menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji

Kategoria
PRODUKCJA
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
Udział w szkoleniu rekomendujemy managerom produkcji każdego szczebla odpowiedzialnym za kierowanie zespołami produkcyjnymi.
Program
1. WSTĘP DO LEAN MANUFACTURING. SYSTEMY I NARZĘDZIA "ODCHUDZONEGO" ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
 • Organizacja miejsca pracy system "5S"
 • Totalne zarządzanie utrzymaniem ruchu (Total Productive Maintenance)
 • Współczynnik wykorzystania czasu pracy maszyny - OEE (Overall Equipment Efficiency)
 • System Just In Time (JiT) oraz Kanban
 • Skrócenie czasu przezbrojenia SMED (Single Minute Exchange of Die)
 • Unikanie błędów jakości – Poka Yoke i automatyczna kontrola jakości
 • VSM

2. ROLA KIEROWNIKA ZESPOŁU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM
 • Cechy, umiejętności i zadania kierownika zespołu
 • Style zarządzania
 • Zasady budowania własnego wizerunku u podwładnych. Jak budować autorytet?
 • Elementy budujące zaufanie do kierownika przywódcy

3. KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM
 • Znaczenie efektywnej komunikacji w pracy zespołu
 • Stworzenie planu komunikacji:

- komunikacja bezpośrednia – różne formy spotkań

- komunikacja pośrednia (PVM)

 • Zasady tworzenia standardów komunikacji w zespole produkcyjnym
 • Zastosowanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Rola informacji zwrotnej – "feedback-u"
 • Trudności w procesie komunikacyjnym
 • Techniki sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętne prowadzenie zebrań
 • Komunikacja pozioma z innymi działami spotkanie operacyjne

4. SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH W ROZWOJU ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO
 • Dobór odpowiednich kategorii do oceny stanowiska
 • Dobór odpowiednich wag do oceny pracownika
 • Dobór okresu oceny pracownika
 • Oceny 360°
5. DOBÓR ZESPOŁU ORAZ JEGO ZADANIA PRZY WDRAŻANIU LEAN MANUFACTURING
 • Organizowanie zespołu
 • Planowanie pracy zespołu
 • Terminowa realizacja zleceń produkcyjnych
 • Odpowiedzialność za wydajność, jakość i koszty
 • Nadzorowanie pracy podległego zespołu pracowników

6. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, METODY FINANSOWE I POZAFINANSOWE
 • Jakie czynniki i wartości motywują zespół produkcyjny do lepszej pracy?
 • Zasady wynagradzania
 • Jak ustalać system premii i nagród?
 • Powiązanie wyników działu / zakładu z wynagrodzeniem (rola KPI)
 • Skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty
 • Umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych
 • Zasady konstruktywnej krytyki i pochwały
 • Opracowywanie indywidualnych planów motywowania pracowników
 • Najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników

7. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRODUKCYJNYCH W PROCESIE ROZWOJU ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO
 • Grupa oceniająca stanowiska pracy
 • Dobór ilości kategorii premii dla stanowisk
 • Ustalenie zasad przyznawania i odbierania premii za kategorie
 • Tabela poliwalencji

8. DOSKONALENIE SWOICH UMIEJĘTNOŚCI ORAZ SWOICH PODWŁADNYCH POPRZEZ UMIEJĘTNOŚĆ DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE PRODUKCYJNYM
 • Delegowanie zadań pracownikom, rola projektów w rozwoju własnym i pracowników
 • Macromanagment over micromanagment
 • Zarządzanie przez cele (SMART)
 • Elementy blokujące delegowanie zadań
 • Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
 • Monitorowanie i ocena wykonania zadania przez pracowników
 • Rola i znaczenie budowania ścieżki kariery (successor, key talent)
Prowadzący
DARIUSZ MISZTAL Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada ponad 24-letnie doświadczenie biznesowe. W latach 1990 - 1998 związany zawodowo z takimi firmami jak Logicys Polski (Dyrektor Generalny), Thompson Polkolor (Szef Działu Inwestycji - wprowadzający zmiany technologiczne), Remy Polska (Dyrektor Finansowy), Citroen Polska (Kontroler Zarządzania). Od 1998 do 2007 roku Dyrektor Generalny i Prokurent w "Sopolfam" i "Starfarm" - spółek należących do francuskiej grupy Chantelle gdzie odpowiada za zarządzanie i rozwój przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1000 osób o obrotach przekraczających 40 mln USD rocznie. Do zakresu jego obowiązków należy pełne zarządzanie zasobami ludzkimi, finansami i administracja, produkcją, logistyka. Główne osiągnięcia: Wprowadzenie zmian organizacyjnych takich jak: grupy autonomiczne, lean manufacturing i 5S, zmiana systemów motywacyjnych; 12-krotny wzrost wielkości produkcji (największy w grupie międzynarodowej); wzrost wydajności pracy o 35%; 3-krotne zmniejszenie błędów; Konsultant we wprowadzenie 5S w zakładach na Węgrzech oraz Tunezji; Konsultant ds. planowania i budowania budżetu dla nowego zakładu w Maroku; Wykonanie studium rynkowego dla potrzeb inwestycji bezpośredniej na Ukrainie i Białorusi. W latach 2007 - 2011 Dyrektor Generalny i Prokurent spółki Anis Opakowania należącej do grupy Guilin S.A.. Spółka zatrudniała ponad 200 osób i generowała obroty rzędu 15 mln euro. Do jego głównych obowiązków należało opracowanie dla firmy strategii obejmującej Polskę i kraje Europy Wschodniej. Odpowiadał za właściwe zarządzanie w obszarach produkcji, sprzedaży do blisko 20 krajów, zasobów ludzkich, R&D, zakupów i logistyki. Główne osiągnięcia: Reorganizacja i rozwinięcie sprzedaży do trzech różnych segmentów (hurtownicy, klienci przemysłowi, sieci handlowe); Poszerzenie rynków eksportowych o kraje bałkańskie; 50% wzrost wydajności pracowników; 12% wzrostu obrotów; 5-krotne zmniejszenie reklamacji; 30% zmniejszenie wskaźnika zapasów przy jednoczesnej poprawie wskaźnika dostaw. Do października 2014 roku Prezes Zarządu Quartz S.A. "copackera" produktów chemicznych i kosmetycznych odpowiada za przygotowanie i realizację strategii spółki oraz zarządzanie operacyjne. Wprowadza metody zarządzania produkcją w duchu Lean Manufacturing. Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Mechaniki Precyzyjnej) i Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania). Ukończył Executive MBA na European University Montreux-Genewa. Trener współpracujący B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Swoje szkolenia prowadzi również w języku angielskim i francuskim.
Forma
Szkolenie ma charakter warsztatowy.
Czas trwania
2 dni (16h)
Lokalizacja
Cena
do ustalenia
Zgłoszenie
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego i nowoczesnego zarządzanie podległymi zespołami pracowniczymi. W trakcie szkolenia uczestnicy: Zapoznają się z ideą, systemem i narzędziami lean manufacturing i ich wpływem na zespoły produkcyjne. Poznają i określą swój styl zarządzania zespołem produkcyjnych. Rozwiną swoje kompetencje komunikacyjne w relacji przełożony – podwładny. Nauczą się podstaw budowania systemu ocen okresowych dla zespołów produkcyjnych. Dowiedzą się jak dobrać zespół do wdrażania lean manufacturing. Poznają metody motywacji (finansowe i pozafinansowe) członków zespołów produkcyjnych. Dowiedzą się jak wykorzystać wartościowanie stanowisk w zarządzaniu pracownikami produkcji. Poznają i nauczą się stosować technikę SMART i delegowanie zadań w kierowaniu zespołami produkcyjnymi.
Certyfikaty
Certyfikat B&O NAVIGATOR.
Organizator
B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.