menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Controlling logistyki w łańcuchu dostaw.

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
SZKOLENIE KIEROWANE JEST DO: - menedżerów wyższego i średniego oraz analityków i strategów łańcuchów dostaw, - kadry kierowniczej ds. logistyki i łańcuchów dostaw, - planistów oraz koordynatorów elastycznych i zintegrowanych łańcuchów dostaw, - kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistyką przedsiębiorstwa - zarządzających: - obsługą klienta, - zakupami i zaopatrzeniem, - zapasami, - logistyką produkcji i przepływem materiałów, - magazynem i gospodarką magazynową oraz systemami składowania, - transportem i spedycją, - sprzedażą i dystrybucją, - controllingiem w przedsiębiorstwie lub controllingiem logistyki oraz optymalizacją i efektywnością wykorzystania zasobów.
Program
Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 228533523, tel. kom.: 607 573 053

Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstw wymaga racjonalnych decyzji opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające się otoczenie stwarza szanse rozwoju, ale jednocześnie niesie ze sobą niepewność i wysoki poziom ryzyka działalności gospodarczej, stwarzając zagrożenia dla stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstw.

Zmiana procesów zarządzania, wzrost zakresu i zasięgu działalności gospodarczej, krótki cykl życia produktu na rynku, standardy obsługi klienta i wiele innych czynników rynkowych, wymagają  ciągłej kontroli jakości i trafności podejmowanych decyzji.

Systemy dynamicznej kooperacji gospodarczej w łańcuchach dostaw wymagają odpowiedniej organizacji procesów: obsługi klienta, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, produkcji, zarządzania zapasami, magazynowania, dystrybucji, transportu i spedycji oraz ich procesów przetwarzania informacji. Dodatkowe warunki narzuca konieczność integracji danych i uwzględnienia w podejmowanych decyzjach informacji z działów: marketingu, finansowo-księgowego, obsługi inwestycji, obsługi technicznej i remontów, itd.  Szybka analiza rynku i potrzeb klientów, dynamiczne planowanie produktu i produkcji, harmonogramy produkcji i dystrybucji bilansowane w sieci kooperantów, zarządzanie zapasami dostosowane do planów sprzedaży lub produkcji– muszą być uzupełniane przy podejmowaniu decyzji przez kadrę menedżerską wyższego i średniego szczebla o analizy kosztów, zysku, obrotowości, rentowności majątku i zaangażowanego kapitału, itd.

Często spotykane już dzisiaj delegowanie uprawnień decyzyjnych ze względu na wzrost zakresu i zasięgu obsługi rynku oraz decentralizację zarządzania w łańcuchach dostaw, pociąga za sobą wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności za wyniki, przychody, koszty i wydatki, wymagając od kadry kierowniczej wiedzy z zakresu controllingu operacyjnego logistyki – czyli planowania, kontroli, sterowania i sprawozdawczości obsługi logistycznej zorientowanej na wynik przedsiębiorstwa. 

Zajęcia będą prowadzone przez praktyka wdrażającego strategie logistyczne w przedsiębiorstwach i ich łańcuchach  dostaw od wielu lat. Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń i analiz rachunkowych, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z państwa doświadczeń) - stanowi o atrakcyjności tej formy podnoszenia kwalifikacji i dużym zainteresowaniu rynku.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.     CONTROLLING LOGISTYKI – SYSTEM WSPARCIA OPERACJI  PRZEDSIĘBIORSTWA W  ŁAŃCUCHU DOSTAW.

 • Istota, cele, funkcje i zadania controllingu logistyki w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa,
 • Systemowe powiązanie instrumentów planowania i organizowania działań, bieżącego zarządzania i reagowania oraz kontroli i raportowania,
 • Controlling strategiczny i operacyjny w łańcuchu dostaw – mapowanie strategii operacyjnej na działania logistyczne. Strategiczna (zbilansowana) karta wyników  (BSC) – proces kaskadowania i bilansowania
 • Organizacja controllingu logistyki w przedsiębiorstwie.
 • Centra odpowiedzialności za przychody, koszty, zysk, inwestycje, wydatki.

2.     ANALIZA, POMIAR I OCENA PROCESÓW I ZASOBÓW LOGISTYCZNYCH. WSKAŹNIKI LOGISTYCZNE.   

 • Analiza procesów i zasobów logistycznych, obszarów planowania i kontroli,
 • Szczegółowa analiza zarządzania procesami logistycznymi przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw,
 • Analiza kluczowych  (KPI) i operacyjnych (PI) wskaźników procesów logistycznych wg perspektyw BSC - zaopatrzenia, produkcji i przepływu materiałów, zapasów, transportu i spedycji, dystrybucji, magazynowania i składowania, obsługi klienta
 • Systemowe powiązanie miar i wskaźników OTIF.
 • Analiza i ocena efektywności procesów logistycznych.
 • Ocena efektywności wykorzystania zasobów logistycznych.
 • Analiza wydajności, sprawności i poziomu wykorzystania zasobów logistycznych,  analiza niezawodności procesów logistycznych.
 • Wykorzystanie analizy ABC i XYZ w controllingu logistyki.

3.        KOSZTY W ZARZĄDZANIU LOGISTYKĄ.

 • Kompleksowa analiza kosztów logistyki i modele kosztowe.
 • Zakładowy Plan Kont  (ZPK), organizacja ewidencji i raportowania kosztów .
 • Miejsca powstawania kosztów (MPK i subMPK) i podział MPK.
 • Koszty standardowe, normowanie kosztów i normatywy kosztowe.
 • Kontrola kosztów - analiza odchyleń i dynamiki kosztów.
 • Metody rozliczeń i alokacji kosztów. Kalkulacja wg nośników kosztów.
 • Rachunek kosztów i wyników centrum logistycznego
 • Wycena obiektów kosztowych w łańcuchu dostaw  i  rachunek kosztów działań (ABC - Activity Base Costing).

4.        BUDŻETOWANIE INSTRUMENTEM CONTROLLINGU LOGISTYKI.   

 • Budżet jako narzędzie planowania i kontroli w zarządzaniu logistyką.
 • Zasady i schematy opracowania budżetu.
 • Proces budżetowania i procedura sporządzania budżetu, harmonogramy budżetowania.
 • Wariantowe tworzenie budżetu.
 • Analiza odchyleń budżetowych. Kontrola wykonania budżetów
Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 228533523, tel. kom.: 607 573 053

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych PARP. Pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!

Szkolenia zamknięte organizowaliśmy dla:

ABB Sp. z o.o., ALSTOM Power Sp. z o.o., ALTADIS POLSKA S.A., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o., Backer OBR Sp. z o.o., Bahlsen Polska Sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska S.A., BARLINEK S.A., BE & K Europe Sp. z o.o., BELL P.P.H.U., Capgemini Polska Sp. z o.o., RADWAR S.A. , Dedra-Exim Sp. z o.o., Dora – Metal Sp. z o.o., Energoserwis S.A., Elektrociepłownie Warszawskie S.A., Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A., Famot Pleszew Sp. z o.o., Federal-Mogul Bimet S.A., Federal – Mogul Gorzyce S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Kronospan Polska, Grupa Lotos S.A., Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Huta Zawiercie S.A., Huta Pokój S.A., „HOLDING-ZREMB” Gorzów S.A., IMPEL S.A., INCO-VERITAS S.A., International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o., KAN Sp. z o.o. Kompania Piwowarska S.A., Kongskilde Polska Sp. z o.o., Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o., Maersk Polska Sp. z o.o., Marsh Sp. z o.o., Merck Sp. z o.o., Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o., Neapco Europe Sp. z o.o., Opel Polska Sp. z o.o., OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, ORLEN OIL  Sp. z o.o., PCC Rokita S.A., Philips Lighting Poland S.A., PKN Orlen S.A., POCH S.A., Polcotton Sp. z o.o., PORTA KMI Poland Sp. z o.o., Przemysłowe Centrum Optyki S.A., Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX” Sp. z o.o.,  PP „Porty Lotnicze”, PFLEIDERER GRAJEWO S.A., PFLEIDERER PROSPAN S.A., RADMOR S.A., Ryłko Sp. z o.o., Sanitec Koło Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., STOMIL S.A., Tedrive Poland Sp. z o.o., TI Poland Sp. z o.o., TZMO S.A., Valvex S.A., VOLVO Polska Sp. z o.o., Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o.,  Wood-Mizer Industries Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. Südzucker Polska S.A., ZAK S.A., ZENTIS POLSKA  Sp. z o.o.

Prowadzący
Ekspert w dziedzinie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i zarządzania kosztami oraz analizy i poprawy efektywności procesów przedsiębiorstw. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w specjalności: logistyka, controlling, zarządzanie operacyjne. Wiedzę i 20-letnie doświadczenie wykorzystuje jako doradca zarządów przedsiębiorstw oraz kierownik projektów konsultingowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą. W ramach pełnionych funkcji kieruje projektami dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki i controllingu. Jest wieloletnim wykładowcą licznych uczelni wyższych w Polsce w zakresie studiów MBA i podyplomowych. Autor 90 publikacji z zakresu controllingu, zarządzania operacyjnego i logistyki. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów, Supply Chain Council i Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Wykonawca projektów m.in.: dla: Grupa LOTOS S.A., PBG S.A., TP S.A., Frito Lay Sp. z zo.o., Alcatel - Lucent Polska Sp. z o.o., Volkswagen Poznań, Sp. z o.o., Panopa Logistics, Metro Group AG, Kompania Piwowarska S.A., Ruukki Polska Sp. z o.o., Artman S.A., TESCO Polska Sp. z o.o., DEC ZNTK, PTC ERA, Polkomtel S.A., Stalexport, Kompania Węglowa S.A., Intermarche / Bricomarche, Zentis Polska Sp. z o.o.
Forma
analiza przypadków praktycznych połączona z metodami i formułami obliczeniowymi, analizy, ćwiczenia i rozwiązywanie problemów, forum decyzyjne.
Czas trwania
10.00-17.00 I dnia, 9.00-16.00 II dnia.
Lokalizacja
Cena
Do uzgodnienia
Zgłoszenie
Controlling logistyki w łańcuchu dostaw.
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.