menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Lista płac 2018/2019

Kategoria
REKRUTACJA, KADRY I PŁACE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści oraz specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.
Wymagania wstępne
Przedstawienie prawidłowych zasad naliczania wynagrodzeń i świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla pracowników. Uczestnicy dowiedzą się: • jak prawidłowo ustalić wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca? • jakie składki wynagrodzenia uwzględnić przy ustalaniu kwoty wyrównania do wynagrodzenia za czas urlop wypoczynkowego? • jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych? • jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie netto przysługujące pracownikowi? • jak prawidłowo ustalać podstawę świadczeń chorobowych w przypadkach szczególnych? • w jaki sposób dokonywać wyrównania zasiłków macierzyńskich? • jak prawidłowo dokonać uzupełnienia wynagrodzenia w przypadku występowania różnych składników wynagrodzenia? • jak prawidłowo wypełnić formularze ZUS – Z3, ZUS – Z15a i ZUS-Z15b? • jak prawidłowo dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków?
Program

MODUŁ I
WYNAGRODZENIA

1. Wypłata wynagrodzenia – zasady ogólne.

2. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.

3. Dodatek za pracę w porze nocnej.

4. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych:
• składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia,
• składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku.
• ustalanie łącznej kwoty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.

5. Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop:
• składniki nieuwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za urlop,
• zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy,
• zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,
• ustalanie kwoty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

6. Ustalanie wynagrodzenia za różne nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

7. Odprawy i odszkodowania – zasady ustalania wysokości.

MODUŁ II
NALICZANIE LISTY PŁAC

1. Składki na ubezpieczenia społeczne:
• rodzaje wysokość składek,
• ograniczenie poboru składek.

2. Zaliczka na podatek dochodowy:
• zasady ustalania podstawy do opodatkowania,
• zasady ustalania prawa do ulgi podatkowej od 2017 roku,
• zasady ustalania wysokości zaliczki na podatek.

3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania.

4. Narzuty na wynagrodzenie – wysokość i zasady ustalania składek:
• składki na ubezpieczenia społeczne,
• składka na Pracownicy Plan Kapitałowy – Nowość od 2019 roku,
• zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe,
• składka na FP i FGŚP – zwolnienia czasowe i stałe.

MODUŁ III
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

1. Rodzaje świadczeń (nabywanie prawa, wysokość, zasady dokumentowania).

2. Ustalanie podstawy zasiłkowej:
• okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy,
• ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne:
– minimalna podstawa świadczeń,
– wyrównanie do zasiłku macierzyńskiego,
– składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy.

3. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych:
• ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu,
• ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzani,
• ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy,
• uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.

 

4. Uzupełnianie wynagrodzenia:
• zasady uzupełniania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia
• szczególne zasady uzupełniania wynagrodzenia,
• składniki wynagrodzenia niepodlegające uzupełnienia,
• ustalanie kwoty brutto i netto świadczenia z tytułu choroby lub macierzyństwa,
• zasady przygotowywania dokumentacji niezbędnej do wypłaty zasiłków (ZUS – Z3, ZUS- Z15a, ZUS-Z15b).

Forma
Wykład
Czas trwania
2 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 20.08.2019 / Gdańsk
  2. 20.08.2019 / Warszawa
  3. 21.08.2019 / Kraków
  4. 16.09.2019 / Wrocław
Cena
990 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Lista płac 2018/2019
W cenę wliczono
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Certyfikaty
Tak
Organizator
Akademia Biznesu MDDP - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.