tematykę ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem nowych zadań jakie spoczywają na Administratorze Bezpieczeństwa Informacji (po zmianach Inspektorze Ochrony Danych). 25 maja 2016 r. weszły w życie przepisy unijnego Rozporządzenia (RODO, GDPR) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE. Rozporządzenie zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Co prawda, nowe przepisy będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r., ale już teraz wiele procesów przetwarzania danych osobowych wymaga zmiany i dostosowania do nowych przepisów. Nowe regulacje prawne będą stosowane bezpośrednio, nie będą wymagały żadnej implementacji, choć na gruncie krajowym możemy spodziewać się własnych regulacji szczególnych w niektórych kwestiach.
Certyfikaty
Certyfikat MDDP
Organizator
Akademia Biznesu MDDP - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.