menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Budowanie pewności siebie i efektywność w biznesie.

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNE
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
Menedżerowie.
Program
Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 228533523, tel. kom.: 607 573 053
Warsztat prowadzony jest technikami aktywnymi, co oznacza angażujące formy ćwiczeń, ćwiczenia symulacyjne, gry szkoleniowe, dyskusję, pracę na wysokim poziomie koncentracji uwagi. Warsztat konfrontuje uczestników z własnymi postawami. Podstawą warsztatu jest kontrakt oparty na: autentyzmie, uważnym kontakcie i zachowaniu tajemnicy. .
Korzyści dla uczestników:
 • Zwiększenie efektywności indywidualnej i we współpracy zespołowej.
 • Posługiwanie się narzędziami efektywnego planowania.
 • Posługiwanie się Nawykami Skutecznego Działania, zwiększenie automotywacji i siły.
 • Zmiana odwagi w kontakcie interpersonalnym.
 • Zrozumienie oddziaływania własnych utrudniających przekonań.
 • Radzenie sobie w sytuacji konfliktowej.
 • Zmiana jasności myślenia w sytuacjach trudnych.
 • Radzenie sobie z manipulacją.
 • Zmiana w zakresie zarządzania emocjami.
 • Większa łatwość w wyznaczaniu granic.
 • Zwiększenie poczucia pewności siebie.
 • Umiejętność obrony przed krytyką i atakiem personalnym.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. EFEKTYWNA ZMIANA UTRUDNIAJĄCYCH PRZEKONAŃ W BIZNESIE.
 • Oś komunikacyjna komunikat Ja/Ty.
 • Bariery komunikacji.
 • Utrudniające przekonania (dotyczące: współpracy z zespołem, innych ludzi, siebie i in).
 • Założenia w myśleniu o sobie i efektywności zawodowej.
2. NAWYKI EFEKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ I ŻYCIOWEJ.
 • 7 Nawyków Skutecznego Działania (na podst. P. Coveya).
 • Wyznaczanie Wizji Osobistego Przywództwa.
 • Nawyki Skuteczności we współpracy z zespołem.
 • Źródła naturalnej i głębokiej motywacji w biznesie.
3. STRATEGIA PRIORYTETÓW A SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE.
 • Koło Życia i jego przydatność w kategoriach biznesowych.
 • Tworzenie własnych priorytetów w oparciu o własne Role zawodowe i pozazawodowe.
 • Macierz Eisenhowera wg. P. Coveya.
 • Sposoby na restrukturyzację spraw bieżących i rutynowych w pracy zawodowej.
 • Waga ćwiartki Planowania i Rozwoju w zmianie efektywności biznesowej.
4. PODEJMOWANIE EFEKTYWNYCH DECYZJI.
 • Model MUD(c) (na podst. C. Rogers).
 • Konflikty i trudności w podejmowaniu decyzji biznesowych.
 • Decyzje osobiste, w jaki sposób decydujemy na co dzień i jak możemy sobie pomóc.
5. EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA W ZESPOLE.
 • Główne przyczyny nieporozumień w zespole.
 • Rozwiązywanie kryzysów we współpracy z klientem wewnętrznym.
 • Konfrontowanie się a unikanie. Spotkania w sytuacjach trudnych.
 • Narzędzia i techniki rozwiązywania konfliktów w zespołach i prowadzenia trudnych rozmów.
 • Ujawnianie własnego zdania w sytuacji konfliktowej.
 • Przykładowe zwroty i wypowiedzi służące rozwiązaniu sytuacji trudnych.
6. ZMIANA POSTAW UTRUDNIAJĄCYCH SKUTECZNE DZIAŁANIE W BIZNESIE.
 • Pracoholizm.
 • Unikanie.
 • Perfekcjonizm.
7. ŹRÓDŁA PEWNOŚCI SIEBIE – POSTAWA ASERTYWNA.
 • Intuicyjna i podręcznikowa Definicja Postawy Asertywnej.
 • Postawy życiowe wg. Harrisa.
 • Model Analizy Transakcyjnej.
 • Źródła pewności i niepewności.
 • Gry między ludźmi i ich przyczyny.
 • Radzenie sobie z manipulacją i grami między ludźmi.
8. PRAWA ASERTYWNE I ICH REALIZACJA W ŻYCIU ZAWODOWYM.
 • Prawo do popełniania błędów, do własnego rytmu i czasu, do wyrażania uczuć, do wyrażania zakłopotania, zmieszania, wstydu in.
 • Zdefiniowanie własnych praw asertywnych.
 • Różnice między postawą asertywną, agresywną, manipulacyjną i uległą.
 • Realizacja własnych praw asertywnych w kontakcie z innymi ludźmi.
 • Wdrożenie własnych praw asertywnych – świadomość procesu.
9. WYRAŻANIE UCZUĆ I OCZEKIWAŃ.
 • Prawo do popełniania błędów, do własnego rytmu i czasu, do wyrażania uczuć, do wyrażania zakłopotania, zmieszania, wstydu in.
 • Zdefiniowanie własnych praw asertywnych.
 • Różnice między postawą asertywną, agresywną, manipulacyjną i uległą.
 • Realizacja własnych praw asertywnych w kontakcie z innymi ludźmi.
 • Wdrożenie własnych praw asertywnych – świadomość procesu.
10. OBRONA PRZED KRYTYKĄ, ODMOWA I STAWIANIE GRANIC.
 • Model obrony przed krytyką.
 • Obrona przed trudną krytyką osobistą.
 • Odpowiadanie na uwikłaną krytykę (wyrażoną „nie wprost”).
 • Model odmowy.
 • Model obrony przed atakiem z wykorzystaniem asertywnego zaplecza.
11. PODSUMOWANIE WARSZTATU, ZADANIA WDROŻENIOWE I KONSULTACJE.

OPIS SZKOLENIA:
Spotkanie z szefem, zespołem, spotkanie o pracę, albo relacje towarzyskie... W niektórych sytuacjach brakuje pewności siebie, kiedy najbardziej jest potrzebna. Adekwatna do realiów pewność siebie zwiększa efektywność w biznesie i życiu, na przykład podczas zebrania zespołu, na którym trzeba przekazać niepopularne informacje i bronić własnych granic lub kiedy szef zespołu zmaga się z przekazaniem trudnych decyzji. Pewność siebie pomaga w sprzedaży, przy stole negocjacyjnym, w byciu liderem. Pomaga w osiągnięciu własnej motywacji, podejmowaniu decyzji i sprawczości, jednym słowem w większej efektywności na co dzień.

Podczas warsztatów dotykamy takich zagadnień jak sposoby wyzwalania większego poczucia własnej wartości, uczymy się jak zarządzać emocjami. Podczas spotkania ćwiczymy konkretne techniki asertywnej obrony przed krytyką, atakiem personalnym. Uczymy się także wyrażać oczekiwania i radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.

Po warsztacie uczestnicy są wyposażeni w konkretne narzędzia do wdrożenia w życiu zawodowym i pozazawodowym: Nawyki Skutecznego Działania, Strategia Priorytetów 3.0, Techniki Rozwiązywania Konfliktów, Techniki Obrony przed Manipulacją, Model Analizy Transakcyjnej, Technika Asertywnej Obrony przed Krytyką, Techniki Asertywnej Odmowy, Model Podejmowania Decyzji.


Szkolenia zamknięte dla grup już od 3- 5 osób (a nawet treningi indywidualne)– jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i EFS ( e ramach BUR)
Prowadzący
Paweł Wojciechowski. Trener praktyk, konsultant. Certyfikowany Trener TROP. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy). Specjalizuje się w obszarach: przywództwa i zarządzania, motywacji, negocjacji, wywierania wpływu, technik sprzedaży, obsługi klienta, kreatywności, komunikacji i asertywności, kompetencji społecznych. W 2000 roku rozpoczął pracę w sprzedaży od stanowiska Przedstawiciela Handlowego w CPP Toruń Pacific (Grupa Nestlé) a następnie Przedstawiciela Medycznego w Bristol-Myers Squibb. W latach 2003 – 2005 Dyrektor Operacyjny i Współwłaściciel biura podróży Ekotrek. Od 2005 roku związany z Fly Away Travel początkowo jako Account Manager a następnie Dyrektor Handlowy. Z sukcesem zarządzał działem handlowym doprowadzając do ponad 26% wzrostu sprzedaży usług całej firmy. Był odpowiedzialny m.in.: za wyniki handlowe firmy, opracowanie planów rocznych dla działu handlowego, prowadzenie negocjacji z dostawcami oraz kluczowymi klientami. W latach 2009 – 2010 Dyrektor Handlowy w Weco Travel. Odpowiadał za przygotowanie i realizację działań sprzedażowych firmy na terenie Polski. Przyczynił się do zmiany strategii marketingowej. Przy wsparciu działu handlowego (Account i Sales Managerowie, Managerowie Oddziałów) utrzymał cel sprzedażowy w czasie kryzysu gospodarczego. Jako Dyrektor Handlowy był członkiem zespołu odpowiedzialnego za udział firmy w przetargach międzynarodowych. W trakcie pracy na stanowiskach Dyrektora Handlowego prowadził dla swoich zespołów szkolenia i coaching sprzedaży. Brał udział w projektach związanych z wdrażaniem systemów CRM. Obecnie zajmuje się prowadzeniem szkoleń i coachingu. Ukończył Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Studia Podyplomowe na Politechnice Warszawskiej oraz Szkołę Trenerów i Akademię Coachingu TROP w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym, jak również cykl mentoringowo-superwizyjny TROP. Prowadzi szkolenia, doradztwo zawodowe i konsultacje metodą coachingu. Jest zaangażowany we współtworzenie programów adaptacji zawodowej, działalność publicystyczną oraz pracę nad nowatorskimi, efektywnymi formami szkolenia liderów i biznesu. W praktyce trenerskiej realizował projekty dla: Amsico Group, Fujifilm Sericol, Supremis Systemy Informatyczne, Pragma Inkaso, Fundacja Rozwoju, Hotel Arka Medical SPA, PPUH Tycner, Medela Polska, Metabo, EXPO XXI, PZZ Stoisław, Toyota Material Handling Polska, Bianor, Agencja Handlowa Ball, Bumar Electronica, X- Trade Brokers, Moto Remo, ITI Neovision, Indos, Inox-Group, Marka, Jedność Zakład Pracy Chronionej, GKN Driveline, Amica Wronki, PKO BP, Spółdzielnia Inwalidów im Dembowskiego, Spółdzielnia Inwalidów Sanol, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, MV Poland, Spółdzielnia Inwalidów Chemos, Hotel Grand, Hotel Bristol****, Hotel Aurora****, Polski Zakład Ubezpieczeń, TMS Audit, Gol-Club, Edpol, Pol- Dent, MIA, Turbo-Tec, MCX, Ediko, Wojewódzki Urząd Pracy, Sklep Polski, Polski Zakład Ubezpieczeń, Grupa LOTOS, Sefar, Motorola, Interpolska, Optomer i wielu innych.
Forma
Warsztat prowadzony jest: technikami aktywnymi, co oznacza angażujące formy ćwiczeń, ćwiczenia symulacyjne, gry szkoleniowe, dyskusję, pracę na wysokim poziomie koncentracji uwagi. Warsztat konfrontuje uczestników z własnymi postawami. Podstawą warsztatu jest kontrakt oparty na: autentyzmie, uważnym kontakcie i zachowaniu tajemnicy
Czas trwania
Dwa dni: 10.00-17.00 I dnia, 9.00-16.00 II dnia
Lokalizacja
Cena
Do uzgodnienia
W cenę wliczono
Wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe
Zdobyta wiedza
Podczas warsztatów dotykamy takich zagadnień jak sposoby wyzwalania większego poczucia własnej wartości, uczymy się jak zarządzać emocjami. Ćwiczymy konkretne techniki asertywnej obrony przed krytyką, atakiem personalnym. Uczymy się także wyrażać oczekiwania i radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Po warsztacie uczestnicy są wyposażeni w konkretne narzędzia do wdrożenia w życiu zawodowym i pozazawodowym: Nawyki Skutecznego Działania, Strategia Priorytetów 3.0, Techniki Rozwiązywania Konfliktów, Techniki Obrony przed Manipulacją, Model Analizy Transakcyjnej, Technika Asertywnej Obrony przed Krytyką, Techniki Asertywnej Odmowy, Model Podejmowania Decyzji.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.