menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
BRANŻOWE
Typ szkolenia
zamknięte
Program

PROGRAM WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH 2 DNIOWYCH

 

Plan ramowy szkolenia z nowelizacji Prawa zamówień publicznych

 

1.Zmiany definicji pojęć używanych w Pzp oraz nowe pojęcia wprowadzone do ustawy, m.in. cykl życia, dostawy, oznakowania (etykiety), najkorzystniejsza oferta, prawa wyłączne, kryteria pozacenowe.

2.Zmiany dotyczące wyłączeń, terminów oraz zasad komunikacji z wykonawcą.

3.Znaczenie progów kwotowych przy wyborze procedury udzielania zamówienia publicznego. Zmiany w zasadach ustalania wartości przedmiotu zamówienia w zależności od rodzaju zamówienia.

4.Elektronizacja zamówień publicznych - Profil Nabywcy oraz elektroniczna platforma zamówień publicznych (e-Zamówienia) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i sprawozdawczości.

5.Dokumentacja zamówień u Zamawiającego – rejestr zamówień, plan zamówień, regulamin zamówień (WARSZTATY Z TWORZENIA DOKUMENTACJI).

6.Przygotowanie postępowania – komisja przetargowa czy zespół projektowy. Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia. Konsultacje rynkowe. Zamówienia udzielane wspólnie przez kilku zamawiających, centralna jednostka zamawiająca.

7.Zmiany w zasadach sporządzania OPZ.

8.Sporządzanie SIWZ i ogłoszeń po nowelizacji (WARSZATY ZE SPORZĄDZANIA SIWZ).

9.Tryby udzielania zamówień w nowym stanie prawnym.

10.Warunki udziału w postępowaniu oraz wymogi stawiane wykonawcom. Podstawy wykluczenia – obligatoryjne i fakultatywne. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia. Wymogi dla konsorcjum. Korzystanie z zasobów innych podmiotów a podwykonawstwo. Zastrzeganie osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. „Samooczyszczenie wykonawcy”.

11.Omówienie treści zasad składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Prawidłowość wypełnienia. Niepodleganie wykluczeniu, możliwość uzupełnienia.

12.Kryteria oceny ofert w postępowaniu oraz wybór najkorzystniejszej oferty (dokumentowanie czynności). Kryteria ceny i pozacenowe, jakościowe, kwalifikacji i doświadczenia, kosztu. Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny. Stosowanie procedury odwróconej. Treść informacji o wyborze oferty.

13Nowe zasady udzielania zamówień z wolnej ręki.

14.Warunki udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

15.Nowe przesłanki unieważnienia postępowania.

16.Umowy w sprawach zamówień publicznych. Terminy zawarcia. Warunki dopuszczające zmianę umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Zakazane zmiany umowy. Rozwiązanie umowy. Kiedy obowiązek przeprowadzenia nowego postępowania.

17.Środki odwoławcze – rozszerzenie zakresu stosowania środków odwoławczych w zamówieniach poniżej progów unijnych. Zmiany w zakresie liczenia terminów na wniesienie środka odwoławczego oraz w zakresie kosztów postępowania w przypadku częściowego uwzględnienia zarzutów.


Sposób prowadzenia warsztatów:


Warsztaty VIDI Centrum Rozwoju Kadr są szkoleniami narzędziowymi. Co oznacza, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia.

Szkolenie od samego początku ma postać praktyczną są to studia przypadków praktycznych. Odgrywanie ról, ćwiczenie prezentacji, autoanaliza w oparciu o realizowane w trakcie treningu ćwiczenia.

     

Metody szkolenia:


80 % czasu szkolenia- warsztaty, ćwiczenia, aktywizacja zawodowa.

20 % czasu szkolenia- teoria (inspiracja) poparta przykładami z życia

mikro-wykłady,

symulacje,

dyskusje moderowane,

studia przypadków,

gry sytuacyjne,

ćwiczenia,

autoprezentacje i odgrywanie ról.

     

Ze względu na fakt, iż szkolenie poprowadzi doświadczony praktyk, zazwyczaj poruszane są również inne, indywidualne problemy zgłaszane przez uczestników. Nasze szkolenia są elastyczne i dostosowują się do potrzeb uczestników, tak aby każdy z nich odniósł jak największe korzyści, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu efektywności.

 

Przed szkoleniem każdy z uczestników ma możliwości wypełnienie ankiety by zwrócić uwagę na aspekty szczególnie dla niego ważne.Dzięki temu szkolenie jest dostosowane do potrzeb uczestników.

 

Na szkoleniu można zgłaszać zagadnienia które chcą Państwo poruszyć z danego zakresu tematycznego również drogą e-miał lub telefonicznie doradcy.

     

U NAS LICZĄ SIĘ REZULTATY! 


Ponad 15-letnie doświadczenie w skutecznym dostarczaniu kompleksowych rozwiązań szkoleniowych pozwoliło nam zaproponować Państwu pakiet gwarancji:

GWARANCJA PEWNY TERMIN SZKOLENIA 

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

GWARANCJA BEZTERMINOWEJ OPIEKI TRENERA 


Czym są dla CIEBIE nasze gwarancje?To obszary, w których pragniemy zapewnić TOBIE najwyższą jakość oferowanych przez nas usług szkoleniowych, powierzyć dodatkowe korzyści zabezpieczające ciągłość TWOJEJ edukacji, gwarantujące komfort szkolenia oraz bezpłatną BEZTERMINOWĄ opiekę trenera. 

 

Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności skontaktuj się z Nami www.superszkolenia.pl

 

 

Lokalizacja
Cena
do ustalenia indywidualnie
Zgłoszenie
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Certyfikaty
Certyfikat Ukończenia Szkolenia VIDI
Organizator
VIDI Centrum Rozwoju Kadr - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.